Mój elektryk- nowy program dofinansowań

Już za kilka tygodni przewidziane jest rozpoczęcie naboru wniosków do nowego  programu dofinansowań zakupu pojazdów elektrycznych organizowanego przez  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Planowany budżet nowego programu to 500 mln złotych czyli prawie trzykrotnie więcej niż w poprzednich latach. Jak na razie nie jest znany sposób składania i rozpatrywani wniosków. Program oczekuje na zatwierdzenie przez Komisję Europejską, która ma stwierdzić zgodność planowego dofinansowania z unijnymi zasadami pomocy publicznej – wtedy poznamy wszystkie szczegóły.

Wiadomym jest, że program przewiduje możliwość dofinansowania nie tylko zakupu ale również leasingu nowych pojazdów zeroemisyjnych (samochodów, motorowerów i motocykli) wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną z akumulatora lub prąd wytworzony z wodoru przez ogniwa paliwowe.

Program ma objąć szeroką grupę beneficjentów: osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, instytuty badawcze, przedsiębiorców, stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, rolników indywidualnych, kościoły i inne związki wyznaniowe.

Program ma być realizowany w latach 2021-2026.

 

Carport

Każdy nowy program dofinansowań wiąże się z rozwojem całej infrastruktury sektora elektromobilności oraz energii odnawialnej. Wraz ze wzrostem  zakupu pojazdów elektrycznych i dedykowanych im ładowarek rośnie zainteresowanie budową carportu – specjalnej wiaty samochodowej.

Nowe możliwości

Carport to świetne rozwiązanie dla osób chcących zainwestować w panele fotowoltaiczne jednak nie posiadających ku temu sprzyjających warunków. Wiatę można wyposażyć w moduły fotowoltaiczne  i ustawić ją odpowiednio do kierunku padania światła, tak aby produkcja energii w ciągu dnia była jak największa. Dodatkowo inwestor zyskuje zadaszenie pod którym znaleźć się może stacja do ładowania pojazdu elektrycznego, pojazd a także falownik, dzięki czemu wszystkie niezbędne elementy do produkcji i konsumpcji energii elektrycznej są w jednym miejscu chronione przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi.

Konstrukcja carportu najczęściej zrobiona jest z metalu (stalowa i aluminiowa) ale może być również drewniana. W zależności od wizji inwestora, położenia budynku i warunków montażu konstrukcja może być wolnostojąca lub przylegać do ściany domu.

 

Przeczytaj również: