Czym jest Fotowoltaika hybrydowa?

Polska polityka energetyczna zakłada zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii. Receptą na spełnienie wymagań Unii Europejskiej jest rozwój fotowoltaiki. Jednym z największych wyzwań, przed którym stoją prosumenci, jest zwiększenie autokonsumpcji energii produkowanej przez instalację fotowoltaiczną. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzą hybrydowe instalacje fotowoltaiczne.

Czym jest instalacja fotowoltaiczna hybrydowa?

Hybrydowa instalacja fotowoltaiczna łączy dwa tryby systemów: sieciowy oraz wyspowy. Proces wytwarzania energii elektrycznej jest taki sam jak w przypadku typowej instalacji PV. Instalacja hybrydowa umożliwia zwiększenie wykorzystania wyprodukowanej energii dzięki akumulatorom. Dodatkowo uniezależnia prosumenta od ewentualnych awarii sieci energetycznej i przerw w dostawie energii, możemy więc ograniczyć oddawanie energii do sieci oraz jej pobór.

Jak działa hybrydowa instalacja fotowoltaiczna?

System instalacji fotowoltaicznej hybrydowej różni się od klasycznej instalacji fotowoltaicznej dodatkowym sprzętem jakim jest – magazyn energii. Wyprodukowana energia przez instalację fotowoltaiczną w pierwszej kolejności wykorzystywana jest przez sprzęt elektryczny w domu, a następnie wyprodukowane nadwyżki trafiają do akumulatora. Dopiero gdy akumulator jest w pełni naładowany, oddaje pozostałe nadwyżki do sieci publicznej. W takiej sytuacji, gdy nasze zużycie przewyższa produkcję w danej chwili (jest bardzo pochmurny dzień lub noc) to energia elektryczna w pierwszej kolejności pobierana jest  z baterii, a po jego rozładowaniu – z sieci.

Dzięki montażu magazynu energii zakumulowana energia elektryczna może zostać wykorzystana do zasilania nieruchomości podczas awarii sieci energetycznej, jak i przekazana do instalacji elektrycznej budynku np. w nocy lub w okresie zwiększonego poboru prądu. Ograniczeniu ulega tym samym pobór energii z sieci energetycznej.

Falownik hybrydowy – co to jest?

Falownik hybrydowy to urządzenie, które pełni kluczową rolę w systemach odnawialnych, zwłaszcza w instalacjach fotowoltaicznych hybrydowych. Jego głównym zadaniem jest przekształcanie prądu stałego (DC), generowanego przez źródła energii odnawialnej, na prąd zmienny (AC), który może być używany w gospodarstwie domowym lub przekazywany do sieci. Połączeniem instalacji i funkcji falowników on-grid i off-grid są falowniki hybrydowe. Pracują one jak standardowe inwertery sieciowe, ale mają również funkcjonalności inwerterów wyspowych (przesyłają energię z instalacji fotowoltaicznej do magazynu energii).

Hybrydowy inwerter pełni więc trzy role:

  1. Przekształca prąd produkowany przez panele fotowoltaiczne, tak jak klasyczny falownik.
  2. Ładuje akumulatory magazynujące energię.
  3. Pełni rolę przetwornicy prądu z akumulatorów, przekształcając DC do AC.

Zdecydowaną zaletą zastosowania falownika hybrydowego jest magazynowanie takiej ilości energii, na jaką pozwala nam akumulator. Dodatkową zaletą jest możliwość rozbudowywania o kolejne klastry magazynowe, zwiększające tym samym potencjał magazynowy.

Zalety fotowoltaiki hybrydowej. Dlaczego warto zainwestować w instalację hybrydową?

Fotowoltaika hybrydowa daje najlepszą gwarancję pełnego zaspokojenia potrzeb energetycznych w gospodarstwie domowym. Kilka głównych korzyści związanych z fotowoltaiką hybrydową:

  • Stabilność i ciągłość dostawy energii
  • Optymalizacja zużycia energii
  • Magazynowanie energii
  • Awaryjne zasilanie
  • Zwiększenie niezależności energetycznej
  • Redukcja emisji gazów cieplarnianych:
  • Ekonomia i oszczędności

Instalacja hybrydowa pozwala znacząco ograniczyć ilość energii pobieranej z sieci jednocześnie optymalizując koszty utrzymania nieruchomości. Instalacja hybrydowa zapewni inwestorowi ciągłość zasilania w przypadku czasowych awarii sieci energetycznej. Istotną zaletą instalacji hybrydowej jest możliwość zmaksymalizowania stopnia wykorzystania na potrzeby własne budynku prądu generowanego przez ogniwa fotowoltaiczne.

Cena instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii

Koszt hybrydowej instalacji fotowoltaicznej może być znacznie wyższy od instalacji bez magazynu energii. Na końcową cenę zestawu składają się panele, falownik hybrydowy, magazyn energii,  kable, mocowania i ewentualne stelaże. Dla porównania, koszt instalacji fotowoltaicznej na dachówce bez magazynu energii i z tradycyjnym falownikiem (niehybrydowym) może być niższy nawet o 40-50%. Akumulatory do PV to nadal stosunkowo drogie rozwiązanie.

W jaki sposób obniżyć koszty inwestycji? W poprzedniej edycji programu Mój Prąd 5.0 można było uzyskać dofinansowanie do 16 tys. zł na zakup magazynu energii oraz 7 tys. zł na instalację fotowoltaiczną. W takiej sytuacji, koszt inwestycji znacząco się obniża. Początkowe wydatki można więc zredukować o kilkanaście tysięcy złotych, a koszt całej instalacji zwróci się po kilku latach. Obecnie czekamy na określenie warunków dofinasowania w kolejnej edycji programu Mój Prąd 6.0.

 

Przeczytaj również: