Taryfy dynamiczne to nowy sposób rozliczania za energię elektryczną dla odbiorców energii, który  od 24 sierpnia bieżącego roku (2024r.) ma wejść w życie. Taryfy dynamiczne mają wprowadzić większą elastyczność w zarządzaniu kosztami energii. Mogą potencjalnie przyczynić się do obniżenia rachunków za energię elektryczną, jednak aby tak się stało, wymagają od konsumenta świadomego zarządzania codziennym zużyciem energii elektrycznej. Kto będzie mógł skorzystać z takiego rozwiązania, na czym polega taryfa dynamiczna i jakie warunki trzeba będzie spełnić?

CENA PRĄDU – OD CZEGO ZALEŻY?

Obecnie najczęściej stosowanymi taryfami w gospodarstwach domowych są G11 i G12. Taryfa G11 charakteryzuje się tym, że koszty energii elektrycznej pozostają takie same niezależnie od  dnia i nocy. Taryfa G12 obejmuje dwa plany cenowe – wyższa dla energii elektrycznej zużywanej w godzinach szczytu, a niższa dla energii dostarczanej w godzinach pozaszczytowych (zwykle w nocy i wczesnym popołudniem). Cena (zł/kWh) jest z góry ustalana przez regulatora.

TARYFY DYNAMICZNE – NA CZYM TO POLEGA?

W przeciwieństwie do taryf tradycyjnych, gdzie cena za kilowatogodzinę jest stała to taryfy dynamiczne umożliwiają zmianę ceny energii co godzinę odzwierciedlając tym samym model giełdowy.

Dynamiczna taryfa to system rozliczeń za energię elektryczną, który uwzględnia m.in. wahania cen energii zależne od popytu, pory dnia, sezonu, kosztów emisji CO2 oraz dostępności źródeł odnawialnych. Ceny energii w ramach taryf dynamicznych są ustalane na Towarowej Giełdzie Energii i aktualnie aktualizowane są co godzinę, z planami przejścia na aktualizacje co 15 minut.

Operatorzy systemu dystrybucyjnego, którzy na co dzień obsługują ponad 200 000 klientów, mają czas do 24 sierpnia na wprowadzenie do swojej oferty nowych rodzajów taryf. Nie wszyscy jednak będą mogli skorzystać z tej opcji. Warunkiem jest posiadanie licznika zdalnego odczytu. Tzw. inteligentne liczniki to wśród polskich użytkowników nadal rzadkość.

Na stronie Polskich Sieci Energetycznych, można na bieżąco analizować ceny z poprzednich okresów rozliczeniowych. W przypadku korzystania z taryf dynamicznych, zaleca się by programować uruchomienie urządzeń energochłonnych w godzinach, kiedy ceny są najniższe.

MAGAZYNY ENERGII A TARYFA DYNAMICZNA

Właściciele magazynów energii, zwłaszcza tych integrowanych z systemami fotowoltaicznymi, mogą szczególnie zyskać na przejściu na taryfę dynamiczną. Magazyny mogą automatycznie akumulować energię w okresach niskich cen, by wykorzystać ją, gdy ceny rosną.

Jeśli planujesz montaż instalacji PV bez magazynu energii, to warto na samym początku wyposażyć ją w falownik hybrydowy umożliwiający współpracę fotowoltaiki i domowej baterii, aby w przyszłości móc zainstalować magazyn energii bez konieczności wymiany falownika.

PODSUMOWANIE

Taryfy dynamiczne dają ogromną szansę dla rozwoju raczkujących jeszcze w naszym kraju magazynów energii. Przy taryfie dynamicznej ich wykorzystywanie pozwoli na gromadzenie energii elektrycznej przy jego zakupie po niższej cenie oraz późniejsze wykorzystywanie, w godzinach, kiedy na giełdzie energii ceny rosną.

Podsumowując, zastosowanie taryfy dynamicznej może pozwolić na lepszą kontrolę nad wysokością rachunków za energię elektryczną, których wartość zależeć będzie wyłącznie od odbiorców końcowych, którzy sami będą decydować, kiedy i po jakiej cenie chcą korzystać z energii elektrycznej na podstawie danych rynkowych.

 

Przeczytaj również: