Jeśli mamy w posiadaniu wolny, niezagospodarowany teren, dlaczego nie wykorzystać jego potencjału? A może szukamy sposobu na niższe rachunki lub chcemy chronić środowisko naturalne korzystając z odnawialnych źródeł energii? Idealnym rozwiązaniem w każdym przypadku będzie fotowoltaika na gruncie. Tego typu instalacja fotowoltaiczna sprawdzi się również w sytuacjach, gdy z różnego powodu nie możemy lub nie chcemy posiadać paneli fotowoltaicznych na dachu.

Fotowoltaika na gruncie – zalety

Omawiając zalety, panele fotowoltaiczne są bezsprzecznym królem wśród odnawialnych źródeł energii. W wielu przypadkach może się okazać, że powierzchnia dostępna na gruncie jest większa od tej dostępnej na dachu. Przełoży się to na lepszy uzysk energetyczny, a więc i większe oszczędności pieniędzy. Oczywiście przygotowany teren musi zapewniać konstrukcji odpowiednie warunki. Montaż fotowoltaiki na gruncie jest bezpieczniejszy i wygodniejszy dla specjalistów, zaś przyszły właściciel będzie mieć lepszy dostęp do swojej instalacji, bez konieczności wspinaczki po dachu. Dzięki temu możliwe będzie sprawne wykonywanie ewentualnych prac naprawczych czy czyszczenie paneli (zaleca się je raz w roku).

Kolejną zaletą jest możliwość ustawienia paneli w dowolny sposób, pod optymalnym kątem. W przypadku instalacji dachowych często bywa to niemożliwe z powodu ograniczeń wynikających z budowy czy typu dachu. Niemałe znaczenie ma aspekt psychologiczny – posiadając duży, leżący odłogiem teren, mamy wrażenie, że jego potencjał bezsensownie się marnuje, choć możemy mieć z niego korzyści. Instalacja fotowoltaiczna na gruncie zapewnia sporą oszczędność pieniędzy i dbanie o środowisko naturalne na najwyższym poziomie.

Fotowoltaika zapewnia generowanie prądu bez względu na warunki atmosferyczne i porę roku.

Jak zamontować instalację fotowoltaiczną na gruncie?

Montaż paneli fotowoltaicznych na gruncie nie stanowi najmniejszego problemu. Na samym początku wybieramy teren pod zabudowę, a jeśli jest to konieczne – odpowiednio go przygotowujemy (np. usuwając wysokie krzewy). Sprawdzamy rodzaj gleby, na których umieszczone będą stelaże z ocynkowanej stali. Konstrukcja wsporna ma być solidnie zamontowana, aby uniemożliwić niestabilność instalacji w przyszłości.

Panele fotowoltaiczne montowane są pod odpowiednim kątem, najlepiej kierując ich powierzchnię w stronę południową. Sprawi to, że będą odbierać możliwie największą ilość światła słonecznego, co w ogólnym rozrachunku przełoży się wydajność instalacji. Optymalny kąt nachylenia w większości przypadków nie jest możliwy do zmiany, gdyż konstrukcje pod instalacje fotowoltaiczne są zwykle nieruchome. Montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie jest prosty i szybki.

Koszt instalacji na gruncie może być nieco wyższy ze względu na dodatkowe prace budowlane czy przygotowanie terenu. Jednak ostatecznie, biorąc pod uwagę samowystarczalność energetyczną, zaoszczędzimy znacznie więcej pieniędzy. Decydując się na budowę fotowoltaiki zapewnimy sobie długofalowe korzyści.

Czy fotowoltaikę należy zgłaszać?

Zamontowana instalacja fotowoltaiki wymaga zgłoszenia tego faktu do swojego operatora energetycznego. Pamiętajmy, że zgodnie z ogólną zasadą prawa budowlanego, w niektórych przypadkach należy postarać się dodatkowo o pozwolenie na montaż paneli fotowoltaicznych. Jest to konieczne w sytuacji, gdy moc instalacji przekracza 50 kW lub gdy ma mniejszą moc, lecz będzie budowana na terenie zgłoszonym do rejestru zabytków.

Wady paneli fotowoltaicznych na gruncie

Panele fotowoltaiczne na gruncie mają wady i zalety – decydując o formie fotowoltaiki należy wziąć pod uwagę wszystkie aspekty. Przede wszystkim potrzebna jest duża powierzchnia pod budowę. Należy zadbać, aby ewentualna ilość cienia nie wpływała na działanie paneli fotowoltaicznych, dlatego muszą być one montowane w odpowiedniej odległości od siebie. W okolicy nie mogą znajdować się wysokie budynki, drzewa czy krzewy, które mogłyby przysłaniać panele. Niekorzystny wpływ na wydajność paneli mają nawet spadające liście.

Na etapie montażu za wadę można uznać konieczność użycia dodatkowych materiałów budowlanych, takich jak np. cement. W przypadku dachu nie ma konieczności przygotowania fundamentu pod konstrukcję, zaś w przypadku konstrukcji gruntowych bywa to niezbędne.

Ostatnim aspektem jest narażenie paneli fotowoltaicznych na zniszczenia ze strony zwierząt i ludzi. Łatwiejszy dostęp do konstrukcji zapewnia sprawne czyszczenie i obsługę paneli, z drugiej strony jednak istnieje ryzyko negatywnych działań osób niepożądanych. Jeśli jednak instalacje umieszczone będą na prywatnym, ogrodzonym terenie, nie powinniśmy mieć żadnych obaw.

Przeczytaj również: