Z czego składa się rachunek za prąd?

Rozliczenie rachunków za energię elektryczną może wydawać się skomplikowane. Poza kwotą która dotyczy wyłącznie bieżącego zużycia energii, na fakturze znajdziemy również inne elementy składowe. Rachunki podzielone są na dwie główne sekcje:

 • Pozycje związane ze sprzedażą energii – jest to koszt realnego zużycia
 • Opłata za dystrybucję energii elektrycznej – koszt dostarczenia energii do odbiorcy

W poniższym artykule postaramy się wyjaśnić dokładnie, czego dotyczą poszczególne pozycje. Zapraszamy!

Informacje podstawowe

Na początku rachunku zazwyczaj znajdują się podstawowe informacje dotyczące klienta, takie jak dane dostawcy energii, numer konta klienta, a także okres rozliczeniowy. Te informacje pozwalają na identyfikację konta i okresu za który wystawiony jest rachunek.

Opłaty za sprzedaż energii elektrycznej

Początkowa część faktury za energię elektryczną dotyczy realnego zużycia w danym okresie rozliczeniowym, za który został wystawiony dokument.

 • Opłata za energię czynną – to opłata która naliczana jest w zależności od danego zużycia prądu w okresie rozliczenia, zazwyczaj okres rozliczeniowy trwa 2 miesiące. Zużycie energii elektrycznej podawane jest w kWh. Aby uzyskać koszt w zł wystarczy pomnożyć stawkę za 1 kWh z ilością zużytej mocy.
 • Opłata handlowa – stała opłata, która jest naliczana niezależnie od zużycia.

Dane dotyczące dystrybucji energii elektrycznej.

W kolejnej części faktury za energię elektryczną możemy znaleźć kilka pozycji, których nazwy mogą być niejasne. Warto poznać ich znaczenie :

 • Opłata abonamentowa – Koszt pokrywający odczyt i kontrolę układu pomiarowego.
 • Opłata sieciowa stała – Stała opłata na pokrycie kosztów utrzymania urządzeń energetycznych przez operatora systemu dystrybucyjnego.
 • Opłata sieciowa zmienna całodobowa – Koszt dystrybucji energii przez sieć elektroenergetyczną, zależny od ilości pobranej energii.
 • Opłata jakościowa – Naliczana w zależności od zużytej energii, odzwierciedlająca utrzymanie standardów jakości dostawy. Ustalana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA.
 • Opłata OZE – Zmienna opłata zależna od ilości zużytej energii, związana z zapewnieniem dostępności energii ze źródeł odnawialnych. Obowiązuje od 1 lipca 2016 r.
 • Opłata przejściowa – Koszt związany z likwidacją kontraktów długoterminowych, wyznaczany przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • Opłata kogeneracyjna – Koszt wspierania wytwarzania energii z wysokosprawnej kogeneracji. Obowiązuje od 25 stycznia 2019 r.
 • Opłata mocowa – Opłata za gotowość do zabezpieczenia dostaw prądu, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w kraju.

Rachunek za prąd — jak obniżyć?

Obniżenie rachunków za prąd wymaga zastosowania kilku strategii związanych zarówno z codziennymi nawykami, jak i inwestycjami w energooszczędne technologie. Oto kilka skutecznych sposobów:

 1. Energooszczędne urządzenia

– Wymiana starych urządzeń: Nowoczesne urządzenia AGD mają znacznie niższe zużycie energii. Warto zwrócić uwagę na klasę energetyczną.

– Żarówki LED: Są znacznie bardziej efektywne niż tradycyjne żarówki i zużywają mniej energii.

 1. Zarządzanie zużyciem energii

– Wyłączanie urządzeń: Wyłączaj urządzenia z trybu czuwania. Nawet w trybie stand-by zużywają one energię.

– Używanie programatorów czasowych: Ustawianie czasowego wyłączania urządzeń (np. bojlera) może zmniejszyć zużycie prądu.

 1. Optymalizacja ogrzewania i chłodzenia

– Termostaty: Zainstaluj programowalne termostaty, które mogą automatycznie obniżać temperaturę, gdy nikogo nie ma w domu.

– Izolacja: Popraw izolację domu, aby zapobiec utracie ciepła w zimie i nagrzewaniu się latem.

 1. Energia odnawialna

– Panele słoneczne: Inwestycja w panele fotowoltaiczne może zredukować rachunki za prąd na dłuższą metę.

– Taryfa nocna: Sprawdź, czy dostawca prądu oferuje tańszą energię w godzinach nocnych. Możesz wtedy zaplanować korzystanie z urządzeń o dużym zużyciu energii na te godziny.

 1. Zarządzanie oświetleniem

– Czujniki ruchu: Instalacja czujników ruchu w pomieszczeniach rzadko używanych, takich jak piwnice czy schowki.

– Ściemniacze: Używanie ściemniaczy światła może pomóc dostosować jasność do potrzeb i zmniejszyć zużycie energii.

 1. Korzystanie z naturalnego światła

– Strategiczne rozmieszczenie okien i zasłon: Używaj jasnych zasłon i strategii doświetlania wnętrz naturalnym światłem, aby zredukować potrzebę sztucznego oświetlenia.

 1. Regularne konserwacje

– Serwis urządzeń: Regularna konserwacja urządzeń grzewczych i chłodzących zapewnia ich efektywne działanie i niższe zużycie energii.

– Kontrola instalacji elektrycznej: Upewnij się, że instalacja elektryczna w domu jest w dobrym stanie technicznym.

Przestrzeganie powyższych zaleceń może znacząco obniżyć rachunki za prąd i jednocześnie przyczynić się do bardziej zrównoważonego korzystania z zasobów energetycznych.

Przeczytaj również: