CALEFFI to europejski lider w zakresie produkcji najwyższej jakości armatury regulującej i pomiarowej wykorzystywanej do zastosowań domowych i przemysłowych w sektorze ogrzewania, klimatyzacji, instalacji sanitarnych oraz odnawialnych źródeł energii

Ochrona pompy ciepła

Wzrost popularności pomp ciepła, w tym pomp ciepła typu monoblok, przyczynił się do zwiększania popularności zawóru antyzamarzaniowego Caleffi z serii 108. Jego głównym zadaniem jest ochrona pompy ciepła typu monoblok przed zamarznięciem w sytuacji wystąpienia awarii zasilania elektrycznego.

Jak działa zawór antyzamarzaniowy?

Zawór antyzamarzaniowy, zamontowany w instalacji z pompą ciepła, umożliwia powolny upust kiedy temperatura medium spadnie poniżej 3°C. Zawór wyposażony jest w specjalnie skalibrowany wkład termostatyczny, który otwiera upust wody kiedy temperatura czynnika w zaworze spadnie poniżej  3°C. Woda wykapuje w dolnej części, co wymusza jej ruch w zewnętrznym odcinku instalacji. Wkładka termostatyczna zamyka upust przy temperaturze  4°C.

Ilość wody, która wypływa z instalacji, jest uzależniona od wielu zmiennych takich jak:

  • temperatura zewnętrzna
  • długość odcinków zewnętrznych
  • jakość izolacji
  • temperatura wody w instalacji

Rysunek 1 Schemat instalacji z zaworem automatycznego napełniania

Rysunek 2 Schemat pracy zaworu

Na przedstawionym rysunku górny element jest otwarty, ponieważ temperatura powietrza zewnętrznego spadła poniżej 5 oC. Dodatkowo, system pozbawiony jest zasilania elektrycznego i z tego powodu doszło do wychłodzenia czynnika w układzie. Termostatyczny element zlokalizowany w dolnej części otworzył się ponieważ temperatura medium spadła poniżej wartości 3 oC. Jednocześnie otwiera się przerywacz próżni pozwalając na wypływ czynnika z zaworu. Kiedy do zaworu dotrze czynnik o temperaturze 4 oC element termostatyczny zamknie wypływ.

108 iStop wersja podstawowa

Rysunek 3 108 iStop wersja podstawowa

Rysunek 4 108 iStop wersja rozszerzona

Którą wersję wybrać?

  • podstawowa w przypadku kiedy pompa ciepła będzie wykorzystywana jako źródło dla ogrzewania
  • rozszerzona jeśli pompa będzie przygotowywać czynnik grzewczy jak i chłodniczy o niskim parametrze.

Przeczytaj również: