Instalacje fotowoltaiczne (PV) stają się coraz bardziej popularne w Polsce. To bardzo dobre rozwiązanie gdyż korzystanie  z odnawialnych źródeł energii to ulga dla naszej planety i… portfela. Ceny prądu wciąż rosną, więc inwestycja w panele fotowoltaiczne zwróci się już po kilku latach. A przez kolejne dekady korzystać będziesz praktycznie z darmowej energii. Warunkiem by tak się stało jest bezpieczna, bezawaryjna instalacja. Dlatego już na etapie projektu zadbaj o jego uzgodnienie z zasadami bezpieczeństwa ppoż.

Bezpieczeństwo ppoż instalacji fotowoltaicznej

Instalacje fotowoltaiczne same w sobie są bezpieczne i nie powodują wzrostu ryzyka pożaru. Z badań przeprowadzonych przez niemiecki instytut Systemów Energetyki Słonecznej oraz brytyjski BRE National Solar Centre wynika, że najczęstszą przyczyną pożarów budynków z instalacją PV są czynniki zewnętrzne takie jak np. wyładowania atmosferyczne.

Wynika z tego, że najistotniejsze z punktu widzenia ppoż są zabezpieczenia przeciwnapięciowe, które chronią przed wyładowaniami elektrycznymi. Istotną rolę pełnią też zastosowanie najlepszej jakości podzespołów i profesjonalny montaż.

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa ppoż w instalacji PV

Pomimo iż instalacje fotowoltaiczne nie stwarzają ryzyka pożaru, o ich dodatkowe bezpieczeństwo dbają regulacje prawne dotyczące kwestii ochrony ppoż.

Określa je ustawa o prawie budowlanym z dnia 7 lipca 1994 roku i jej modyfikacja z dnia 13 lutego 2020 roku.

Zgodnie z  art. 29 ust. 4 pkt 3c, „nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia wykonywanie robót budowlanych polegających na: instalowaniu pomp ciepła, wolno stojących kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW z zastrzeżeniem, że do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (…) projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej” 

Jak dobrze zaprojektować PV pod kątem bezpieczeństwa ppoż?

Na etapie planowania i montażu instalacji fotowoltaicznej należy samemu zadbać o to aby była ona bezpieczna i zgodna z wymogami ppoż.

Warto kierować się Dekalogiem Dobrych Praktyk, który opublikowało Polskie Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej. Zalecane w nim jest:

  • stosowanie materiałów najwyższej jakości;
  • montowanie elementów instalacji (szczególnie falownika) z dala od materiałów łatwopalnych;
  • zastosowanie jak najmniejszej ilości połączeń DC;
  • zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy poszczególnymi elementami instalacji PV;
  • użycie rozłączników prądu stałego;
  • zastosowanie urządzeń przerywających łuk(AFCI), detektorów zwarć łukowych (AFD) i urządzeń przerywających (ID);
  • zamontowanie gaśnicy proszkowej w pobliżu falownika;
  • zastosowanie w instalacji kabli odpornych na działanie wysokich temperatur i wody. Należy poprowadzić je wzdłuż tras wydzielonych przeciwpożarowo.

Przeczytaj również: