Odprowadzenie Skroplin z Pompy Ciepła: O czym Pamiętać?

Ilość skroplin wytwarzanych przez pompę ciepła zależy zarówno od samego urządzenia, jak i warunków panujących w otoczeniu. Godzinna praca z mocą chłodniczą 1 kW może generować od 0,3 l do 0,8 l skroplin. Jest to całkowicie normalny proces. Jednak jeśli ilość wody znacząco odbiega od tych wartości, warto sprawdzić, czy nie doszło do awarii. Pompa ciepła nie powinna przeciekać, a jakiekolwiek wycieki wskazują na usterkę, której naprawą nie należy zajmować się samodzielnie.

Czym jest skraplacz w pompie ciepła?

Skraplacz jest jednym z kluczowych komponentów w układzie pompy ciepła, pełniącym istotną rolę w procesie wymiany ciepła. Działa jako wymiennik ciepła, w którym następuje kondensacja (skraplanie) czynnika chłodniczego. W skraplaczu czynnik chłodniczy oddaje ciepło do instalacji grzewczej budynku, zmieniając swój stan skupienia z lotnego w ciekły. Podczas procesu skraplania energia jest oddawana do otoczenia np.: do wody w instalacji budynku. Woda podgrzana w ten sposób jest wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń lub do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku. Skroplony czynnik trafia do zaworu rozprężnego, gdzie ciśnienie oraz temperatura czynnika są obniżane, dzięki czemu trafia on ponownie do parownika. Wówczas proces wymiany ciepła zaczyna się na nowo.

Gdzie odprowadzać skropliny z pompy ciepła?

Skropliny z pompy ciepła można odprowadzać bezpośrednio do gruntu, kanalizacji, drenażu opaskowego lub studni chłonnej. Odprowadzanie kondensatu z jednostki zewnętrznej pompy ciepła jest neutralne dla środowiska naturalnego. Odpowiednia instalacja pozwoli na bezproblemowe uporanie się z powstającym skraplaniem się wody z urządzenia grzewczego

Kluczowe elementy systemu odprowadzania skroplin

Podczas instalacji systemu odprowadzania skroplin z pompy ciepła. Istotne jest uwzględnienie kluczowych elementów takich jak odpowiednie zaprojektowanie rur odprowadzających, aby skropliny mogły spływać swobodnie. Kolejnym z elementów jest izolacja rur, której celem jest zapobieganie zamarzania skroplin podczas zimy. Ostatnią kwestią, która należy uwzględnić jest odpowiednie umiejscowienie punktu do którego skropliny mają być odprowadzane.

Zasady konserwacji i najlepsze praktyki odprowadzania kondensatu

Serwisowanie pompy ciepła powinno być wykonywane regularnie, przez specjalistę. Aby zapewnić prawidłową pracę całego systemu, zaleca się aby regularnie sprawdzać oraz czyścić przewód odpływowy skroplin. Systematyczne czyszczenie pozwoli zabezpieczyć układ przed brudem i porostami, co pozwoli na uniknięcie pogorszenia pracy całego systemu. Zaniedbanie regularnej konserwacji może spowodować zablokowywanie systemu odprowadzania skroplin. Dodatkowo, regularne przeglądy oraz konserwacją pozwalają na wykrycie i rozwiązanie problemów z odprowadzaniem skroplin zanim staną się poważne.

Przeczytaj również: