Zielone Kolbudy- dotacja. Ruszył nabór wniosków.

Zielone Kolbudy- dotacja. Ruszył nabór wniosków.

Od 3 do 21 lutego 2022 roku można składać wnioski do Urzędu Gminy Kolbudy o przyznanie dotacji na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej a także kolektorów słonecznych i pomp ciepła. Cel programu Celem programu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł. Ile i dla kogo? Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, jednak…

Koniec

Koniec