Dotacja do instalacji fotowoltaicznych w Gminie Kolbudy- „ZIELONE KOLBUDY”

Już w środę, 3 lutego rusza nabór wniosków w programie „Zielone Kolbudy” !  Program ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.

Mieszkańcy gminy Kolbudy mogą liczyć na dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła.

Wysokość dofinansowania będzie stanowiło 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej
niż 5 000 zł.

Udział w programie „Zielone Kolbudy” mogą wziąć osoby fizyczne mieszkające na stałe w gminie Kolbudy. Wyjątkiem są osoby fizyczne kwalifikujące się do objęcia wsparciem de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie. Warunkiem koniecznym jest także realizacja przedsięwzięcia w budynku mieszkalnym, gdzie nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY  DOTACJĄ DO FOTOWOLTAIKI ? 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:

TEL. +48 538 403 888

Przeczytaj również: