Czyste Powietrze – zmiany w programie od 1 kwietnia 2024

Od 1 kwietnia zostaną wprowadzone zmiany w programie Czyste Powietrze. NFOŚiGW uruchamia proces kontroli parametrów pompy ciepła. Od teraz beneficjenci będą inwestować wyłącznie w sprawdzone urządzenia, które znajdują się na liście ZUM : https://lista-zum.ios.edu.pl/

Program Czyste powietrze 2024

Program „Czyste Powietrze”, uruchomiony w 2018 roku i zaplanowany do trwania do 2030 roku, ma na celu poprawę jakości powietrza i redukcję emisji gazów cieplarnianych. Jego pierwszym etapem jest eliminacja z domów tzw. „kopciuchów” i zastąpienie ich przez energooszczędne i niskoemisyjne urządzenia grzewcze. Drugim etapem jest kompleksowa termomodernizacja domów jednorodzinnych. Zgodnie z informacjami Portalu Samorządowego, w 2024 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy na ten program ponad 5,4 miliarda złotych, a nabór wniosków odbywa się na bieżąco.

NFOŚiGW regularnie aktualizuje warunki i poziomy dofinansowania w ramach programu. Nadchodząca zmiana, która ma wejść w życie wkrótce, dotyczy finansowania pomp ciepła. W ostatnim czasie media intensywnie relacjonowały przypadki inwestorów, którzy zastąpili stare „kopciuchy” pompami ciepła, spodziewając się obniżenia kosztów ogrzewania, lecz ostatecznie otrzymali znacznie wyższe rachunki za prąd. Organizatorzy programu podjęli szereg działań w odpowiedzi na te wydarzenia.

Jakie zmiany w programie Czyste powietrze od 1 kwietnia?

Od 1 kwietnia 2024 roku, w ramach programu „Czyste Powietrze”, dofinansowanie do pomp ciepła zostanie ograniczone jedynie do tych urządzeń, które znajdą się na liście ZUM (zielonych urządzeń i materiałów). Aby pompa ciepła mogła być wpisana na tę listę, musi spełniać określone kryteria:

  1. Konieczne jest przeprowadzenie badań w niezależnych i akredytowanych laboratoriach, które znajdują się na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EFTA).
  2. Wyniki tych badań muszą być zgodne z informacjami zawartymi w karcie produktu oraz na etykiecie energetycznej danego urządzenia.

Obecnie, pompy ciepła, które już są na liście ZUM, muszą dopełnić formalności i dostarczyć raport z wymienionych badań, aby pozostać na tej liście.

Dla producentów i dystrybutorów pomp ciepła ustanowiono okres przejściowy do 1 kwietnia, w którym mogą oni dopełnić wymaganych procedur.

Po upływie tego okresu na liście ZUM znajdą się wyłącznie te pompy ciepła, które spełniają wymogi programu „Czyste Powietrze” i przeszły pozytywną weryfikację w wyniku przeprowadzonych badań.

Zmiany te są odpowiedzią na zgłaszane problemy związane z nieuczciwymi firmami, które oferują pompy ciepła sprowadzane z Chin, nie odpowiadające deklarowanym parametrom technicznym. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ostrzega na swojej stronie internetowej przed niesprawdzonymi wykonawcami, którzy mogą rekomendować takie urządzenia. Nierzetelne postępowanie w zakresie instalacji i obsługi tych urządzeń może prowadzić do wysokich rachunków za prąd u inwestorów, którzy spodziewali się zupełnie innego efektu.

Kotły zgazowujące drewno i kotły na pellet

Od 1 kwietnia 2024 roku, program „Czyste Powietrze” będzie dofinansowywał wyłącznie te kotły zgazowujące drewno oraz kotły na pellet, które znajdą się na liście ZUM. Ta decyzja jest odpowiedzią na raporty z rynku o nieprawidłowościach w podawanych przez producentów i sprzedawców danych technicznych tych urządzeń.

W przypadku tych źródeł ciepła nie przewiduje się zmian w wymogach kwalifikacyjnych. Nadal kwalifikować się będą:

  1. Kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie.
  2. Kotły na pellet o podwyższonym standardzie.

Wymagane jest, aby te kotły miały klasę energetyczną minimum A+ oraz emitowały o połowę mniej cząstek stałych niż standardowy limit, czyli nie więcej niż 20 mg/m³.

Procedura wpisywania na listę ZUM nie ulegnie zmianie, a dla urządzeń już wpisanych na listę nie będzie wymagane przedkładanie nowych dokumentów.

Jakie jeszcze zmiany w programie Czyste powietrze w 2024

W najbliższej edycji programu nie przewiduje się zmian wymogów dotyczących innych kategorii kosztów kwalifikowanych. Nie będzie również zmian wysokości dotacji.

Więcej informacji na stronie programu Czyste Powietrze: https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/zapowiedz-zmian-w-programie-czyste-powietrze-w-zakresie-wymogow-dotyczacych-zrodel-ciepla

Przeczytaj również: