FARMY FOTOWOLTAICZNE POMORSKIE

Farmy fotowoltaiczne, zwane również elektrowniami słonecznymi, przekształcają energię słoneczną w czystą energię elektryczną. To nie tylko ekologiczne źródło energii, ale także ogromna szansa na zrównoważone przyszłe dostawy energii. O ile niewielka, przydomowa instalacja fotowoltaiczna służy do produkcji prądu na własny użytek, o tyle celem farmy jest wytwarzanie dużej ilości energii, która następnie jest sprzedawana.

Farma fotowoltaiczna – uwarunkowania prawne

Fotowoltaika to przyszłość energetyki, a farmy fotowoltaiczne są kluczowym elementem tej przemiany. To ekologiczne i opłacalne rozwiązanie, które przyczynia się do walki ze zmianami klimatycznymi i zapewnia stabilne dostawy energii elektrycznej. Jesteśmy na progu nowej ery w produkcji energii, a farmy fotowoltaiczne są na czele tej rewolucji. Jednakże aby przystąpić do budowy farmy fotowoltaicznej w Polsce musimy spełnić konkretne formalności i dysponować takimi dokumentami jak:

 • Jeśli, dla działki na której planujemy instalację farmy fotowoltaicznej, istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni – musimy posiadać dokument możliwości budowy; jeśli nie istnieje – warunki zabudowy.
 • Projekt koncepcyjny obejmujący: specyfikacje wszystkich urządzeń w tym inwerterów i paneli; wizualizację położenia farmy na danym terenie; pełen opis inwestycji i dokładny kosztorys.
 • Warunki przyłączeniowe od lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego. Zakład Energetyczny ma obowiązek podłączenia instalacji, ale dana linia może nie mieć już żadnych wolnych mocy, a rozbudowa linii może być nieuzasadniona ekonomicznie.
 • Pozwolenie na budowę dla instalacji powyżej 150 kW mocy.
 • Decyzja środowiskowa – w większości wypadków nie jest ona wymagana, jeśli inwestycja nie przebiega na terenie chronionym.
 • Koncesja na sprzedaż energii (wydaje ją Urząd Regulacji Energetyki) oraz rejestracja na Towarowej Giełdzie Energii.

Nowoczesne technologie farm fotowoltaicznych

  Farmy fotowoltaiczne stale ewoluują dzięki nowoczesnym technologiom, które wprowadzają innowacje w projektowaniu, produkcji i zarządzaniu instalacjami fotowoltaicznymi. Jedna z technologi, która pozwala na zmaksymalizowanie produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki jest wykorzystanie trackerów. 

  Trackery solarne to systemy nadążne, które wykorzystywane są do zwiększenia wydajności paneli fotowoltaicznych poprzez ciągłe dostosowywanie ich kąta nachylenia w stosunku do słońca. Dzięki temu panele są w stanie absorbować więcej energii słonecznej w ciągu dnia.

  Oto kilka kluczowych informacji na temat systemów nadążnych:

  1. Typy Trackerów: Istnieją dwa główne typy trackerów: jednoosiowe i dwuosiowe.
   • Jednoosiowe trackery obracają się wokół jednej osi, zazwyczaj pionowej. Są one bardziej powszechne i nadają się do obszarów o wysokim nasłonecznieniu i stosunkowo stałym kącie słońca.
   • Dwuosiowe trackery obracają się wokół dwóch osi, co pozwala na dokładniejsze śledzenie słońca przez cały dzień i w ciągu roku.
  2. Zwiększenie Wydajności: Dzięki trackerom można zwiększyć produkcję energii z paneli fotowoltaicznych nawet o 20-45%, w zależności od lokalizacji i typu trackera. Poza zwiększeniem absorbcji promieniowania słonecznego dzięki trackerom można także w łatwy sposób pozbyć się zalegającego na panelach śniegu.
  3. Koszty: Trackery słoneczne są droższe w instalacji i utrzymaniu w porównaniu do stałych systemów montażowych. Jednak w wielu przypadkach dodatkowa energia produkowana przez system z trackerem może zrekompensować te dodatkowe koszty w ciągu kilku lat. Dodatkowo dzięki trackerom można zwiększyć wykorzystanie powierzchni działki przeznaczonej na moduły fotowoltaiczne.
  4. Zastosowania: Trackery są często stosowane w dużych instalacjach fotowoltaicznych, takich jak farmy fotowoltaiczne, gdzie nawet niewielki wzrost efektywności może przynieść znaczące korzyści finansowe. W mniejszej skali, dla domowych instalacji, stosowanie trackerów jest mniej powszechne, głównie z powodu kosztów konserwacji.
  5. Konserwacja: Trackery wymagają regularnej konserwacji i inspekcji, aby zapewnić ich poprawne działanie. Mają ruchome części, które mogą zużywać się w czasie.
  6. Bezpieczeństwo: Trackery mogą mieć również dodatkowe funkcjonalności – jak ochrona przed wiatrem czy gradem – wówczas system wybiera najbezpieczniejsze ustawienia.

  Wprowadzenie trackera do systemu fotowoltaicznego może być korzystne w odpowiednich warunkach. Warto jednak dokładnie przeanalizować potencjalne korzyści w stosunku do dodatkowych kosztów i konieczności konserwacji.

  W razie pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistam

  Oszczędności

  Choć inwestycja w farmę fotowoltaiczną może być kosztowna na początku, długoterminowo przynosi znaczące oszczędności na rachunkach za prąd.

  Ekologia

  W obliczu rosnącego problemu zmian klimatycznych, farmy fotowoltaiczne stanowią rozwiązanie ekologiczne. Nie emitują szkodliwych gazów cieplarnianych ani zanieczyszczeń powietrza, co pomaga w zmniejszeniu naszego wpływu na klimat.

  Zrównoważony rozwój

  Farmy fotowoltaiczne to źródło energii odnawialnej, co oznacza, że nie emitują one gazów cieplarnianych ani innych zanieczyszczeń powietrza. Pomagają zmniejszać nasz wpływ na zmiany klimatyczne i chronić środowisko.