Co to jest bufor ciepła? Czy jest niezbędny w instalacji z pompą ciepła?

Czasami możemy się spotkać ze zdaniem, że bufor do pompy ciepła jest zbędny. W rzeczywistości sprawa nie wygląda tak prosto. Temat budzi wiele pytań. Jak jest naprawdę? Po co stosuje się bufor w pompach ciepła? Odpowiedzi na pytania, znajdziesz w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Czym jest bufor?

W kontekście pomp ciepła, zbiornik buforowy jest stosowany w celu zoptymalizowania efektywności i wydajności systemu. Pompy ciepła są urządzeniami, które przenoszą ciepło z jednego obszaru do drugiego, najczęściej w celu ogrzewania pomieszczeń.

Bufor to zbiornik, w którym magazynowana jest woda zasilająca centralne ogrzewanie w formie grzejników czy ogrzewania podłogowego. Gromadzi w sobie ciepło, które może zostać przetransportowane do instalacji centralnego ogrzewania.

W układzie pompy ciepła bufor rozdziela hydraulicznie i czasowo pompę ciepła od jej odbiorników. Oznacza to, że pompa ciepła może pracować w określonym czasie ze swoją nominalną mocą niezależnie od zapotrzebowania w naszym domu. Wytworzone ciepło nie trafia bezpośrednio do grzejników, czy ogrzewania podłogowego, tylko do zaizolowanego zasobnika, który akumuluje ciepło. Pompa ciepła dostarcza je do momentu, aż temperatura wody w buforze osiągnie ustaloną wartość. Ponowne uruchomienie pompy ciepła następuje dopiero wtedy, gdy temp. wody w buforze obniży się poniżej  określonej temperatury.

Bufor ciepła jako sprzęgło hydrauliczne

Zbiornik buforowy może pełnić rolę sprzęgła hydraulicznego, czyli urządzenia które służy do połączenia obiegu kotłowego i grzewczego. Dzięki niemu możliwe jest połączenie wielu urządzeń grzewczych, takich jak kocioł gazowy, kominek z płaszczem wodnym czy pompa ciepła, o różnych parametrach pracy, z kilkoma obiegami grzewczymi, włączając w to wytwarzanie ciepłej wody użytkowej, zasilanie grzejników konwekcyjnych czy ogrzewanie podłogowe, o różnych parametrach temperaturowych.

Warianty podłączenia bufora do pompy ciepła

Podłączenie zbiornika buforowego do pompy ciepła może się różnić w zależności od konkretnego systemu, jego konfiguracji oraz preferencji instalatora.

Dwoma podstawowymi sposobami podłączenia bufora są: układ szeregowy oraz równoległy. Podłączenie równoległe charakteryzuje się tym, do bufora trafia zarówno woda zasilająca, jak i powrotna, która płynie z obiegów grzewczych. Przy połączeniu szeregowym woda zasilająca trafia do bufora na powrocie. Dlaczego bufor wpięty szeregowo jest na powrocie? Bo gdyby był na zasilaniu, to opóźniałby dopływ ciepła do instalacji, co byłoby niekorzystne. Bufor na powrocie opóźnia wzrost temperatury wody powracającej do pompy ciepła, czym wydłuża jej cykl pracy, podczas gdy instalacja już dostarcza ciepło do pomieszczeń.

Jak dobierać bufor?

Dobieranie bufora do pompy ciepła jest istotnym krokiem w projektowaniu efektywnego systemu grzewczego. Zakłada się, że pojemność zbiornika powinna wynosić co najmniej 10 l/kW mocy pompy ciepła, jeśli w budynku zastosowane jest ogrzewanie podłogowe i co najmniej 20 l/kW mocy pompy dla grzejników.

Wielkość bufora ciepła zależy od tego, jakie funkcje w instalacji będzie spełniać. Dobór powinien być oparty o szczegółową analizę. Podstawowe kryteria doboru buforu do pompy ciepła:

  1. pojemność cieplna budynku,
  2. moc ładowania zasobnika buforowego,
  3. moc rozładowania zasobnika buforowego,
  4. temperatura zewnętrzna,
  5. instalacja odbioru ciepła,
  6. dopuszczalny spadek temperatury wewnętrznej,
  7. średnia nadwyżka temperatury grzejników lub ogrzewania płaszczyznowego,
  8. minimalny czas pracy pompy ciepła zapewniający bezawaryjną eksploatację,

Na co zwracać jeszcze uwagę? Jeśli mówimy o buforze który ma pełnić rolę magazynu energii musimy zwrócić uwagę na to był chroniony przed stratami. W związku z tym warto wybierać modele o jak najniższym potencjalnym strumieniu strat ciepła. Zbiornik taki powinien być dobrze izolowany. Wartość ta jest na etykiecie energetycznej i karcie produktu.

Korzyści wynikające z montażu buforu ciepła

Zastosowanie zbiornika buforowego w instalacji pozwala na uzyskanie wielu korzyści! Zapewnia odpowiedni przepływu wody w instalacji, wydłużenie żywotności sprężarki, możliwość podłączenia kilku źródeł ciepła czy pomoc w odszranianiu parownika.

Przeczytaj również: