Od 3 do 21 lutego 2022 roku można składać wnioski do Urzędu Gminy Kolbudy
o przyznanie dotacji na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej a także kolektorów słonecznych i pomp ciepła.

Cel programu

Celem programu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Ile i dla kogo?

Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 tysięcy złotych.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność
w miejscu zamieszkania.

Osobie starającej się o dofinansowanie przysługuje tylko jeden wniosek. Dopiero po przyznaniu dotacji i podpisaniu umowy dotacyjnej można przeznaczyć otrzymane środki na pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Co więcej?

Treść uchwały Rady Gminy Kolbudy, Regulamin Programu oraz wzory wniosków
i formularzy dostępne są w Urzędzie Gminy Kolbudy oraz na stronie https://www.kolbudy.pl/wiadomosci/aktualnosci/5897-zielone-kolbudy-3-lutego-rozpoczynamy-nabor-wnioskow-2

Wnioski składać można osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy Kolbudy
(w godzinach pracy urzędu), a także za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną na adres urzędu, z dopiskiem „Zielone Kolbudy”.

Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich zgłoszenia, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na dotację w danym roku budżetowym. Warto więc zainteresować się dotacją już teraz i złożyć wniosek jak najszybciej.

Przeczytaj również: