AgroEnergia – program dofinansowań dla rolnictwa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potwierdził nowy termin uruchomienia drugiej części programu Agroenergia. Ogłoszona data to 20 lipca 2021 r.

Program skierowany jest do sektora rolniczego i ma na celu zwiększenie produkcji energii z instalacji OZE. Wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii pozwoli ograniczyć szkodliwy wpływ działalności rolniczej na środowisko naturalne, a także umożliwi rozwój i wzrost efektywności gospodarstw rolnych.

Realizacja programu przewidziana jest na lata 2019-2027, a nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Planowany budżet to 200 mln złotych, w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 153,4 mln zł a dla zwrotnych form dofinansowania – do 46,6 mln zł.

Do kogo skierowany jest program?

W programie może wziąć udział:

 • osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia mieści się w przedziale od 1 ha do 300 ha
 • osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych mieści się w przedziale od 1 ha do 300 ha

Osoby fizyczne zainteresowane dofinansowaniem muszą co najmniej rok przed złożeniem wniosku osobiście prowadzić działalność rolniczą, zaś osoby prawne przez co najmniej rok prowadzić działalność rolniczą lub działalność gospodarczą z zakresu usług rolniczych.

Jakie instalacje objęte są dofinansowaniem?

Dofinansowaniem objęte są wszystkie instalacje OZE, których moc mieści się w przedziale 10 kWp – 50 kWp.

Mogą to być:

 • instalacje fotowoltaiczne
 • instalacje wiatrowe
 • pompy ciepła
 • towarzyszące magazyny energii (dofinansowanie wyniesie do 20% kosztów kwalifikowanych, jednocześnie koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50%. kosztów źródła wytwarzania energii. Aby otrzymać dofinansowanie, magazyn energii musi być zintegrowany z instalacją OZE, ta zaś powinna być realizowana równolegle programem Agroenergia)
 • instalacje hybrydowe (stanowiące zespół co najmniej dwóch samodzielnych instalacji OZE: instalacja fotowoltaiczna z pompą ciepła bądź elektrownia wiatrowa w połączeniu z pompą ciepła ). W tym przypadku sumaryczna moc całej instalacji może być większa niż 50 kW, jednakże moce poszczególnych jednostek nie mogą przekraczać 50 kW)

Jaką kwotę dofinansowania można uzyskać?

Kwota którą można otrzymać zależna jest od mocy instalacji.

 • Instalacja w przedziale 10-30 kWp – do 15 000 zł ( jednak nie więcej niż 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych)
 • Instalacja w przedziale 30-50 kWp – do 25 000 zł (nie więcej niż 13% całkowitych kosztów kwalifikowanych)

W przypadku instalacji hybrydowych dofinansowanie wylicza się na podstawie mocy każdego zainstalowanego urządzenia osobno oraz przewidziany jest dodatek w wysokości 10 tysięcy złotych.

Warto wiedzieć

 • Nie można jednocześnie skorzystać z ulgi rolnej i wnioskować o dofinansowanie z programu Agroenergia.
 • Dotacja nie obejmuje rozbudowy już istniejącej instalacji.
 • Planowaną inwestycję można rozpocząć najwcześniej dzień po złożeniu wniosku.
 • Program Agroenergia oferuje również dotacje bądź pożyczki na biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne.

 

Przeczytaj również: