Fotowoltaika na gruncie – na czym polega ten rodzaj inwestycji?

Fotowoltaika na gruncie to coraz popularniejszy sposób na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Ta forma inwestycji polega na montażu paneli fotowoltaicznych bezpośrednio na powierzchni ziemi, zamiast na dachach budynków. Co trzeba wiedzieć o fotowoltaice montowanej na gruncie? Jakie są zalety takiego rozwiązania? Jak przygotować się do inwestycji? W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na wszystkie te i wiele innych pytań! Zapraszamy!

Czym jest fotowoltaika na gruncie?

Fotowoltaika na gruncie to innowacyjny system wykorzystujący panele słoneczne umieszczone na dedykowanych konstrukcjach montażowych, które są stabilnie zakotwiczone w ziemi. Te instalacje charakteryzują się dużą elastycznością rozmiaru – mogą zajmować zarówno niewielkie fragmenty działek, jak i rozciągać się na duże obszary, tworząc obszerne pola fotowoltaiczne. Wszystko zależy od potrzeb energetycznych oraz dostępności przestrzeni.

Podobnie jak w przypadku instalacji fotowoltaicznych montowanych na dachach, systemy umieszczane na ziemi składają się z modułów PV, okablowania, inwertera oraz konstrukcji nośnej. Ich głównym celem jest produkcja energii elektrycznej z promieni słonecznych, niezależnie od miejsca instalacji. Kluczową różnicą jest lokalizacja: naziemne systemy fotowoltaiczne wymagają odpowiednio dużego terenu. Często wybierane są do tego celu przydomowe działki, ale również większe obszary, jeśli planuje się budowę farmy fotowoltaicznej. To rozwiązanie umożliwia efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni, jednocześnie przyczyniając się do wzrostu produkcji zielonej energii.

System fotowoltaiczny instalowany na gruncie funkcjonuje w sposób analogiczny do tych montowanych na dachach. Istotnym aspektem takiej instalacji jest precyzyjne dopasowanie jej mocy do aktualnych potrzeb energetycznych. Aby określić wymaganą wielkość systemu, kluczowa jest analiza dotychczasowych rachunków za prąd, która pozwala na ocenę średniego zużycia energii. Ważne jest, aby w trakcie planowania uwzględnić również potencjalny wzrost zapotrzebowania na energię w przyszłości, dodając pewien margines do obliczeń. Taki zapas mocy zapewni, że system fotowoltaiczny będzie w stanie sprostać rosnącym potrzebom, co jest szczególnie istotne w kontekście zwiększenia efektywności energetycznej i długoterminowej wydajności instalacji.

Dlaczego Fotowoltaika na Gruncie?

Fotowoltaika na gruncie staje się coraz popularniejsza, a jej wybór jako źródła energii ma szereg przekonujących zalet. Po pierwsze, lokalizacja na ziemi umożliwia optymalne ustawienie paneli słonecznych, co przekłada się na wyższą efektywność energetyczną niż w przypadku paneli dachowych, ograniczonych konstrukcją i orientacją dachu. Po drugie, instalacje gruntowe oferują znacznie większą elastyczność w kwestii skalowania, umożliwiając łatwe rozbudowywanie systemu w miarę wzrostu potrzeb energetycznych. Dodatkowo, fotowoltaika na gruncie jest doskonałym rozwiązaniem dla terenów nieprzydatnych do innych celów, takich jak nieużytki czy zdegradowane obszary, przyczyniając się do ich rewitalizacji. Ta forma pozyskiwania energii jest również mniej inwazyjna dla struktury budynków, co jest istotne szczególnie w przypadku starszych konstrukcji. Biorąc pod uwagę te aspekty, fotowoltaika na gruncie wydaje się być atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych metod pozyskiwania energii, zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ekologicznym, przyczyniając się do promowania zrównoważonego rozwoju.

Fotowoltaika na gruncie, oprócz już wymienionych zalet takich jak wyższa efektywność energetyczna, elastyczność skalowania i możliwość wykorzystania nieużytków, posiada wiele innych korzyści. Oto niektóre z nich:

 1. Lepsza ekspozycja na słońce: Panele instalowane na gruncie mogą być ustawione w idealnym kącie do słońca, co zwiększa ich efektywność w porównaniu do paneli montowanych na dachach, które są ograniczone kątem pochylenia dachu.
 2. Łatwiejsza konserwacja: Dostęp do paneli na gruncie jest zazwyczaj łatwiejszy niż do tych na dachach, co ułatwia konserwację, czyszczenie i ewentualne naprawy.
 3. Minimalizacja ryzyka uszkodzeń dachu: Montaż paneli na gruncie eliminuje ryzyko uszkodzeń dachu, które mogą wystąpić podczas instalacji lub eksploatacji systemu fotowoltaicznego.
 4. Zmniejszenie cienia: Panele na gruncie można rozmieścić w taki sposób, aby unikać cieniowania przez drzewa czy budynki, co jest częstym problemem w przypadku paneli dachowych.
 5. Wykorzystanie słabej jakości gruntów: Systemy na gruncie mogą być instalowane na gruntach, które nie nadają się do rolnictwa lub innych celów, co pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni.
 6. Większa skalowalność: Systemy naziemne mogą być łatwo rozbudowywane, co jest atrakcyjne dla dużych projektów, takich jak farmy słoneczne.
 7. Lepsze warunki chłodzenia: Panele fotowoltaiczne działają efektywniej w niższych temperaturach. Montaż na gruncie często zapewnia lepsze warunki chłodzenia niż na dachu.
 8. Mniejszy wpływ na estetykę budynków: Instalacja na gruncie nie wpływa na wygląd budynków, co może być ważne w przypadku obiektów o szczególnych walorach architektonicznych.
 9. Redukcja emisji CO2: Podobnie jak inne formy energii odnawialnej, fotowoltaika na gruncie przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, wspierając cele związane ze zmianami klimatycznymi.

Jakie wyzwania należy wziąć pod uwagę?

Instalacja fotowoltaiczna na gruncie przynosi wiele korzyści, ale równocześnie wiąże się z różnymi wyzwaniami, które należy rozważyć przed rozpoczęciem projektu. Oto niektóre z kluczowych kwestii:

 1. Wybór Lokalizacji: Należy dokładnie przeanalizować lokalizację pod kątem dostępności światła słonecznego, kierunku i nachylenia terenu. Ważne jest, aby miejsce nie było zacienione przez drzewa czy inne konstrukcje.
 2. Wpływ na Środowisko: Instalacje fotowoltaiczne mogą wpływać na lokalne ekosystemy. Należy uwzględnić potencjalny wpływ na bioróżnorodność, zwłaszcza jeśli planuje się instalację w obszarach przyrodniczo cennych.
 3. Koszty Inwestycji: Instalacja na gruncie może wymagać większych inwestycji początkowych niż systemy dachowe, zwłaszcza jeśli chodzi o przygotowanie terenu, montaż konstrukcji nośnych i okablowanie.
 4. Konserwacja i Bezpieczeństwo: Systemy na gruncie są bardziej dostępne, co ułatwia konserwację, ale może także zwiększać ryzyko aktów wandalizmu czy kradzieży. Wymaga to odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 5. Wymagania Dotyczące Przestrzeni: Duże systemy fotowoltaiczne na gruncie wymagają znacznych przestrzeni, co może być problematyczne w gęsto zabudowanych lub rolniczych obszarach.

Gdzie zamontować falownik przy instalacji fotowoltaicznej na gruncie?

Wybór miejsca montażu falownika w instalacji fotowoltaicznej na gruncie wymaga starannego rozważenia zarówno aspektów technicznych, jak i praktycznych. Falownik, który konwertuje prąd stały z paneli słonecznych na prąd zmienny, powinien być umieszczony możliwie blisko paneli, aby zminimalizować straty energii. Jednocześnie, ważne jest, aby był łatwo dostępny zarówno dla podłączenia do sieci elektrycznej, jak i dla celów konserwacyjnych.

Ochrona przed warunkami atmosferycznymi jest kluczowa, nawet jeśli wiele falowników jest zaprojektowanych do użytku zewnętrznego. Dodatkowe środki ochronne mogą zapewnić bezpieczeństwo urządzenia przed intensywnym nasłonecznieniem, deszczem czy śniegiem. Równie ważne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji, aby uniknąć przegrzewania się falownika.

Jaki jest koszt wykonania fotowoltaiki na gruncie

Koszt wykonania instalacji fotowoltaicznej na gruncie może się znacząco różnić w zależności od wielu czynników. Do głównych elementów wpływających na cenę należą:

 1. Wielkość Instalacji: Koszt jest ściśle powiązany z wielkością instalacji, mierzoną w kilowatach (kW). Im większa instalacja, tym wyższy będzie jej całkowity koszt, choć cena za kilowat może spadać przy większych projektach ze względu na efekt skali.
 2. Jakość Paneli Słonecznych: Panele słoneczne różnią się ceną w zależności od ich efektywności i trwałości. Wyższej klasy panele, oferujące lepszą wydajność i dłuższą żywotność, będą droższe.
 3. Rodzaj Konstrukcji Nośnej: Konstrukcje nośne, które muszą być solidne i odporne na warunki atmosferyczne, mogą różnić się ceną w zależności od materiału i konstrukcji.
 4. System Inwertera: Cena inwertera zależy od jego mocy i funkcjonalności. Zaawansowane inwertery z dodatkowymi funkcjami, takimi jak możliwość monitorowania czy integracja z systemami zarządzania energią, mogą być droższe.
 5. Koszty Instalacji: Koszty pracy związane z instalacją mogą się różnić w zależności specyfiki projektu.
 6. Dodatkowe Prace Gruntowe: Przygotowanie terenu pod instalację, również wpłynie na koszt końcowy.

Ze względu na te wszystkie zmienne, trudno jest podać jednoznaczną cenę instalacji fotowoltaicznej na gruncie. Koszt może się wahać od kilkudziesięciu tysięcy złotych dla małej instalacji domowej po miliony złotych dla dużych farm fotowoltaicznych. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest uzyskanie indywidualnej wyceny od specjalistycznej firmy Sollab. Nasi specjaliści pomogą uwzględnić wszystkie specyficzne wymagania i warunki danego projektu

Czym jest Carport?

Carporty charakteryzują się podobnymi zaletami jak klasyczne instalacje gruntowe. To innowacyjne połączenie tradycyjnej wiaty samochodowej z nowoczesną technologią fotowoltaiczną przekształca proste miejsca parkingowe w ekologiczne i funkcjonalne instalacje.

Wyposażone w panele słoneczne na dachu, carporty fotowoltaiczne oferują ochronę dla pojazdów przed warunkami atmosferycznymi, jednocześnie produkując energię elektryczną. Ta energia może być wykorzystywana do zasilania domu, biura, ładowania pojazdów elektrycznych, a nawet do wprowadzenia do publicznej sieci energetycznej, zapewniając oszczędności na rachunkach za prąd i przyczyniając się do redukcji emisji CO2.

Oprócz aspektów praktycznych i ekologicznych, carporty fotowoltaiczne mogą być również interesującym elementem architektonicznym. Ich nowoczesne i modułowe konstrukcje umożliwiają dopasowanie do indywidualnych potrzeb i estetyki otoczenia, dodając wartość zarówno do prywatnych, jak i komercyjnych nieruchomości. Są idealne dla tych, którzy chcą maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń, zwłaszcza gdy dach budynku nie jest odpowiedni do montażu paneli słonecznych.

Carporty fotowoltaiczne mają również kluczowe znaczenie dla rozwoju elektromobilności. Wyposażenie ich w stacje ładowania pojazdów elektrycznych czyni je jeszcze bardziej funkcjonalnymi, umożliwiając ładowanie pojazdów bezpośrednio z odnawialnych źródeł energii. To rozwiązanie jest szczególnie atrakcyjne dla firm i instytucji, które mogą w ten sposób zaoferować dodatkowe udogodnienia dla swoich pracowników i klientów, jednocześnie promując ekologiczne wartości.

Podsumowując, carporty fotowoltaiczne reprezentują kreatywną i efektywną symbiozę między nowoczesną technologią a codziennymi potrzebami, odzwierciedlając rosnącą świadomość ekologiczną i dążenie do zrównoważonego rozwoju. To więcej niż tylko miejsce parkingowe – to krok w stronę przyszłości, w której energia odnawialna jest integralną częścią naszego życia.

Podsumowanie

Przyszłość fotowoltaiki na gruncie jest obiecująca i stanowi kluczowy element w globalnym przejściu na zrównoważone źródła energii. Z każdym rokiem technologia ta staje się bardziej dostępna, efektywna i ekonomicznie opłacalna, co przekłada się na jej rosnącą popularność zarówno wśród właścicieli domów prywatnych, jak i przedsiębiorstw.

W miarę rozwoju technologii i spadku kosztów, fotowoltaika na gruncie ma potencjał do stania się jednym z głównych źródeł energii odnawialnej. Jej zdolność do efektywnego wykorzystania nieprzydatnych dla rolnictwa lub zdegradowanych terenów, połączona z wysoką skalowalnością i możliwością zaspokojenia rosnących potrzeb energetycznych, czyni ją szczególnie atrakcyjną.

Podsumowując, przyszłość fotowoltaiki na gruncie zapowiada się jako jedna z najbardziej dynamicznych i wpływowych sfer w obszarze odnawialnych źródeł energii, z ogromnym potencjałem do przyczynienia się do zrównoważonego i ekologicznego rozwoju na świecie.

 

Przeczytaj również: