Jak należy czytać fakturę za prąd będąc prosumentem?

Czytanie faktury za prąd jako prosument może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z fotowoltaiką. Ten wpis pomoże Ci zrozumieć najważniejsze elementy faktury i co one oznaczają dla Twojego budżetu domowego.

Umowa prosumenta i faktury za prąd przy fotowoltaice

Montaż instalacji fotowoltaicznej przynosi wiele korzyści. Dzięki niej możemy cieszyć się ekologiczna i tanią energią elektryczną. Jednakże, minusem jest fakt, że w Polsce produkcja energii elektrycznej rozkłada się nierównomierną produkcją w skali roku. Z tego powodu, powstała forma rozliczeniowa określana jako prosument.

Prosument to określenie właściciela instalacji fotowoltaicznej. To połączenie słów: producent i konsument. Dokładniej, oznacza osobę która produkuje energię elektryczną i jednocześnie korzysta z sieci elektroenergetycznej. Prosument energię elektryczną wytworzoną w czasie podwyżki, „przechowuje” w sieci operatora i może z niej skorzystać w okresie obniżonej produkcji.

Jak czytać fakturę za prąd i jakie pozycje się na niej znajdują?

Na początku, nie każdy prosument co dokładnie oznaczają wszystkie pozycje na fakturze za prąd. Jeśli chcesz dowiedzieć się co znajduje się na fakturze za energię elektryczną bez instalacji fotowoltaicznej zapraszamy do naszego wpisu – Z czego składa się rachunek za prąd? https://sollab.pl/z-czego-sklada-sie-rachunek-za-prad/. W przypadku prosumentów na faktorze pojawia się kilka nowych pozycji, takich jak:

  • Suma godzinowych sald dodatnich Ilość energii, która została przez Ciebie pobrana z sieci w danym okresie rozliczeniowym. Ilość ta wyznaczona jest zgodnie z określonym w ustawie o OZE mechanizmem sumarycznego bilansowania energii. Bilansowanie to odbywa się w każdej godzinie doby i polega na rozliczeniu różnicy między ilością energii pobranej z sieci w stosunku do ilości energii wprowadzonej do sieci.
  • Suma godzinowych sald ujemnych Ilość energii, która została przez Ciebie wprowadzona do sieci w danym okresie rozliczeniowym. Ilość ta wyznaczona jest zgodnie z określonym w ustawie o OZE mechanizmem sumarycznego bilansowania energii. Bilansowanie to odbywa się w każdej godzinie doby i polega na rozliczeniu różnicy między ilością energii pobranej z sieci w stosunku do ilości energii wprowadzonej do sieci

  • ilość zużytej energii – wskazuje wartość zużycia prądu, która była wyższa od produkcji;
  • ilość wyprodukowanej energii – nadwyżka prądu, której nie udało się zużyć na bieżące potrzeby i została wysłana do operatora;
  • ilość energii rozliczonej opustem – ilość prądu, jaka została pobrana przez zakład energetyczny na rzecz usługi. W sieciach do 10 kWp jest to równowartość 20%, a przy większych 30% całej przesłanej energii;
  • nadwyżka energii – różnica pomiędzy ilością wyprodukowanego prądu a pobranego na rzecz zakładu energetycznego

Faktura prosumencka a nadwyżki energii elektrycznej

Energia elektryczna wytwarzana przez panele fotowoltaiczne może być natychmiast wykorzystywana. W niektórych sytuacjach, szczególnie latem, gdy nasłonecznienie jest wyższe, produkcja energii może przekroczyć zapotrzebowanie. Nadwyżka energii wygenerowana przez instalację fotowoltaiczną może zostać przesłana do sieci energetycznej i wykorzystana w okresach, gdy produkcja jest mniejsza, np. zimą.

Warto wiedzieć, że rozliczenie energii z magazynu odbywa się w kolejnych okresach rozliczeniowych, a nadwyżkę można wykorzystać maksymalnie w ciągu 365 dni od daty odczytu – później przepada. Dodatkowo, z powodu wprowadzonego na mocy Ustawy o OZE współczynnika ilościowego, możliwe jest odzyskanie tylko części energii elektrycznej odprowadzonej do sieci. W przypadku instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 kW, z 1 kWh przesłanej energii można odzyskać 0,8 kWh, natomiast dla instalacji o mocy powyżej 10 kW będzie to 0,7 kWh (resztę zatrzymuje zakład energetyczny).

 

Przeczytaj również: