Mój Prąd 6.0 po wakacjach! 

Prezes NFOŚiGW poinformowała, że VI edycja programu Mój Prąd ruszy– tuż po wakacjach. Kolejna edycja programu ma ruszyć, w momencie zakończenia wypłacania świadczeń z edycji V. Dopiero gdy wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone, możemy spodziewać się rozpoczęcia kolejnego naboru. Termin „powakacyjny” więc, o którym wspomniała prezes NFOŚiGW może dotyczyć września lub nawet listopada.

Mój Prąd 6.0 – jakie zmiany?

Najistotniejszą zmianą przekazaną przez prezes NFOŚiGW jest informacja, że w nowej edycji programu magazyny energii będą obligatoryjne. Tak więc, od ustalonej daty (która nie jest jeszcze znana) osoby inwestujące w instalacje fotowoltaiczną będą musiały również zamontować magazyn energii. To jedyna istotna zmiana, która została przekazana. Inne działania nie wskazują na konkretne zmiany. Podobnie jak poprzednich edycjach, fundusze będzie można otrzymać na zakończone inwestycje – czyli te które zostały zakończone po 1 stycznia 2021 i przyłączone do sieci w systemie rozliczeń net-billing. Nowa edycja programu przewiduje budżet 400 milionów.

Priorytet to zamknięcie piątego naboru

Informacje o planowanym rozpoczęciu naboru we wrześniu nie są do końca zgodne z datą zakończenia rozliczania naboru piątego. Jak powiedziano – Mój Prąd 6.0 nie wystartuje, dopóki poprzednia edycja nie zostanie zamknięta, co sprawia, że wrześniowa data rozpoczęcia szóstego naboru wydaje się mało wiarygodna. Liczymy jednak na to, że zgodnie z zapowiedziami prezes Zawadzkiej-Stępniak, po wakacjach będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Mojego Prądu 6.0. Po wakacjach może oznaczać także październik i dalsze miesiące. Początkowe informacje przekazywane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazywały, że Mój Prąd 6.0 ruszy w drugim kwartale, który już dobiega końca, a o nowej edycji programu nadal nie wiemy więcej niż w kwietniu.

Mój Prąd 6.0 – jak złożyć wniosek?

Aby wniosek został złożony poprawnie, warto skontaktować się z firmą Sollab w celu dobrania odpowiedniej mocy instalacji i magazynu energii – który w nowym naborze jest obligatoryjny.

Przeczytaj również: