Instalacje fotowoltaiczne to rozwiązanie, na które decyduje się coraz więcej osób. Należą one nie tylko do najbardziej ekologicznych rozwiązań, ale przy tym do najbardziej bezpiecznych źródeł energii elektrycznej. Dynamiczny rozwój fotowoltaiki pociąga za sobą także wzrost wszelkiego rodzaju specyficznym wymagań w aspekcie bezpieczeństwa i prawidłowości funkcjonowania urządzeń. Tym samym podczas montażu tego rodzaju konstrukcji należy pamiętać o zastosowaniu właściwych ograniczników przepięć, głównie po to, aby zabezpieczyć instalacje np. przed wyładowaniami atmosferycznymi.

Odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe przy instalacjach fotowoltaicznych warunkują ich bezpieczne działanie. Tym samym poprawnie wykonana instalacja fotowoltaiczna musi być zabezpieczona odgromowo. O jakich zabezpieczeniach jeszcze należy pamiętać

Spis treści:

  1. Zabezpieczenia ppoż w fotowoltaice – co należy wiedzieć?
  2. Skuteczne zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznej
  3. Obowiązek posiadania wyłącznika prądu

Zabezpieczenia przeciwpożarowe przy instalacji fotowoltaicznej – co należy wiedzieć?

Instalacja fotowoltaiczna musi być wyposażona zarówno w zabezpieczenia, które będą bezpośrednio wpływać na powstawanie odpowiednich źródeł ognia, jak i jego rozprzestrzeniania się. Tym samym ochronie podlegała będzie instalacja, ale również cały budynek. Stosowanie potrzebnych zabezpieczeń wpływa na trwałość instalacji fotowoltaicznych. W momencie wystąpienia wichury może dojść do przerwania kabli, co naruszy prawidłowe funkcjonowanie urządzenia, a właściciela narazi na spore koszty.

Zastosowanie profesjonalnych zabezpieczeń przeciwpożarowych, szczególnie przy instalacjach wysokobudżetowych, stanowi bardzo ważny aspekt, zabezpieczenia zarówno samych instalacji, jak i budynków oraz domowników przed możliwymi awariami.

Doskonałym rozwiązaniem, które odpowiednio zabezpiecza instalację fotowoltaiczną, jest zastosowanie optymalizatorów mocy. Ponadto można także dokonać uziemienia, które bezpośrednio podłączone zostanie do szyny wyrównawczej budynku. Jednak wszelkie zastosowane metody muszą być instalowane w miejscach łatwo dostępnych, które także odpowiednio będą oznaczone m.in. jako przeciwpożarowe.

Panele fotowoltaiczne – skuteczne zabezpieczenie instalacji

Stosowanie przepisów przeciwpożarowych w odniesieniu do fotowoltaiki w dalszym ciągu nie posiada jasnych wytycznych, które konkretnie określałyby czynności zabezpieczające instalację fotowoltaiczną. Tym samym najpopularniejszym sposobem jest bazowanie na opinii rzeczoznawców ds. ochrony przeciwpożarowej, a także wspieranie się obowiązującymi normami. Niemniej, aby każda instalacja fotowoltaiczna charakteryzowała się odpowiednim poziomem bezpieczeństwa w zakresie pożaru, zwarcia, czy innych zagrożeń należy przestrzegać takich zasad jak:

·     Wykonanie różnych pomiarów elektrycznych, w tym badań termowizyjnych.

·     Wykonanie połączeń przy stosowaniu elementów tego samego producenta.

·     Dokładne przykręcenie wszystkich elementów.

·     Umiejscowienie paneli na dachach budynków.

·     Zastosowanie szczelnego zabezpieczenia kabli i przewodów.

·     Wykorzystanie do montażu wyłącznie dedykowanych narzędzi.

·     Dokładne oznaczenie instalacji fotowoltaicznej.

·     Regularne przeglądy serwisowe.

Stosowanie się do powyższych zasad nie tylko wpłynie na poprawę poziomu bezpieczeństwa, ale także pomoże w łatwiejszym radzeniu sobie z potencjalnymi awariami.

Panele fotowoltaiczne – wyłącznik prądu

Obowiązek zastosowania wyłącznika przeciwpożarowego w instalacjach fotowoltaicznych dotyczy budynków, których kubatura jest większa niż 1000 metrów sześciennych. Tego rodzaju wyłącznik to nic innego jak możliwość, dzięki której można odciąć od głównego źródła zasilania wszystkie podłączone do niego urządzenia, które np. nie mogą działać w czasie wybuchu pożaru. Montaż wyłącznika prądu nie zapobiegnie samemu pożarowi, ale przyczyni się do ograniczenia jego rozprzestrzeniania się.

Nie wszystkie instalacje fotowoltaiczne są niepalne. Niemniej należy pamiętać, że pożar wiąże się nie tylko z dużym zagrożeniem, ale także potencjalnie dużymi stratami. Zastosowanie niezbędnych zabezpieczeń m.in. wyłącznika prądu korzystnie wpłynie na poziom bezpieczeństwa całej instalacji.

Przeczytaj również: