Audyt energetyczny – co to jest?

Audyt energetyczny budynku to pierwszy krok w kierunku zmniejszenia energochłonności. To ekspertyza techniczno-ekonomiczna, która dotyczy użytkowania energii w badanym obiekcie. Wynik audytu to nie tylko szczegółowy raport opisujący obecne zużycie energii, ale również zbiór rekomendacji, które pomogą poprawić efektywność energetyczną budynku. Taki audyt może dotyczyć zarówno prostych modyfikacji, jak i większych inwestycji w modernizację budynku.

Jakie wymagania powinien spełnić audyt?

Aby audyt energetyczny był efektywny i przyniósł oczekiwane rezultaty, musi spełniać określone wymagania. Jest to kluczowe dla zapewnienia wiarygodności wyników i efektywności wprowadzonych zmian. Audyt energetyczny budynku powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Jaki jest cel przygotowania audytu?

Głównym celem audyty energetycznego jest identyfikacja obszaru, w którym można wprowadzić zmiany i ulepszenia. Ich celem jest osiągnięcie oszczędności oraz poprawa wydajności instalacji w badanym budynku. Po wykonaniu wizji, audytorzy wskazują w raporcie rozwiązania, które pozwolą na optymalizację kosztów. Wykonanie szczegółowego audytu pozwala na identyfikację obszarów w których energia może być marnowana takich jak np.: niewłaściwa izolacja, przestarzałe urządzenia lub nieskuteczne systemy ogrzewania. Zaproponowane zmiany mogą przyczynić się do zwiększenia komfortu użytkowania budynku.

Jakie dofinansowanie można uzyskać na audyt energetyczny w programie „Czyste Powietrze”?

Niezależnie od poziomu wsparcia można uzyskać dofinansowanie do 100% kosztów netto audytu, ale nie więcej niż 1200 zł, pod warunkiem:

  • sporządzenia dokumentu podsumowującego audyt energetyczny na obowiązującym w ramach programu „Czyste Powietrze” wzorze, oraz
  • zrealizowania zakresu prac dla wybranego wariantu, wynikającego z audytu energetycznego, w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie, nie później niż do dnia zakończenia realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.

Aby projekt mógł być uznany za kompleksową termomodernizację, musi spełniać co najmniej jeden z poniższych wskaźników, określonych na podstawie wykonanego audytu energetycznego:

  • Zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do poziomu 80 kWh/(m2*rok).
  • Zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o co najmniej 40%.

Co istotne, w przypadku niezrealizowania całego zakresu wskazanego w audycie, koszt audytu nie będzie podlegał dofinansowaniu.

Wykonanie audytu energicznego jest wymagane tylko w przypadku realizacji kompleksowej termomodernizacji. Dla innych przedsięwzięć termomodernizacyjnych audyt nie jest konieczny do uzyskania dofinansowania.

Kto może wykonać audyt w programie czyste powietrze?

Istotne jest, by audyt energetyczny realizowany w ramach programu „Czyste Powietrze” były przeprowadzany przez osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe. Chociaż ustawodawca nie wprowadza specyficznych ograniczeń odnośnie osób wykonujących audyty, to zaleca się korzystania z audytorów wymienionych na ogólnodostępnych listach takich organizacji jak Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE), Stowarzyszenie Certyfikatów i Audytorów Energetycznych (SCiAE), Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE), Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE), czy też z platformy ekspertów efektywności energetycznej dostępnej pod adresem: https://www.peee.gov.pl/pl.

Dlaczego warto wybrać kompleksową termomodernizację?

Skorzystanie z kompleksowej termomodernizacji zwiększa szansę na uzyskanie wyższych kwot dofinansowania, i dodatkowo niesie za sobą wiele korzyści. Modernizacja budynku, która obejmuje poprawę izolacji termicznej, wymianę źródła ciepła oraz wprowadzenie nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań, przynosi oszczędności finansowe oraz korzyści dla środowiska.

Budynki energooszczędne charakteryzują się znacznie niższym zużyciem energii, co bezpośrednio przekłada się na niższe koszty ogrzewania i energii elektrycznej. Dodatkowo, dzięki minimalizacji emisji zanieczyszczeń do atmosfery, takie budynki przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Gdyby większość mieszkańców jednorodzinnych domów w danej miejscowości zdecydowała się na kompleksową termomodernizację, jakość powietrza w regionie mogłaby ulec znaczącej poprawie. Program „Czyste Powietrze” został stworzony nie tylko dla zapewnienia wsparcia finansowego, ale również aby efektywnie przeciwdziałać problemowi smogu.

Przeczytaj również: