Optymalizatory czy mikroinwertery – czym różnią się te dwa rozwiązania?

Serce każdej instalacji fotowoltaicznej to nie panele, jak mogłoby się wydawać, lecz urządzenie przekształcające prąd stały, generowany przez panele, na prąd przemienny, który może zasilać urządzenia domowe.

Wybór odpowiedniej technologii nie jest jednak prosty, gdyż efektywność instalacji może się różnić w zależności od warunków. Kiedy wystarczy standardowy falownik centralny? Czy lepiej zainwestować w mikroinwertery, czy może wybrać optymalizatory?

Optymalizatory czy mikroinwertery – kiedy z nich korzystać?

Optymalizator mocy to niewielkie urządzenie umieszczone między centralnym falownikiem, a każdym panelem. Jego zadaniem jest ciągła analiza wydajności paneli oraz ich „odseparowanie” od siebie. Choć falownik nadal przetwarza energię ze wszystkich paneli, każdy z nich działa niezależnie od pozostałych. Wiele modeli optymalizatorów oferuje również możliwość selektywnego odłączania poszczególnych paneli od systemu, co jest przydatne w przypadku awarii lub uszkodzenia panelu.

Mikroinwertery natomiast, mogą być alternatywą dla centralnego falownika. Działają podobnie do standardowych falowników, z tą różnicą, że zamiast jednego urządzenia przetwarzającego prąd i dostarczającego go do sieci domowej, każdy panel ma swój własny mikroinwerter. Dzięki temu łatwiej jest kontrolować wydajność poszczególnych paneli oraz szybko wykrywać awarie pojedynczych elementów instalacji. Mikroinwertery nie psują estetyki dachu ani instalacji, ponieważ są praktycznie niewidoczne z zewnątrz. Oprócz zarządzania siecią PV i rejestrowania danych eksploatacyjnych, wiele mikroinwerterów posiada wbudowaną funkcję śledzenia punktu mocy maksymalnej. Układy MPPT, które mogą być od jednego do kilku w zależności od klasy urządzenia, lokalizują punkt mocy maksymalnej i dostosowują parametry pracy falownika, co zwiększa uzyski z fotowoltaiki.

Jakie rozwiązanie warto wybrać?

Wybór między optymalizatorami a mikroinwerterami zależy od specyficznych warunków i potrzeb instalacji fotowoltaicznej. Kiedy korzystać z mikroinwerterów:

  1. Zacienienie: Jeśli instalacja jest narażona na częściowe zacienienie (np. drzewa, kominy, sąsiednie budynki), mikroinwertery będą lepszym wyborem, ponieważ każdy moduł działa niezależnie, co minimalizuje wpływ zacienienia na całą instalację.
  2. Różne kąty nachylenia i orientacje: W przypadku dachów o skomplikowanej geometrii, gdzie panele są skierowane w różnych kierunkach lub nachylone pod różnymi kątami, mikroinwertery zapewniają optymalną wydajność.
  3. Bezpieczeństwo: Jeśli priorytetem jest bezpieczeństwo, mikroinwertery są korzystne, ponieważ eliminują potrzebę wysokiego napięcia prądu stałego w systemie, co zwiększa bezpieczeństwo przeciwpożarowe i serwisowe.
  4. Monitorowanie: Jeśli chcesz mieć dokładne dane dotyczące wydajności każdego modułu, mikroinwertery oferują zaawansowane funkcje monitorowania na poziomie każdego panelu.

Kiedy korzystać z optymalizatorów:

  1. Istniejące instalacje: Jeśli masz już zainstalowany system z centralnym inwerterem i chcesz poprawić jego wydajność bez wymiany inwertera, optymalizatory są doskonałym rozwiązaniem. Można je łatwo zintegrować z istniejącym systemem.
  2. Koszty: Jeśli budżet jest ograniczony, a potrzebujesz rozwiązania poprawiającego wydajność, optymalizatory są zazwyczaj tańsze niż mikroinwertery.
  3. Wielkie instalacje: W przypadku dużych instalacji fotowoltaicznych, gdzie stosowanie mikroinwerterów może być kosztowne i niepraktyczne, optymalizatory z centralnym inwerterem mogą być bardziej ekonomicznym rozwiązaniem.
  4. Wysokie napięcie prądu stałego: Jeśli system operuje na wysokim napięciu prądu stałego, a nie jest to problemem z punktu widzenia bezpieczeństwa, optymalizatory będą odpowiednie.

Porównanie

Cecha Mikroinwertery Optymalizatory
Koszt początkowy Wyższy Niższy
Bezpieczeństwo Wyższe (niski prąd stały) Niższe (wysoki prąd stały)
Monitorowanie Na poziomie modułu Na poziomie modułu
Instalacja Więcej komponentów na dachu Potrzebuje centralnego inwertera
Wydajność w trudnych warunkach Bardzo dobra Dobra
Skalowalność Łatwa Łatwa (z centralnym inwerterem)

Wnioski:

Wybór między mikroinwerterami a optymalizatorami zależy od konkretnych warunków instalacji i priorytetów inwestora. Mikroinwertery są świetnym rozwiązaniem dla systemów, gdzie indywidualna kontrola i bezpieczeństwo są kluczowe, zwłaszcza na dachach o skomplikowanej geometrii. Optymalizatory oferują dobry kompromis między kosztami a wydajnością, szczególnie w większych instalacjach, gdzie centralne inwertery są już obecne.

Decyzja powinna być podjęta na podstawie analizy kosztów, specyfiki miejsca instalacji oraz oczekiwań dotyczących monitorowania i bezpieczeństwa.

 

Przeczytaj również: