Każdy chciałby mieć niższe rachunki za prąd. Jeszcze niedawno inwestycja we własny system fotowoltaiczny była przeznaczona tylko dla hobbystów. Dziś taki system jest o wiele tańszy,  dodatkowo występują liczne zachęty ze strony państwa. Jest to między innymi korzystny system rozliczeń (system opustów), możliwości skorzystania z dofinansowania (do 5000zł w ramach programu rządowego „Mój Prąd”) oraz ulgi podatkowej (odpis od podstawy opodatkowania w ramach ulgi termomodernizacyjnej) – łącznie możesz mieć inwestycję sfinansowaną nawet w ponad 50%. Dodatkowo mogą występować lokalne, gminne programy wsparcia – SPRAWDŹ TO KONIECZNIE !

„MÓJ PRĄD”

ODBIERZ 5000 zł DOFINANSOWANIA ! Rządowy program „Mój Prąd” przygotowany przez Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska daje możliwość pozyskania wsparcia finansowego w wysokości do 50% kosztów instalacji, lecz nie więcej niż 5000zł. Projekt dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 2kW do 10kW, czyli właśnie takiej jakiej będziesz potrzebował dla swojego domu ! Kosztem kwalifikowanym jest zakup i montaż instalacji, zatem wszystkiego co niezbędne do czerpania energii ze słońca ! Do programu może przystąpić osoby fizyczne, które chcą wytwarzać energię na potrzeby własne. Budżet projektu to aż MILIARD zł, a więc na dofinansowanie może liczyć nawet 200 000 gospodarstw domowych. NIE CZEKAJ ! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ !​

 

 

 

ULGA PODATKOWA

Z początkiem 2019 roku weszło w życie rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju, bazujące na ustawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dzięki temu osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego ma MOŻLIWOŚĆ ODLICZENIA od podstawy podatku dochodowego m.in. wydatków związanych z instalacją SYSTEMU FOTOWOLTAICZNEGO. Odliczenie jest możliwe przy rozliczaniu według podatku liniowego oraz ryczałtu, jak i przy standardowej skali podatkowej (17 i 32%). Kwota, jaką możemy odliczyć wynosi MAKSYMALNIE 53 TYS. ZŁ, a w sytuacji, kiedy kwota podatku jest niższa niż kwota przyznanej ulgi podatnikowi przysługuje odliczenie w następnych latach.

 

PRZYKŁAD

Pan Marceli zainwestował w instalację fotowoltaiczną → 25 000 zł

Uzyskał dofinansowanie z programu „MÓJ PRĄD” w wysokości 5 000 zł

Podstawa do obliczenia podatku przez pana Marcelego wynosi → 40 000 zł

Bez odliczenia instalacji fotowoltaicznej zapłaci:

6 800 zł podatku (40 000 x 17% = 6 800 zł)

Z odliczeniem instalacji fotowoltaicznej zapłaci:

40 000 – 20 000 = 20 000 zł (kwota do opodatkowania)

3 400 zł podatku (20 000 x 17% = 3 400 zł)

Różnica wynosi:

3 400 zł (6 800 – 3 400 = 3 400 zł)

Pan Marceli pomniejszy swoją podstawę obliczenia podatku o kwotę, jaką zainwestował w instalację fotowoltaiczną (pomniejszoną o uzyskane dofinansowanie), dzięki czemu zapłaci 3 400 zł podatku zamiast 6 800 zł. W wyniku dofinansowania z programu „Mój prąd” oraz ulgi podatkowej łączny koszt tej inwestycji wyniesie 16 600 zł zamiast 25 000 zł.

 

Przeczytaj również: