INSTALACJE FOTOWOLTAICZNA DLA WSPÓLNOT – POMORSKIE

Ceny prądu stale rosną, co wpływa na koszt utrzymania wspólnoty. Fotowoltaika dla wspólnot to rozwiązanie polegające na wykorzystywaniu energii słonecznej do produkcji elektryczności w celach komunalnych lub zbiorowych. Jest to popularna forma inwestycji w odnawialne źródła energii, która może przynieść korzyści zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne. Fotowoltaika dla wspólnot pozwala na zmniejszenie rachunków za prąd oraz obniżenie emisji dwutlenku węgla, co przyczynia się do ochrony środowiska. Ponadto, jeśli energia jest produkowana w nadmiarze, można ją sprzedać do sieci, co może generować dodatkowe przychody.

Dlaczego warto zainwestować w instalację fotowoltaiczną dla wspólnoty?

Dofinansowanie do 50% inwestycji z programu Grant OZE

Korzystając z dofinansowania Grant OZE wspólnota będzie mogła otrzymać środki na pokrycie 50% kosztów inwestycji. Środki mogą zostać przeznaczone na refinansowanie inwestycji – wypłaca się je na pokrycie poniesionych już kosztów.

Spadek kosztów za energię elektryczną w częściach wspólnych

Instalacja fotowoltaiczna pozwoli na ograniczenie do kosztów związanych z energią elektryczną dla części wspólnej. Energia produkowana przez moduły fotowoltaiczne może zasilać oświetlenie klatki schodowej, windy, wentylację mieszkań i hal garażowych. Oszczędności te mogą być znaczące, co przyczyni się do obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości.

Źródło przychodu dla wspólnoty

Wygenerowane środki za sprzedaną energię można przeznaczyć na pokrycie innych opłat administracyjnych lub na modernizację nieruchomości. Ograniczeń wielkości inwestycji nie ma, więc jest możliwość zbudowania większej instalacji niż zapotrzebowanie dla części wspólnych, a sprzedaż nadwyżek może zapewnić dodatkowy zysk. Dzięki energii słonecznej wspólnota może promować swoje zrównoważone działania.

Jak sfinansować zakup paneli dla wspólnoty?

Aby fotowoltaika dla wspólnoty oraz spółdzielni stała się jeszcze bardziej opłacalna, warto skorzystać z dostępnych form finansowania. Początkowo, koszt zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej może wydawać się wysoki, dlatego warto skorzystać z odpowiedniego wsparcia proponowanego przez programy rządowe lub banki.

Wspólnoty mogą skorzystać rządowego programu Grant OZE. O grant OZE może się ubiegać inwestor, który jest właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego. Grant OZE przysługuje inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie polegające na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii – wynosi 50% kosztów tego przedsięwzięcia.

Zaufali nam: