Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zapowiedziała zwiększone dofinansowania w ramach 4 edycji Programu Mój Prąd. Teraz prosumenci będą mieli szanse otrzymać jeszcze wyższe dotacje  – do 6 tys. zł do instalacji PV oraz 16 tys. zł do magazynu energii.

Rząd zwiększa kwotę dofinansowania do 6 tys. zł

Pieniądze z programu Mój Prąd przysługują na zakup i montaż nowej instalacji, o mocy od 2 do 10 kW, a także na rozszerzenie inwestycji o magazyny energii i systemy zarządzania energią.

Według zapowiedzi, w ramach 4 edycji programu Mój Prąd, prosumenci będą mogli otrzymać wyższe dofinansowanie. Wysokość dofinansowania zależeć będzie od wybranej inwestycji:

  1. dofinansowanie tylko mikroinstalacji PV – kwota dotacji wyniesie do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6 tys. zł;
  2. dofinansowanie mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii, wsparcie rządowe do inwestycji wyniesie:
  • do mikroinstalacji do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 7 tys. zł;
  • do magazynu energii do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 16 tys. zł

Kiedy można składać wnioski?

Nabór do kolejnej edycji programu Mój Prąd rozpocznie się już 15 grudnia i ma potrwać do wyczerpania przewidzianej puli środków, czyli ok. 350 mln zł. Okres kwalifikowalności wydatków został ustalony na 1 lutego 2020 – 31 grudnia 2023 roku.

WAŻNE!

Wnioskodawcy, którzy otrzymali wcześniej wypłatę dofinansowania w ramach MP4, nie będą musieli składać dodatkowego wniosku. Po przeliczeniu kosztów kwalifikowanych wypłacona zostanie im różnica, wynikająca ze zwiększenia poziomu dotacji.  

Zwiększenie dofinansowań z programu Mój Prąd ma związek z pogłębiającym się kryzysem energetycznym, sytuacją gospodarczą oraz wysoką inflacją. W takim wypadku inwestycja w instalacje fotowoltaiczne oraz magazyny energii staje się jeszcze bardziej opłacalna.

Przeczytaj również: