• TRÓJMIASTO I OKOLICE
 • W tej recenzji Joycasino przyjrzymy się wielu grom, bonusom i opcjom płatności, a następnie porównamy je z innymi najlepszymi kasynami dostępnymi w tej chwili. Gracze mają większy wybór niż kiedykolwiek, gdy grają online z kryptowalutami. Pytanie tylko, czy powinni obracać swoimi BTC tutaj, czy może lepiej skorzystać z jednego z innych kasyn online?

  Popularność odnawialnych źródeł energii jest coraz większa. Co za tym idzie? Oczywiście więcej zmian i regulacji. Wraz ze zmianami ustawy o odnawialnych źródłach energii kolejne zmiany nadchodzą coraz szybciej. Ważniejsza z nich dotyczy systemu Net-billing, który stanowi system rozliczeń prosumentów w odniesieniu do energii, którą wyprodukowali. Nowy system rozliczania zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku. Co wydarzy się wraz z wprowadzeniem nowoczesnego systemu rozliczeń jak Net-billing?

  Net-billing to nic innego jak ogólne rozliczanie wartościowe energii elektrycznej. Mówiąc wprost, na nowych zasadach każdy prosument będzie sprzedawał nadwyżki energii po konkretnej cenie, a za energię pobraną będzie płacił mniej niż pozostali odbiorcy. Jest to zupełnie nowy system rozliczeń, gdzie zmieni się zarówno zakup nadwyżek energii elektrycznej, jak i zmiany w opłatach zmiennych dystrybucyjnych. Zatem jak zmiany czekają prosumentów, którzy posiadają instalację fotowoltaiczną?

  Zmiany w rozliczeniu za instalację fotowoltaiczną od 1 kwietnia 2022 

  Obecny system nazwany net-metering polegający na magazynowaniu wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną nadwyżki energii w zakładach energetycznych i późniejszym odbieraniu jej w ciągu roku w stosunku 1:0,8 lub 1:0,7 zostanie zastąpiony przez tak zwany net-billing.

  W nowym systemie nadwyżka niewykorzystanej energii elektrycznej będzie sprzedawana do sieci bez podatków, natomiast w momencie kupowania energii  prosument zapłaci opłaty dystrybucyjne zmienne, w tym opłatę OZE i kogeneracyjną oraz akcyzę i VAT.

  Należy również zaznaczyć, że żaden ze starych prosumentów nie będzie ponosił opłaty dystrybucyjnej zmiennej, a także będzie mógł rozliczać nadwyżkę energii przez 12 miesięcy. Ponadto będzie mógł dobrowolnie podjąć decyzję o przejściu na rozliczenie w nowym systemie Net-billing. 

  Zmiany - od kiedy i dla kogo?

  Aktualnie obowiązujące zasady zachowają na okres 15 lat tylko ci prosumenci, których instalacja fotowoltaiczna zostanie uruchomiona do końca roku 2021. W przypadku, gdy uruchomienie i wprowadzenie energii do sieci nastąpi po raz pierwszy w pierwszej połowie 2022 roku system net-metering będzie obowiązywał jedynie do połowy roku, a od 1 lipca automatycznie zamieni się na net-billing.

  Proponowane zmiany zakładają też zniesienie obowiązku posiadania przez prosumenta umowy kompleksowej oraz wydłużenie okresu wsparcia z 15 lat w obecnym systemie do 25 lat.

  Depozyt prosumencki

  W systemie net-billingu energia elektryczna wprowadzona przez prosumenta do sieci będzie rozliczana ze sprzedawcą według wartości rynkowej.  Podstawą do określania wartości energii będą rynkowe notowania energii. Sprzedawca energii będzie prowadził konto prosumenckie (depozyt prosumencki), który będzie stanowił podstawę do rozliczeń z prosumentem. Będzie ono zasilane wartością energii elektrycznej.

  Wykorzystanie depozytu prosumenckiego będzie możliwe przez okres 12 miesięcy, a jeśli nie zostanie on w całości wykorzystany, to pozostała część zostanie zwrócona prosumentowi do końca 13 miesiąca. Jedynie 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w danym miesiącu będzie podlegało zwrotowi.

  Co wiemy na ten moment?

  Na ten moment jeszcze nie wiadomo, po jakiej konkretnie cenie prosumenci będą sprzedawać energię elektryczną do operatora sieci dystrybucyjnej. Niemniej wiadomo, że zakup energii będzie coraz droższy. Z kolei nadwyżki energii sprzedawane będą po znacznie niższych cenach niż obecnie tj. w oparciu  o wartości jednostki energii ustalonej wg. ceny giełdowej.  A to nie jest dobra wiadomość, zarówno dla dotychczasowego systemu opustów, a przede wszystkim obecnego, dobrze skrojonego systemu rozliczeń. 


  W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z nami !

  *SOLLAB FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O. informuje, iż w celu odpowiedzi na zadane pytanie niezbędne jest zebranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie ze wskazanym powyżej formularzem. Podanie przez Państwa tych danych i kliknięcie przycisku "WYŚLIJ" jest równoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie, a także w celu ewentualnego późniejszego przygotowania oferty. W każdej chwili mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych z naszej bazy. Administratorem Państwa danych osobowych jest SOLLAB FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O., ul. Aliny Pienkowskiej 31, 80-180 Gdańsk, NIP: 583-34-04-801.