Możliwość pozyskiwania energii z promieni słonecznych zrewolucjonizowała rynek energetyczny. Bez wątpienia technologia, która przecież dopiero jest w początkowej fazie rozwoju, ma przed sobą świetlaną przyszłość w obszarze odnawialnych źródeł energii. Inwestowanie w ten rodzaj energii jest coraz popularniejszym modelem biznesowym. Farmy fotowoltaiczne, które powstają w coraz większych ilościach to technologia przyszłości. Inwestycje w ten sektor energetyki z powodzeniem dokonywane są zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne.

Wszelkiego rodzaju instalacje fotowoltaiczne, niezależnie od skali przedsięwzięcia, powinny być dobrze przemyślaną inwestycją. Istnieje wiele narzędzi, dzięki którym można wstępnie oszacować opłacalność projektu, który chce się zrealizować. Niemniej należy wziąć pod uwagę wiele zmiennych. Pytanie jakich i czy warto inwestować w budowę farmy fotowoltaicznej?

Wykorzystanie farm fotowoltaicznych to jeden z najlepszych sposobów, w ramach którego możliwe jest skuteczne zabezpieczenie energetyczne dla każdego regionu.

Farma fotowoltaiczna jest instalacją naziemną. Odpowiedni czas wykonania projektu, jakim jest stworzenie farmy fotowoltaicznej to najczęściej kilka tygodnie. Oczywiście wszystko w zależności od wielkości projektu. Niemniej można powiedzieć, że czas, jaki większość inwestorów potrzebuje do stworzenia farmy fotowoltaicznej, jest bardzo krótki – porównując to z instalacją innych źródeł energii.

Dlaczego warto inwestować w farmy fotowoltaiczne?

Inwestowanie w nowoczesne rozwiązywania pozyskiwania energii stanowią obecnie niezwykle dynamicznie rozwijający się sektor energetyki. Jednak opłacalność tego rodzaju inwestycji wiąże się z kilkoma kwestiami, o których należy pamiętać, inwestując w takie aktywa.  Co warto wziąć pod uwagę i jakie korzyści daje inwestowanie w farmy fotowoltaiczne?

Korzyści farm fotowoltaicznych:

·     Elastyczne angażowanie kapitału, co w praktyce oznacza inwestowanie pieniędzy w nowoczesne modele inwestycyjne, które dają możliwość lokowania inwestycji np. na okres jednego roku, przy zapewnieniu sobie comiesięcznych wypłat.

·     Stabilność inwestycji, ponieważ inwestycja w farmę fotowoltaiczną to doskonały kapitał na przyszłość. Stanowi nie tylko idealny model osiągania dochodu pasywnego przez lata, ale również pewność, że nie jest to inwestycja uzależniona od sytuacji zarówno ekonomicznej, jak i gospodarczej.

·     Wyższa stopa zwrotu, to szczególnie istotny element, ponieważ stopa zwrotu przy inwestycjach związanych z odnawialnymi źródłami energii jest znacznie wyższa niż przy tradycyjnych instrumentach. Tego rodzaju projektu pozwalają na osiąganie, nawet kilkunastoprocentowej stopy zwrotu z poniesionej inwestycji w dobrze przemyślanym modelu biznesowym.

·     Zaangażowanie w bezpieczeństwo energetyczne, dzięki inwestycją, w farmy fotowoltaiczne, zdecydowanie zmniejszone zostaje negatywne oddziaływanie tradycyjnych metod na środowisko naturalne.

·     Wzrost zapotrzebowania na energię, co jest normalnym zjawiskiem, że wraz z dynamicznym rozwojem gospodarki oraz technologii, odpowiednie zapotrzebowanie na energię elektryczną nieustannie wzrasta. Z kolei zasoby obecnie wykorzystywanych tradycyjnych surowców, jak węgla coraz szybciej maleją.

W związku z tym, inwestycja w naturalne źródła energii, m.in. w farmy fotowoltaiczne wydaje się jednym z pewniejszych modeli biznesowych. Coraz większa ilość tego rodzaju inwestycji jest tylko jednym z wielu dowodów na to, że ten sposób lokowania kapitału jest rozwiązaniem przyszłościowym.

Farma fotowoltaiczna – co jest potrzebne do założenia?

Inwestycje, jakie dokonywane są w sektor fotowoltaiki, to często duży wydatek. W zasadzie niezależnie od skali projektu. Już zakup przydomowej instalacji fotowoltaicznej wiąże się ze sporymi nakładami finansowymi. Natomiast projekt i późniejsza realizacja budowy farmy fotowoltaicznej, to przedsięwzięcie, na które niewielu może sobie pozwolić. Niemniej jest to jedna z pewniejszych inwestycji.

Jednak jeżeli decyzja o założeniu farmy fotowoltaicznej została podjęta, warto wiedzieć, co konkretnie będzie potrzebne, aby taką naturalną elektrownię założyć. Pierwsza kwestia to działka, która przez cały czas musi mieć dostęp do słońca. Zgodnie z obecnymi wymaganiami, aby móc zbudować farmę fotowoltaiczną na działce, należy spełnić takie warunki jak:

·     działka musi mieć powierzchnię większą niż 2ha,

·     drzewa i budynki nie mogą jej zasłaniać,

·     płaska powierzchnia, która powinna być nachylona na południe,

·     niska klasa gruntu,

·     posiadać możliwość dojechania.

Jak widać założenie farmy fotowoltaicznej, wiąże się nie tylko z gotowością poniesienia dużych inwestycji, ale także spełnieniem wielu wymagań. Jednak czy jest to rozwiązanie opłacalne? Z pewnością tak. A ten model biznesowy nieustannie będzie udoskonalany.

Przeczytaj również: