Wzrost popularności mikroinwerterów

Mikroinwertery są coraz częściej proponowanym rozwiązaniem w instalacjach fotowoltaicznych montowanych na skomplikowanych, nieregularnych, częściowo zacienionych dachach. Służą do optymalizacji pracy całej instalacji poprzez niezależne funkcjonowanie każdego z modułów. Dzięki nim, słabsza praca jednego z paneli, nie wpływa na zmniejszenie wydajności pozostałych. Moduły pracują równolegle, a nie szeregowo co daje im większą wydajność niż w przypadku zastosowania centralnego falownika.

 

 

Czym są mikrofalowniki?

Mikroinwertery to falowniki, umiejscowione bezpośrednio pod panelami fotowoltaicznymi, które zamieniają prąd stały w prąd zmienny, tak samo jak tradycyjne inwertery. Są również wyposażone w układ śledzenia maksymalnego punktu mocy (MPPT), przez co  każdy moduł pracuje zawsze z pełną wydajnością. Dzięki zainstalowanym mikroinwerterom możliwe jest śledzenie pracy każdego z modułów osobno. Jeden mikrofalownik można podpiąć  maksymalnie do 4 modułów.

 

 

Bezpieczeństwo

Żywotność mikroinwerterów jest dłuższa niż klasycznych falowników, gdyż podłączone do nich pojedyncze moduły stanowią znacznie mniejsze obciążenie dla ich pracy. Jednak w przypadku uszkodzenia pojedynczego mikroinwertera, jego naprawa bądź wymiana wiążę się ze znacznie mniejszymi kosztami niż w przypadku awarii tradycyjnego falownika. Wysoki wskaźnik szczelności zapewnia dużą wytrzymałość
i odporność na warunki atmosferyczne.

Napięcie stałe panujące w mikroinwerterach nie przekracza 60V dzięki czemu są jednym z najbezpieczniejszych rozwiązań w instalacjach fotowoltaicznych. Niższe napięcie minimalizuje ryzyko wystąpienia pożaru, a także umożliwia podjęcie ewentualnej akcji gaśniczej przez strażaków.

Co więcej?

Zastosowanie mikroinwerterów wiąże się również z możliwością rozbudowania już istniejącej instalacji w przyszłości. Jest to niezwykle istotne w przypadku  stale rozwijających się przedsiębiorstw czy domów, których zapotrzebowanie energetyczne wzrasta na przestrzeni lat. Znaczna rozbudowa instalacji fotowoltaicznej wyposażonej w klasyczny inwerter wiązałaby się z koniecznością jego wymiany, co niesie za sobą duże koszty. W przypadku mikroinwerterów po prostu dodajemy kolejne panele fotowoltaiczne z ich indywidualnym falownikiem.

Pomimo, że instalacja z zastosowaniem mikrofalowników jest zazwyczaj droższa od tej z wykorzystaniem tylko jednego, głównego falownika to może być to jedyne słuszne
i opłacalne rozwiązanie dla instalacji zlokalizowanej w trudnym, częściowo zacienionym miejscu. Oczywiście, pozostając przy klasycznym inwerterze możliwe, że inwestor musiałby dokupić optymalizatory mocy do każdego modułu, co wiązałoby się z jeszcze większymi kosztami, tak więc cena całej instalacji byłaby jeszcze wyższa, niż
w przypadku zastosowania mikroinwerterów.

Ocenę potrzeby montażu mikrofalowników dokonuje specjalista firmy instalatorskiej. To on, dzięki swojemu doświadczeniu oraz specjalnym programom kalkulacyjnych zaproponuje najlepsze i najbardziej opłacalne rozwiązanie do danej inwestycji.

 

Przeczytaj również: