Bon energetyczny dla użytkowników pomp ciepła

Od 1 lipca 2024 roku przestanie obowiązywać tarcza energetyczna, a zamiast tego wprowadzona zostanie maksymalna stawka za prąd oraz bon energetyczny. Zmianie ulegną zasady dotyczące tzw. zamrożenia cen prądu. Aby uchronić najuboższe gospodarstwa domowe przed podwyżkami rachunków za energię, rząd zaproponował wprowadzenie bonu energetycznego. Wysokość nowego świadczenia ma wynieść od 300 do nawet 1200 zł. Kto otrzyma bon energetyczny? Ile wyniesie? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać bon energetyczny wyższy o 100%? Sprawdź!

Wysokość bony energetycznego w zależności od dochodu

Nowe świadczenie zaproponowane przez rząd ma być wypłacane jednorazowo. Wartość bonu będzie zależała od wysokości miesięcznego dochodu. Dla jednoosobowych gospodarstw domowych kwota progu dochodowego to 2500 zł, a dla wieloosobowych – 1700 zł na osobę. Dochód, który trzeba będzie wykazać to przeciętny dochód za rok 2023.

Wysokość bonu energetycznego będzie zależeć od ilości osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe:

  • 300 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych;
  • 400 zł dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 3 osób;
  • 500 zł dla gospodarstw domowych składających się z 4 do 5 osób;
  • 600 zł dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 6 osób.

Dodatkowe wsparcie dla właścicieli pomp ciepła

Gdy gospodarstwo, jako główne źródło ciepła, zgłosiło do CEEB (centralna ewidencja emisyjności budynku) ogrzewanie zasilane energią elektryczną (pompy ciepła, piece elektryczne itp.), wówczas wartość bonu jest podwajana:

  • gdy gospodarstwo składa się z 1 osoby: w wysokości 300 zł (600 zł przy ogrzewaniu elektrycznym)
  • gdy gospodarstwo składa się z 2-3 osób: 400 zł (800 zł przy ogrzewaniu elektrycznym)
  • gdy gospodarstwo składa się z 4-5 osób: 500 zł (1000 zł)
  • gdy składa się z 6 lub więcej osób: 600 zł (1200 zł).

Bon energetyczny wprowadzony zostanie na okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Złotówka za złotówkę

Osoby, których dochody przekraczają ustalone progi, również mogą otrzymać bon energetyczny, ale jego wartość będzie odpowiednio niższa. Za każdą złotówkę przekroczenia progu dochodowego, kwota bonu zostanie zmniejszona o jedną złotówkę. Na przykład, jeśli dochód czteroosobowej rodziny wynosi 1800 zł na osobę, czyli o 100 zł więcej niż limit, to przysługujący im bon zostanie obniżony z 500 zł do 400 zł.

Jeśli wysokość bonu, który miałby być przyznany, spadnie poniżej 20 zł, wówczas wsparcie nie zostanie przyznane.

Podsumowanie

Zgodnie z projektem nowej ustawy, bon energetyczny będzie przysługiwał jednorazowo na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku. Aby ubiegać się o to świadczenie, należy złożyć odpowiedni wniosek. Wnioskowanie możliwe będzie zarówno tradycyjnie na papierze w lokalnym urzędzie gminy lub miasta, jak i drogą elektroniczną przez platformę ePUAP. Termin składania wniosków wyznaczono na 31 października 2024 roku, po czym wnioski nie będą już przyjmowane. Wzór wniosku będzie dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej resortu klimatu. Należy jednak pamiętać, że możliwość składania wniosków o bon energetyczny zostanie otwarta dopiero po wejściu ustawy w życie, a finalne szczegóły mogą ulec zmianie.

 

 

 

Przeczytaj również: