Ładowarki do pojazdów elektrycznych- Gdańsk, pomorskie

Upowszechnienie i spopularyzowanie elektromobilności w Polsce jest ściśle powiązane  z rozwojem sieci stacji ładowania.

Coraz więcej punktów ładowania można spotkać w ogólnodostępnych miejscach takich jak stacje benzynowe a także parkingi miejskie, restauracji, hoteli czy centrów handlowych. Pomimo rozwijającej się  infrastruktury ładowania wciąż jest ona niewystarczająca w stosunku do stale rosnącej ilości pojazdów z napędem elektrycznym na polskich drogach. Według aktualnych danych na jeden punkt ładowania przypadają nieco ponad 3 samochody osobowe w pełni elektryczne.
Licznik Elektromobilności wykazał, że pod koniec kwietnia 2021 roku łączna liczba samochodów osobowych z napędem elektrycznym wyniosła 23 834 zł. To ponad dwukrotny wzrost w stosunku do roku 2020.

Liczba zarejestrowanych samochodów elektrycznych, stan na kwiecień 2021roku:

Samochody typu BEV ( ang. battery electric vehicles) czyli w pełni elektrycznych:

 • 11 841 szt. (49,7%)

Samochody typu PHEV (ang. plug-in hybrid electric vehicles), czyli hybrydy typu plug-in:

 • 11 993 szt. (50,3%)

Liczba zarejestrowanych punktów stacji ładowania pojazdów elektrycznych w kwietniu 2021 roku wyniosła 2838 (1456 stacji). W samym kwietniu uruchomiono 31 nowych stacji, łącznie 58 nowych punktów ładowania.

 • 33% stacje DC (szybkie stacje ładowania prądem stałym)
 • ·       67% stacje AC (wolne ładowarki prądu przemiennego)

Ładowarki elektryczne

Podstawową cechą różnicującą ładowarki elektryczne jest czas w jakim następuje całkowite naładowanie pojazdu elektrycznego. Zależy on głównie od mocy prądu dostarczanego przez ładowarkę. Duża moc urządzenia skraca czas ładowania pojazdu.

Ważne jest również czy ładowarka dostarcza prąd stały DC czy zmienny AC. W domowych, standardowych gniazdkach o mocy 230V występuje prąd zmienny AC, przez co ładowanie nim pojazdu elektrycznego trwa znacznie dłużej, ze względu na konieczność przetworzenia prądu zmiennego w prąd stały. Ładując prądem stałym DC energia elektryczna trafia bezpośrednio do akumulatora w pojeździe, co skraca czas ładowania.

 1. Ładowarki AC
 • Dostarczają prąd zmienny przez co są wolniejsze od ładowarek DC.
 • Wykorzystują napięcie 230V (jednofazowe – takie jak w gniazdku domowym) lub napięcie 400V (trójfazowe czyli tzw. „siła”), maksymalne natężenie prądu w obu wariantach wynosi 16A.
 • Przy wykorzystaniu gniazda 230V lub 400V moc ładowania wynosi 2-13 kW, dotyczy to ładowania bez specjalnego zabezpieczenia EVSE (jeżeli ładowarka posiada wbudowany moduł EVSE to moc ładowania zwiększa się, a czas ładowania skraca).
 • Zazwyczaj występuje złącze type 2.
 • Czas ładowania pojazdu od 2 do 5 godzin
 1. Ładowarki DC
 • Dostarczają prąd stały, przez co są szybsze od ładowarek AC.
 • Wykorzystują napięcie 400-800V i natężenie około 300-500A.
 • Moc ładowania: od 50 do nawet 350 kW
 • Zazwyczaj występuje dedykowane złączę do różnych modeli pojazdów elektrycznych – CCS Combo, Chademo, Tesla Connector oraz Type 2
 • Czas ładowania pojazdu nawet do 2 godzin

Od niedawna, na polskim rynku elektromobilnym zaobserwować można nowość jaką są ładowarki elektryczne o mocy 100 oraz 150 kW. Dostosowane są one do ładowania najnowszych aut elektrycznych.

Stacje ładowania

Można wyróżnić trzy główne rodzaje stacji ładowania pojazdów elektrycznych:

 1. Stacje szybkie (DC) o prądzie od około 50kW
 2. Stacje średnio szybkie (AC) o prądzie od 11kW do 22kW
 3. Stacje wolne (AC) o prądzie poniżej 11 kW

Wybór rodzaju stacji ładowania zależy od miejsca jej montażu. Te o większej mocy można znaleźć na drogach ekspresowych, autostradach czy przy lokalach usługowych.

Stacja ładowania powinna posiadać:

 • ładowarkę o mocy normalnej bądź dużej
 • system monitorujący ładowanie i przygotowany do pobierania opłat
 • wydzielone miejsce parkingowe.

Ładowarki o mocy nie przekraczającej 3,7 kW nie są stacjami ładowania. Te o mocy 3,7-22 kW są stacjami ładowania o normalnej mocy, zaś te powyżej 22 kW są stacjami ładowania o dużej mocy.

Ekologia podstawą elektromobilności

Niestety, w Polsce w dalszym ciągu sieć elektroenergetyczna nie jest wystarczająco modernizowana i usprawniana, aby rynek elektromobilności mógł się odpowiednio rozwijać. Wciąż brakuje elektrowni napędzanych energią odnawialną oraz magazynów energii. Bez nich, przestarzała sieć będzie niestabilna, a dostawy prądu niewystarczające.

Dodatkowo, nawet w pojazdach elektrycznych często używa się w Polsce energii pochodzącej ze spalania nieodnawialnych źródeł, w tym głównie węgla kamiennego. Mija się to z ideą ekologii i poprawy jakości powietrza, dla której użytkownicy rezygnują z pojazdów spalinowych. Dlatego tak ważne jest, aby ideę elektromobilności szerzyć wraz z wizją rozwoju pozyskiwania energii odnawialnej, na przykład światła słonecznego. Takie rozwiązania umożliwia Sollab Fotowoltaika, który tworzy ekologiczne instalacje fotowoltaiczne.

 

Przeczytaj również: