Najlepszym czasem na podjęcie decyzji o montażu pompy ciepła jest moment budowy domu. Jeśli projekt od początku nie zakładał jej istnienia, warto sprawdzić jakie zmiany należy wprowadzić, aby uniknąć dodatkowych kosztów oraz prac podczas późniejszej instalacji pompy i aby samo urządzenie mogło działać najefektywniej.

Tego typu nowoczesne instalacje mają za zadanie nie tylko podnieść standard energetyczny budynku czy ograniczyć emisję substancji szkodliwych dla środowiska, czyniąc dom ekologicznym, ale przede wszystkim tworzyć sprawnie funkcjonujący układ grzewczy, który zapewni wysoki komfort życia i pozwoli na oszczędność finansową na przestrzeni wielu lat.

Na co przede wszystkim należy zwrócić uwagę?

W projekcie budynku warto zwrócić uwagę przede wszystkim na pomieszczenie, w którym zamontowane będzie urządzenie wewnętrzne. Warto, aby przed instalacją pompy było ono pomalowane i wykafelkowane, powinny być wyprowadzone rury i przyłącza, ponieważ po zamontowaniu urządzeń pełne wykończenie pomieszczenia nie będzie już możliwe.

Najlepszym umiejscowieniem tego typu pomieszczenia będzie zewnętrzna część domu, tak, aby przepust na przewody wykonany z rury kanalizacyjnej Fi110 zlokalizowanej pod podłogą mógł być prosty (może mieć maksymalnie jedno kolano wygięte pod kątem 30 stopni) i łączyć bezpośrednio jednostkę wewnętrzną pompy z zewnętrzną, zlokalizowaną przy zewnętrznej ścianie budynku.

Należy również wziąć pod uwagę przestrzeń, jaką zajmą w kotłowni wszystkie urządzenia niezbędne do pracy, tj. jednostka zewnętrzna pompy ciepła, bojler oraz ewentualnie bufor. Łącznie z przestrzenią serwisową mogą one zająć około trzy metry kwadratowe.

Ważną kwestią jest również przygotowanie instalacji elektrycznej w maszynowni. Powinno być doprowadzone zasilanie, tj. luźno wiszący, zwinięty kabel elektryczny o długości minimum dwóch metrów, umiejscowiony na wysokości 1,5 metra, poprowadzony prosto od głównej rozdzielni elektrycznej. W budynkach o powierzchni 200-240 m2 należy zastosować zabezpieczenie elektryczne od 25 do 32 amperów za głównym licznikiem.

Maszynownia powinna być odizolowana osobnym wyłącznikiem różnicowoprądowym. Warto zainstalować również licznik energii elektrycznej mierzący zużycie energii, gdyż te zamontowane w pompach ciepła podają wynik z dużą niedokładnością.

OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Pompa ciepła charakteryzuje się pracą w niskich temperaturach zasilania. Najlepszą metodą ogrzewania będzie więc ta, w której temperatura wody nie przekracza 40 stopni Celsjusza. Najbardziej odpowiedni sposób to ogrzewanie podłogowe. Jeśli to możliwe, najlepiej całkowicie zrezygnować z grzejników i skupić się jedynie na podłogówce, która powinna być odpowiednio zainstalowana jeszcze przed montażem pompy ciepła. Ze względu na dosyć niską temperaturę wody rozstaw rurek powinien wynosić 10 centymetrów, a ich długość nie powinna przekraczać 100 metrów. Tak zaprojektowane ogrzewanie podłogowe zapewni optymalną pracę pompy ciepła.

Należy zwrócić uwagę na odpowiedni dobór rozdzielacza (powinien być czytelny, niekorodujący, łatwy do ustawienia z możliwością montażu siłowników, posiadający maksymalnie 12 sekcji). Rury od rozdzielacza (bądź rozdzielaczy) powinny mieć przekrój około 25 – 28 milimetrów; najlepiej aby w maszynowni wystawały pod urządzeniem wewnętrznym, a rozstaw między rurami wynosił około 10 centymetrów. Warto do każdego rozdzielacza zamontować osobny sterownik, aby móc w dogodny sposób regulować temperaturę w budynku.

Jeżeli zamontowane zostaną również grzejniki, powinny być one większe niż standardowe,  i przede wszystkim odpowiednio dobrane przez specjalistów, do temperatury zasilania około 45 stopni Celsjusza.

Co dalej?

Wymogi dotyczące instalacji wodno-kanalizacyjnej:

– założony wodomierz
– ukończony montaż przyłącza wody

Wymagania dotyczące fundamentu pod jednostkę zewnętrzną:

– wykonanie z betonu bądź bloczków betonowych
– konstrukcja powinna być solidna, gdyż ma za zadanie przetrwać w stanie niezmienionym nawet kilkadziesiąt lat
– odpowiednie zabezpieczenie konstrukcji przed wilgocią
– fundamenty pod pompę ciepła mogą się różnić wielkością, w zależności od producenta.

Najczęstsze jednak parametry to: 1metr szerokości, 0,5 metra długości.

– osadzenie fundamentu w gruncie na wysokość 80 centymetrów.

Na co warto zwrócić uwagę przy wycenie instalacji pompy ciepła:

Ostateczna cena instalacji i użytkowania pompy ciepła zależy od wielu czynników. Odpowiednio przygotowany dom na pewno pozwoli obniżyć wszelkie koszty z tym związane.

Im mniejsze są straty ciepła, tym koszty budowy pompy ciepła szybciej się zwrócą, zatem
o sprawności ogrzewania pompą ciepła będzie decydowała odpowiednia izolacja budynku. Koszty instalacji pompy ciepła obniżają również budowy domu ze względu na brak konieczności budowy komina w budynku, przez co oszczędza się na zakupie materiałów budowlanych. Nie ma również potrzeby budowy przyłącza gazu ziemnego czy wydzielania osobnego pomieszczenia na magazyn paliwa.

Aby koszty użytkowania pompy ciepła były jeszcze niższe, warto zainwestować również w instalację paneli fotowoltaicznych, czyniąc budynek w pełni ekologicznym
i energooszczędnym.

 

 

Przeczytaj również: