Pojazdy elektryczne, ładowarki – dotacje
Gdańsk, trójmiasto

Na przestrzeni ostatnich kilku lat można zaobserwować dynamiczny rozwój elektromobilności. Rośnie świadomość społeczeństwa pod względem korzyści płynących z korzystania z pojazdów zasilanych energią elektryczną. Dotyczą one między innymi:

– możliwości poruszania się buspasami

– możliwości wjazdu do niektórych europejskich miast, w których poruszanie się pojazdami spalinowymi jest zabronione

– bezpłatnego przejazdu płatnymi autostradami w wielu krajach Europy

– bezpłatnego korzystania z parkingów miejskich

Bezemisyjne środki transportu przekładają się również na większy komfort mieszkańców miast poprzez poprawę jakości powietrza, zredukowanie emisji szkodliwych substancji, a także zmniejszenie odczuwanego hałasu.

Zmiany w sektorze elektromobilności

Liczba samochodów elektrycznych na polskim rynku stale rośnie, jednak ich ilość
w porównaniu z innymi europejskimi państwami jest wciąż niewielka. Pomóc
w zwiększeniu liczby pojazdów elektrycznych ma wprowadzenie różnych rządowych programów wsparcia przewidujących dotacje czy ulgi podatkowe dla osób inwestujących w niskoemisyjne środki transportu.

Rozwój sektora elektromobilności w Polsce znacznie przyspieszył – w styczniu 2020 roku zarejestrowano 462 aut z napędem elektrycznym (“Licznik elektromobilności” wybił 10 294 samochodów elektrycznych i 9 377 hybryd plug in zarejestrowanych
w Polsce)
, to blisko 200% skok względem stycznia 2019 roku. Analiza dotychczas zebranych danych pozwoliła ustalić, że do końca 2025 r. po polskich drogach może poruszać się od 63 do 300 tys. pojazdów elektrycznych. To wciąż niewielka liczba, dlatego tak ważna jest świadomość o już istniejących programach wspierających branżę elektromobilności.

Pod koniec 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Energii dotyczące wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Zapowiadane rządowe dopłaty będą znacznym ułatwieniem i zachętą do wprowadzenia zmian i wzrostu sprzedaży pojazdów elektrycznych.

Programy wsparcia

1. „Zielony transport publiczny”
Celem tego programu  jest ogólna poprawa jakości powietrza w miastach poprzez zmniejszenie  ilości szkodliwych substancji powstających w wyniku spalania paliw emisyjnych przez pojazdy w publicznym transporcie zbiorowym. Dofinansowania dotyczą wszelkich inwestycji i czynności przyczyniających się do zmniejszenia powstawania szkodliwych spalin.
W ramach bezzwrotnego dofinansowania lub pożyczki można wnioskować o zakupy lub leasingi dotyczące:
•    Autobusów elektrycznych
•    Autobusów elektryczno-wodorowych
•    Trolejbusów
•  Szkolenia kierowców i mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów (dotyczy zakupów taborowych)
•  Budowy bądź modernizacji infrastruktury pozwalającej na obsługę i prawidłowe użytkowanie pojazdów, w tym w szczególności punktów ładowania

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji i w formie pożyczki należy składać, w trybie ciągłym, w  okresie 04.01.2021 r. – 15.12.2021 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.

 2. Dofinansowanie na elektromobilność – plan Ministerstwa Klimatu na najbliższe kilka lat (2020-2022)
Polski rząd przewidział aż 26 programów dotyczących wsparcia „zielonych” inwestycji o łącznej puli wynoszącej 10 mld złotych. Część z nich dotyczy finansowego wsparcia elektromobilności. Mają być one  finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu (FNT).

•    Dotacje dla osób fizycznych, program „elektryczny samochód”
Ministerstwo przeznaczyło 140 mln złotych na wsparcie zakupu  samochodów elektrycznych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. 37,5 mln złotych pochodzić ma z NFOŚiGW, zaś rozszerzenie programu ma przynieść kolejne 100 ml złotych z FNT.
Wysokość dotacji wyniesie do 20% kosztów kwalifikowanych – maksymalnie 25 tys. zł. Maksymalna cena pojazdu objętego wsparcie ma wynieść 150 tys. zł.
Program zakłada wprowadzenie na polskie drogi łącznie około 7,3 tysięcy nowych samochodów elektrycznych do końca 2022 roku.

