Dlaczego tak ważny jest punkt biwalentny pompy ciepła?

Pompy ciepła są ekologicznym i bardzo popularnym rozwiązaniem w zakresie ogrzewania domów i budynków użyteczności publicznej, zapewniając efektywność energetyczną oraz wspierając zrównoważony rozwój. Jednym z kluczowych aspektów, który należy rozważyć przy wyborze i projektowaniu systemu pompy ciepła, jest tzw. punkt biwalentny. W poniższym artykule postaramy się wyjaśnić, dlaczego jest on tak ważny i jak wpływa na działanie całego systemu grzewczego. Sprawdź!

Punkt biwalentny – co to jest?

Punkt biwalentny to temperatura zewnętrzna, przy której wydajność pompy ciepła staje się niewystarczająca do zaspokojenia całkowitego zapotrzebowania na ciepło budynku. Innymi słowy, jest to moment, kiedy pompa ciepła przestaje być jedynym źródłem ciepła, a system zaczyna potrzebować wsparcia z dodatkowego źródła.

Dlaczego punkt biwalentny jest ważny?

  1. Optymalizacja kosztów eksploatacji

Punkt biwalentny ma bezpośredni wpływ na ekonomiczną efektywność pompy ciepła. Przy odpowiednio dobranym punkcie biwalentnym system może maksymalizować wykorzystanie pompy ciepła, która jest zazwyczaj tańsza w eksploatacji niż tradycyjne systemy grzewcze. Jeśli punkt ten zostanie ustawiony zbyt wysoko, to koszty ogrzewania mogą wzrosnąć, ponieważ pomocnicze źródła ciepła będą używane częściej.

  1. Zapewnienie komfortu cieplnego

W okresach ekstremalnie niskich temperatur, kiedy wydajność pompy ciepła spada, system musi być w stanie szybko przełączyć się na alternatywne źródło ciepła, aby utrzymać odpowiednią temperaturę wewnątrz budynku. Prawidłowo ustalony punkt biwalentny gwarantuje, że przełączenie to następuje płynnie, zanim temperatura wewnętrzna zacznie spadać poniżej komfortowego poziomu.

  1. Zwiększenie trwałości systemu

Systemy grzewcze pracujące w granicach swojej największej efektywności są zazwyczaj mniej narażone na awarie. Dzięki temu, że pompa ciepła jest wspierana przez inne źródło ciepła w ekstremalnych warunkach, cały system może pracować efektywniej i dłużej.

Jak określić punkt biwalentny?

Punkt biwalentny jest zazwyczaj ustalany na podstawie szeregu czynników, takich jak klimat regionu, izolacja budynku, a także specyficzne zapotrzebowanie na ciepło. Określenie punktu biwalentnego dla pompy ciepła jest kluczowe dla zapewnienia efektywności energetycznej i ekonomicznej systemu ogrzewania. Proces ten wymaga analizy kilku istotnych czynników, które wpływają na optymalne działanie pompy ciepła w różnych warunkach klimatycznych. Oto cztery główne kroki, które należy uwzględnić przy określaniu punktu biwalentnego:

  1. Analiza klimatu regionu

Pierwszym krokiem jest zrozumienie typowego zakresu temperatur, z jakimi system będzie musiał sobie radzić. Regiony o łagodnych zimach będą miały inny optymalny punkt biwalentny niż obszary o bardzo surowych zimach. Dane historyczne o temperaturach minimalnych mogą pomóc w ustaleniu, do jak niskich temperatur zewnętrznych pompa ciepła powinna być w stanie efektywnie działać.

  1. Ocena izolacji i charakterystyki budynku

Dobra izolacja termiczna budynku znacząco wpływa na efektywność systemu grzewczego. Budynki lepiej izolowane wymagają mniej energii do ogrzewania, co oznacza, że pompa ciepła może być skuteczna przy niższych temperaturach zewnętrznych. W takich przypadkach, punkt biwalentny może być ustalony przy niższej temperaturze zewnętrznej.

  1. Analiza zapotrzebowania na ciepło

Kolejny ważny krok to obliczenie całkowitego zapotrzebowania na ciepło budynku. Obejmuje to nie tylko ogrzewanie pomieszczeń, ale także potrzeby ciepłej wody użytkowej. Im wyższe zapotrzebowanie, tym wcześniej może być konieczne wprowadzenie dodatkowego źródła ciepła.

  1. Wydajność pompy ciepła

Różne modele pomp ciepła mają różne charakterystyki wydajności w zależności od temperatury zewnętrznej. Wydajność cieplna pompy ciepła zwykle maleje wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej. Należy przeanalizować krzywe wydajności dostępne w specyfikacjach technicznych urządzenia, aby zrozumieć, przy jakich temperaturach spada wydajność.

Podsumowanie

Punkt biwalentny w systemie pompy ciepła jest kluczowy dla zapewnienia kosztowej i energetycznej efektywności systemu ogrzewania. Dzięki odpowiedniemu zdefiniowaniu i wykorzystaniu tego punktu, można znacznie zwiększyć komfort użytkowania budynku, obniżyć koszty eksploatacyjne i przedłużyć żywotność całego systemu. Przy wyborze

 

Przeczytaj również: