• TRÓJMIASTO I OKOLICE
 • Od 3 do 21 lutego 2022 roku można składać wnioski do Urzędu Gminy Kolbudy
  o przyznanie dotacji na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej a także kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

  Cel programu

  Celem programu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł.

  Ile i dla kogo?

  Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 tysięcy złotych.

  Wnioski mogą składać osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność
  w miejscu zamieszkania.

  Osobie starającej się o dofinansowanie przysługuje tylko jeden wniosek. Dopiero po przyznaniu dotacji i podpisaniu umowy dotacyjnej można przeznaczyć otrzymane środki na pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

  Co więcej?

  Treść uchwały Rady Gminy Kolbudy, Regulamin Programu oraz wzory wniosków
  i formularzy dostępne są w Urzędzie Gminy Kolbudy oraz na stronie https://www.kolbudy.pl/wiadomosci/aktualnosci/5897-zielone-kolbudy-3-lutego-rozpoczynamy-nabor-wnioskow-2

  Wnioski składać można osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kolbudy
  (w godzinach pracy urzędu), a także za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną na adres urzędu, z dopiskiem „Zielone Kolbudy”.

  Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich zgłoszenia, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dotację w danym roku budżetowym. Warto więc zainteresować się dotacją już teraz i złożyć wniosek jak najszybciej.


  W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z nami !

  *SOLLAB FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O. informuje, iż w celu odpowiedzi na zadane pytanie niezbędne jest zebranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych zgodnie ze wskazanym powyżej formularzem. Podanie przez Państwa tych danych i kliknięcie przycisku "WYŚLIJ" jest równoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie, a także w celu ewentualnego późniejszego przygotowania oferty. W każdej chwili mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych z naszej bazy. Administratorem Państwa danych osobowych jest SOLLAB FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O., ul. Aliny Pienkowskiej 31, 80-180 Gdańsk, NIP: 583-34-04-801.