•    Dotacje dla przedsiębiorców/ samorządowców
Przeznaczonych jest 90 mln zł na wsparcie zakupu elektrycznych samochodów osobowych  przez przedsiębiorców i jednostki samorządu terytorialnego.
Wysokość dotacji wyniesie do 20% kosztów kwalifikowanych – maksymalnie 25 tys. zł. Górny limit cenowy pojazdu objętego wsparcie ma wynieść 150 tys. zł.
Na przestrzeni 2020-2025 planowane jest wprowadzenie około 3,6 tys. nowych samochodów elektrycznych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej.

•    Ekologiczny samochód dostawczy e-VAN dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
70 mln złotych- taką kwotę ministerstwo finansów przeznaczyło na dofinansowania zakupu 1000 zelektryfikowanych samochodów dostawczych typu van, jednak nieprzekraczających masy całkowitej wynoszącej 3,5 tony.
Wysokość dotacji ma wynosić do 30% kosztów kwalifikowanych, czyli maksymalnie 70 000 zł.
Przewidywane jest również wsparcie w formie pożyczek.

•    Program „Koliber” czyli elektryczna taksówka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców
Ministerstwo klimatu przeznaczyło 40 mln zł na zakup około 1 000 taksówek oraz
1 000 naściennych stacji ładowania typu „wall box”. Przedsiębiorca ubiegający się  dofinansowanie musi posiadać licencję do przewożenia osób w transporcie drogowym. Dotacja została przewidziana na lata 2020-2025.
Dofinansowanie pokrywa  20% kosztów zakupu pojazdu, jednak nie więcej niż 25 tys. zł. Maksymalna cena nabywanego pojazdu elektrycznego objętego wsparciem nie będzie mogła przekroczyć 150 tys. zł

•    Rozbudowa infrastruktury stacji ładowania samochodów elektrycznych
Łącznie przeznaczono 165 mln złotych, a inwestycja ma być prowadzona w latach 2021-2025.
W tym czasie ma powstać około 5 tysięcy nowych ładowarek dla transportu publicznego oraz typu huby. Program skierowany jest do przedsiębiorców jak
i jednostek samorządów terytorialnych.

•    Wsparcie produkcji pojazdów elektrycznych
Dotacja jest kierowana do około 300 przedsiębiorstw, które zajmują się wprowadzaniem na rynek nowych aut elektrycznych, a także części pojazdów czy infrastruktury do ich ładowania. Przeznaczonych jest na ten cel 70 mln złotych, a program  będzie realizowany w latach 2020-2025.

•    Zeroemisyjny (lub niskoemisyjny) transport publiczny
Zaplanowana kwota dofinansowania to 300 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu 300 autobusów elektrycznych oraz 75 dwustanowiskowych stacji ładowania.
Na wsparcie mogą liczyć jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Dotacje wynoszą do 80% kosztów kwalifikowanych lub pożyczki w kwocie obejmującej 100% kosztów kwalifikowanych.
I etap dotacji: 2020-2025
II etap dotacji: 2025-2030

•    Kontynuacja zielonego programu „kangur”
Celem dofinansowania jest zakup  40 elektrycznych autobusów szkolnych w latach 2020-2023. Do wykorzystania przez gminy wiejskie i miejsko-wiejskie jest 60 mln złotych. Wysokość dotacji sięga aż 95% kosztów kwalifikowanych. Wysokość wsparcia jest zależna od wielkości gminy oraz wysokości dochodów na jednego mieszkańca. W przypadku pożyczki dofinansowanie może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych.

Co dalej?

Upowszechnienie elektromobilności w Polsce będzie możliwe jedynie przy jednoczesnym rozwoju sieci stacji ładowania. Punkty ładowania pojazdów elektrycznych coraz częściej pojawiają się w miejscach ogólnodostępnych takich jak stacje benzynowe, parkingi biurowców, hoteli czy centrów handlowych. Pomimo tego, wciąż ładowanie samochodu elektrycznego własną ładowarką zapewnia pełną niezależność a  koszty jego eksploatacji, przy równoczesnym połączeniu z przydomową instalacją fotowoltaiczną, są jeszcze niższe niż wówczas gdy korzystamy z ogólnodostępnych stacji.

Źródła:

https://www.gramwzielone.pl/auto-ekologiczne/25856/parp-daje-dofinansowanie-na-elektromobilnosc

https://pspa.com.pl/2020/informacja/nowy-pakiet-wsparcia-polskiej-elektromobilnosci/

https://pspa.com.pl/2020/informacja/rynek-samochodow-elektrycznych-w-i-kw-2020/

https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2019

https://www.autocentrum.pl/newsy/rusza-program-doplat-do-elektrycznych-aut-jakie-modele-lapia-sie-na-dotacje/

Przeczytaj również: