Jak warunki atmosferyczne wpływają na sprawność instalacji fotowoltaiki?

W dzisiejszych czasach energia słoneczna stała się jednym z najbardziej popularnych i ekologicznych źródeł energii. Wraz z rosnącym zainteresowaniem instalacjami fotowoltaicznymi, kluczowe znaczenie ma zrozumienie, jak optymalizować ich wydajność w różnych warunkach atmosferycznych. Pogoda i klimat mają znaczący wpływ na efektywność paneli słonecznych, dlatego warto poznać strategie, które pozwolą na maksymalizację produkcji energii niezależnie od panujących warunków.

Jak pogoda przekłada się na wydajność instalacji fotowoltaicznej

1. Nasłonecznienie

Nasłonecznienie jest podstawowym czynnikiem wpływającym na wydajność paneli fotowoltaicznych. Im więcej światła słonecznego dociera do paneli, tym więcej energii mogą one wygenerować. Warto jednak zauważyć, że nie tylko bezchmurne dni są korzystne dla produkcji energii. Panele fotowoltaiczne są również w stanie produkować energię przy rozproszonym świetle, chociaż w mniejszym stopniu niż przy bezpośrednim nasłonecznieniu.

2. Temperatura

Wysokie temperatury mogą powodować znaczące straty energii. W upalne dni panele fotowoltaiczne mogą nagrzewać się do temperatury znacznie wyższej niż temperatura otoczenia, co prowadzi do spadku ich efektywności. Dlatego w regionach o gorącym klimacie, szczególnie ważne jest zarządzanie temperaturą paneli, aby zminimalizować straty energii. Wzrost temperatury otoczenia prowadzi do zwiększenia rezystancji wewnętrznej w półprzewodnikach, co z kolei obniża napięcie wyjściowe i ogólną wydajność paneli. Wzrost temperatury powyżej optymalnych warunków pracy, które wynoszą około 25°C, może obniżyć wydajność nawet o 0,5% na każdy dodatkowy stopień Celsjusza.

3. Deszcz

Deszcz ma istotny wpływ na instalacje fotowoltaiczne, przynosząc zarówno korzyści, jak i pewne wyzwania. Naturalne oczyszczanie paneli, chłodzenie oraz ciągła, choć zmniejszona, produkcja energii podczas opadów deszczu to aspekty, które warto uwzględnić w zarządzaniu systemem fotowoltaicznym. Deszcz naturalnie zmywa kurz, brud i inne zanieczyszczenia z paneli fotowoltaicznych, co poprawia ich wydajność, gdyż czyste panele mogą lepiej absorbować światło słoneczne. Opady deszczu pomagają schłodzić panele fotowoltaiczne, co może poprawić ich efektywność, ponieważ wysokie temperatury obniżają wydajność energetyczną paneli.

4. Grad

Grad może uszkodzić powierzchnię paneli fotowoltaicznych, powodując pęknięcia lub zniszczenia ochronnej warstwy szkła. To może prowadzić do zmniejszenia wydajności lub całkowitego unieruchomienia paneli. Nawet drobne uszkodzenia mogą wpłynąć na zdolność paneli do efektywnej konwersji światła słonecznego na energię elektryczną, obniżając ich ogólną wydajność. W wyniku uszkodzeń spowodowanych przez grad mogą pojawić się dodatkowe koszty związane z naprawą lub wymianą uszkodzonych paneli.

5. Śnieg

Warstwa śniegu na panelach fotowoltaicznych może całkowicie zablokować dostęp światła słonecznego, co prowadzi do znacznego spadku lub całkowitego zatrzymania produkcji energii. Topniejący śnieg natomiast może pomagać w oczyszczaniu paneli z kurzu i innych zanieczyszczeń, co po jego stopnieniu może poprawić ich wydajność.

Podsumowanie

Między instalacją fotowoltaiczną a warunkami atmosferycznymi występuje wiele zależności. Sprawność instalacji PV jest bezpośrednio zależna od warunków pogodowych. W strefie klimatycznej, w której znajduje się Polska, panele fotowoltaiczne generują najwięcej energii latem, a znacznie mniej zimą, gdy niebo jest często zachmurzone.

Najważniejsze jednak jest to, że korzyści dla inwestora są bezsprzeczne w ujęciu rocznym. Panele fotowoltaiczne wytwarzają energię z różną wydajnością niezależnie od panujących warunków atmosferycznych, działając w temperaturach od -40 do +85 stopni Celsjusza. Nadwyżka energii wyprodukowanej latem jest oddawana do sieci energetycznej i może być odbierana zimą, kiedy panele nie są w stanie wytworzyć wystarczającej ilości energii, aby zaspokoić zapotrzebowanie gospodarstwa.

Przy wyborze paneli należy uwzględnić działanie sił zewnętrznych, takich jak zmienna temperatura, wiatr, deszcz czy śnieg. Dlatego też panele powinny posiadać atesty i certyfikaty potwierdzające ich najwyższą odporność na warunki atmosferyczne.

Przeczytaj również: