Hybrydowe instalacje fotowoltaiczne umożliwiają maksymalne i efektywne wykorzystanie energii słonecznej, a także większe bezpieczeństwo w przypadku przerw w dostawie energii z sieci. Rosnąca liczba instalacji fotowoltaicznych przemawia za rozwojem rynku rozwiązań hybrydowych. System hybrydowy Sofar Solar wychodzi naprzeciw wyższym wymaganiom użytkowników i instalatorów Smart Home.

Instalacje fotowoltaiczne wspomagają właścicieli domów wyposażonych w technologię smart w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Dzięki systemowi PV możliwe jest osiągnięcie maksymalnej energooszczędności przy jednoczesnym wzroście energetycznej samowystarczalności budynku. W obecnych systemach Smart Home stosowane jest zasilanie gwarantowane, oparte o klasyczne urządzenie UPS (bezprzerwowe zasilanie) z bateriami kwasowo-ołowiowymi. System bateryjny pozwala na zwiększenie autokonsumpcji z fotowoltaiki.

Dodatkowo stosuje się generator prądotwórczy w zależności od wielkości zapotrzebowania domu na energię w czasie przerw dostaw energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej. Takie rozwiązanie jest uciążliwe ze względu na duże rozmiary urządzeń wymagających dodatkowego miejsca do instalacji, ich wysoką cenę i konieczność stałej, kosztownej eksploatacji.

Rozwiązaniem systemy zasilania hybrydowego

Alternatywą są systemy zasilania hybrydowego w instalacjach fotowoltaicznych. Składają się one z trójfazowych falowników hybrydowych o mocy pojedynczego urządzenia od 5 kW do 20 kW oraz zintegrowanych, modułowych magazynów energii zbudowanych z ogniw litowych LiFePO4 o pojemności nominalnej pojedynczego modułu 2,5 kWh przy napięciu nominalnym o wartości 51,2 V.

System hybrydowy łączy w sobie cechy falownika połączonego z siecią (on-grid) oraz falownika z baterią w układzie off-grid w przypadku braku zasilania z sieci zasilania AC. Za sprawą układu przełączającego wewnątrz falownika następuje przełączenie w czasie poniżej 20 ms.

Systemy hybrydowe = bezpieczeństwo

W przypadku zaniku zasilania z sieci dystrybucyjnej następuje zasilanie z nowoczesnych baterii litowych będących częścią systemu falownika hybrydowego, co zwiększa bezpieczeństwo właścicieli instalacji PV. Kompaktowa, modułowa budowa zarówno falowników, jak i baterii umożliwia zastąpienie klasycznych rozwiązań w zakresie zasilania rezerwowego. Zmniejsza to wymagania co do wyboru miejsca pod instalację oraz późniejszych kosztów związanych z eksploatacją tradycyjnego rozwiązania UPS z baterią i agregatem.

System hybrydowy pozwala na:

  • zasilanie awaryjne całego domu (3-fazy)
  • rozbudowę systemu baterii do 25kWh
  • kompleksowe dostarczane przez jednego producenta z wszelkimi atestami i gwarancjami
  • konfigurację pracy baterii
  • możliwość podglądu pracy systemu w przejrzystej aplikacji
  • możliwość skorzystania z dotacji.

Obecnie w ramach programu Mój Prąd 4.0 do 31.03.2023 możliwe jest dofinansowanie do fotowoltaiki + magazyn energii nawet
do 23 000 zł.

Więcej informacji tutaj.

 

Przeczytaj również: