Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zaplanował na pierwszą połowę 2022 roku uruchomienie nowego dofinansowania
o nazwie „”Moje ciepło”. Program ten jest niezwykle istotnym elementem w walce
z ogólnopolskim zanieczyszczeniem powietrza, a szczególnie ze smogiem. Celem programu jest wsparcie finansowe zakupu i montażu pomp ciepła, które są jednym
z najbardziej ekologicznych źródeł ogrzewania.
Program „Moje Ciepło” został zaakceptowany przez Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego po uzyskaniu pozytywnej oceny i rekomendacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Budżet programu oraz przewidywane kwoty dofinansowań

Przewidywana forma wsparcia w postaci dotacji wynosi do 30% kosztów kwalifikowanych, w zależności od zastosowanej pompy, jednak nie więcej niż 21 tys. zł w przypadku pompy ciepła gruntowej i 7 tys. zł w przypadku pompy ciepła powietrznej. Całkowity budżet programu “Moje Ciepło” wynosi 600 mln zł.
W programie „Moje Ciepło” będzie można zrefundować koszty kwalifikowane poniesione od 01.01.2021 roku.

Co nowego?

Co wyróżnia nowy program to to, że będzie dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Dotychczas, dofinansowanie do pomp ciepła można było uzyskać w programie „czyste powietrze” jednak nie obejmowało ono budynków nowych lub takich w których trwa jeszcze budowa.
Wsparcie finansowe można będzie uzyskać na montaż pomp ciepła zarówno wodnych, powietrznych jak i gruntowych. Skierowane jest ono do osób fizycznych, tj. właścicieli lub współwłaścicieli (odbiorców końcowych) budynków mieszkalnych.

Kompleksowe rozwiązanie- „Moje ciepło” oraz „Mój prąd”

Nazwa dofinansowania celowo przypomina program „Mój prąd”, gdyż również opiera się na przyznawaniu dotacji, a złożenie wniosków o dopłatę ma być tak samo szybkie
i łatwe. Beneficjenci programu „Moje ciepło” mogą także starać się o przyznanie dotacji z programu „Mój prąd” przeznaczonej na montaż instalacji fotowoltaicznej. Jest to najbardziej opłacalne, kompleksowe rozwiązanie, które wraz z własną instalacją fotowoltaiczną zapewnia niezależność energetyczną budynku. Obowiązujące formy dofinansowania mają się wzajemnie uzupełniać stanowiąc wsparcie dla rozwoju branży energii odnawialnej w Polsce.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Niezwykle istotny jest fakt, że otrzymanie dofinansowania w ramach nowego programu będzie uzależnione od stanu technicznego budynku, w którym ma być montowana pompa ciepła. Obowiązujące od stycznia 2021 nowe warunki techniczne powstającego budynku wymagają osiągnięcie wskaźnika Ep na poziomie 70 kWh/ (m²/rok). Jednakże, aby otrzymać dofinansowanie z programu „Moje ciepło” konieczne będzie spełnienie bardziej restrykcyjnych wymogów:
 w pierwszym (przejściowym) roku funkcjonowania programu będzie obowiązywać wymóg Ep minimum 63 kWh/ (m²/rok)
 w kolejnych latach zaś wymóg Ep ma wynosić minimum 55 kWh/ (m²/rok).

 

Przeczytaj również: