Dofinansowanie dla instalacji fotowoltaicznych w Gminie Pruszcz Gdański

Mieszkańcy gminy Pruszcz Gdański, mogą liczyć na dofinansowanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z budżetu gminnego. Wsparcie jest dedykowane dla instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, kotłów gazowych, kotłów na paliwa stałe, elektrycznych systemów grzewczych, czy też budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wnioskować o dotację dla instalacji fotowoltaicznej mogą osoby fizyczne lub prawne, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na obszarze gminy Pruszcz Gdański.

Dotacja obejmuje instalacje o mocy minimalnej 2kWp i maksymalnej 10kWp, które będą służyły produkcji energii elektrycznej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego.

Osoby zainteresowane mogą wnioskować o pokrycie 30% kwoty brutto poniesionej na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Kwota ta nie może jednak przekroczyć 3000 zł brutto.

Dofinansowanie w Pruszczu Gdańskim (miasto)

Istnieje również możliwość dofinansowania do likwidacji ogrzewania węglowego dla osób fizycznych i firm, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na terenie Pruszcza Gdańskiego (miasto).Dotacja ta przysługuje osobom i firmom wymieniającym piec węglowy na inne źródło pozyskiwania ciepła.
Dotacja ta może być łączona z programem Ministerstwa Klimatu i Środowiska- „Czyste powietrze”

JESTEŚ ZAINTERESOWANY DOTACJĄ DO FOTOWOLTAIKI ? 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

TEL. +48 538 403 888

Przeczytaj również: