Dołożenie magazynu energii do istniejącej instalacji PV – sprawdzamy jak!

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób decyduje się na instalację paneli fotowoltaicznych (PV) na swoich dachach, ciesząc się z korzyści, jakie niesie ze sobą energia odnawialna. Jednak samo posiadanie instalacji PV to dopiero początek. Coraz większą popularnością cieszą się również magazyny energii, które pozwalają na efektywne zarządzanie wygenerowaną energią. Jak zatem dołożyć magazyn energii do istniejącej instalacji PV? Sprawdźmy krok po kroku!

Jak rozbudować istniejącą instalację fotowoltaiczną o magazyn energii?

Jeśli zdecydujesz się na poszerzenie swojej obecnej instalacji fotowoltaicznej o magazyn energii, to najważniejszym krokiem tej inwestycji jest sprawdzenie, czy obecny falownik posiada wejście bateryjne. Problem mogą napotkać prosumenci, którzy na etapie projektowania swojej instalacji nie przewidzieli przyszłej rozbudowy o magazyn energii. Jeśli posiadasz falownik bez wejścia bateryjnego, niestety, nie będzie on kompatybilny z magazynem energii. W takiej sytuacji masz dwie opcje: zakup nowego falownika lub doposażenie obecnego w tzw. retrofit. Retrofit to ładowarka AC, która dodaje funkcję magazynowania energii do istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Aby dowiedzieć się, czy Twój falownik posiada wejście bateryjne, możesz skorzystać z karty katalogowej urządzenia lub przeprowadzić jego weryfikację. Falowniki przygotowane do współpracy z systemem bateryjnym, oprócz złącz do wpięcia instalacji fotowoltaicznej, posiadają również dwa wejścia opisane jako “bat” (bateria). Jeśli urządzenie nie posiada tych wejść, oznacza to, że falownik nie jest przystosowany do rozbudowy o magazyn energii.

Aktualnie, eksperci w takich przypadku, radzą wymianę falownika na model hybrydowy, ponieważ doposażenie starego w retrofit cenowo nie jest bardziej opłacalne.

Moc przyłączeniowa

Rozszerzenie istniejącej instalacji fotowoltaicznej o magazyn energii będzie wymagało weryfikacji mocy przyłączeniowej. Jest to istotna kwestia, ponieważ jeśli moc będzie niewystarczająca, to wówczas konieczne będzie wystąpienie do dostawcy energii z wnioskiem o jej zwiększenie.

W obowiązujących przepisach wyróżnia się dwa przypadki, w których moc akumulatora jest sumowana z mocą instalacji fotowoltaicznej:

  1. Gdy moc sumaryczna mikroinstalacji jest mniejsza niż moc magazynu.
  2. Gdy moc sumaryczna mikroinstalacji jest większa niż moc magazynu energii, ale maksymalna moc falownika przekracza moc mikroinstalacji.

Aby poprawnie sprawdzić i sumować te wartości, należy pamiętać, że pojemność magazynu i jego moc to dwa różne parametry. Na karcie katalogowej pojemność jest wyrażona w kWh, natomiast moc (która nas interesuje w tym przypadku) jest podana w kW.

Może się również zdarzyć, że moc mikroinstalacji jest większa niż moc magazynu, a maksymalna moc falownika jest mniejsza niż moc sumaryczna mikroinstalacji. W takim przypadku zasada sumowania mocy nie obowiązuje.

Przypadek 1: Sumowanie mocy

Załóżmy, że instalacja fotowoltaiczna ma następujące parametry:

  • Moc mikroinstalacji: 8,9 kW
  • Moc falownika hybrydowego: 9 kW

Inwestor planuje dołożenie magazynu energii o mocy 4,56 kW.

W tej sytuacji warunek sumowania mocy jest spełniony, ponieważ moc mikroinstalacji jest mniejsza niż moc falownika hybrydowego, a moc magazynu jest większa niż moc mikroinstalacji. Do operatora sieci dystrybucyjnej zgłaszamy minimalną moc przyłączeniową równą:

8,9+4,56=13,55 kW

Przypadek 2: Brak sumowania mocy

Rozważmy przypadek, w którym spełniony jest warunek nie sumowania mocy:

  • Moc mikroinstalacji: 8,5 kW
  • Moc falownika hybrydowego: 8 kW

Inwestor planuje dołożenie magazynu energii o mocy 7,8 kW.

W tej sytuacji spełniony jest warunek nie sumowania mocy, ponieważ moc falownika jest mniejsza niż moc sumaryczna mikroinstalacji oraz moc magazynu energii jest mniejsza niż moc mikroinstalacji. W związku z tym moc, która należy zgłosić do zakładu energetycznego wnosi:

8,5 kW

Podsumowanie

Dołożenie magazynu energii do istniejącej instalacji PV to inwestycja, która może przynieść wiele korzyści, zarówno pod względem finansowym, jak i komfortu użytkowania energii. Kluczem do sukcesu jest dokładna ocena potrzeb, wybór odpowiedniego magazynu energii oraz profesjonalna instalacja i konfiguracja systemu. Dzięki temu będziesz mógł cieszyć się pełnią korzyści płynących z energii odnawialnej, jednocześnie zabezpieczając się przed ewentualnymi przerwami w dostawie prądu.

Przeczytaj również: