Czy warto inwestować w OZE?

Inwestycja w odnawialne źródła energii oprócz pozytywnego wpływu na środowisko powinna z czasem przynieść również wymierne korzyści ekonomiczne dla inwestora. Kiedyś było to trudne do osiągnięcia lecz dzisiaj szybki postęp technologiczny w dziedzinach fotowoltaiki i pomp ciepła oraz coraz bardziej powszechne formy dofinansowania sprawiły, że warto inwestować w odnawialne źródła energii.

Mój prąd oraz ulga termomodernizacyjna

Obecnie inwestorzy mają do dyspozycji kilka programów rządowych, które wspomagają inwestycje w technologie zmniejszające emisję CO2, takich jak fotowoltaika, pompy ciepła, rekuperacja i wiele innych. O programie „Mój Prąd” dla fotowoltaiki i uldze termomodernizacyjnej pisaliśmy już w jednym z wcześniejszych wpisów na naszym blogu.

Program czyste powietrze

Program czyste powietrze jest rządowym programem, którego celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Na program przeznaczono 103 mld zł i ma on trwać do 2029 roku. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Program ten przeznaczony jest dla właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 100 000 zł. Niestety program nie przewiduje wsparcia dla nowo budowanych budynków.

Od 15 maja 2020r nastąpiło wiele zmian ułatwiających potencjalnym beneficjentom skorzystanie z dotacji takich jak:

1) składanie wniosków online

2) integracja z programem „Mój prąd” nie trzeba już składać oddzielnych wniosków

3) skrócenie czasu rozpatrywania wniosków z 90 do 30 dni

4) uproszczenie wniosku o dotację

– rezygnacja z konieczności podawania szczegółowych danych technicznych
– rezygnacja ze zbierania dokumentów dot. wysokości dochodów
– składanie oświadczeń zamiast dołączania dokumentów

5) Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych (a nawet już zakończonych) do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku lecz nie wcześniej niż 15.05.2020r.

Poziomy dofinansowań

Program dzieli beneficjentów na podstawowych oraz uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Podstawowy poziom wsparcia uprawnia do dotacji w wysokości do 25 000 zł + 5000zł na instalację fotowoltaiczną. W tabeli poniżej przedstawiono intensywność finansowania w zależności od rodzaju inwestycji.

Warto pamiętać, że udział w dofinansowaniu z programu czyste powietrze nie wyklucza skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, dzięki której część kosztów inwestycji, która nie podlegała finansowaniu z innych programów może podlegać odliczeniu od podatku dochodowego.

Przeczytaj również: