Fotowoltaika na budynkach w Polsce będzie obowiązkowa

Obowiązkowa Fotowoltaika na wszystkich budynkach? 12 marca 2024 Parlament Europejski przegłosował dyrektywę o efektywności energetycznej budynków tzw. dyrektywę budynkową. Oznacza to, że wszystkie nowe budynki w UE muszą być zeroemisyjne. Unia przyspiesza w ten sposób modernizację energetyczną budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Obowiązkowa produkcja energii ze słońca

Nowe prawo wprowadza obowiązek instalacji na budynkach, w krajach członkowskich, paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych. W pierwszej kolejności obowiązek ten dotyczy nowych budynków komercyjnych i publicznych od 2026 roku, pod warunkiem, że taka instalacja będzie uzasadniona pod względem technicznym, ekonomicznym i funkcjonalnym. Dla budynków mieszkalnych kluczowy będzie rok 2029, kiedy to montaż paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych stanie się obowiązkowy w nowych budynkach.

Budynki zabytkowe będą wyłączone z zapisów dyrektywy, jeśli dostosowanie ich do nowych norm „zmieniłoby w sposób niedopuszczalny ich charakter lub wygląd”.

Harmonogram wprowadzania tego obowiązku zgodnie z dyrektywą EPBD jest następujący:

  1. a) do 31 grudnia 2026 r. na wszystkich nowych budynkach publicznych i niemieszkalnych o powierzchni użytkowej większej niż 250 m2;
  2. b) do 31 grudnia 2027 r. na wszystkich istniejących budynkach użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej większej niż 2000 m2;
  3. c) do 31 grudnia 2028 r. na wszystkich istniejących budynkach użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej większej niż 750 m2;
  4. d) do 31 grudnia 2030 r. na wszystkich istniejących budynkach użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej większej niż 250 m2;
  5. e) do 31 grudnia 2027 r. na istniejących budynkach niemieszkalnych o powierzchni użytkowej większej niż 500 m2, w przypadku gdy budynek jest poddawany ważniejszej renowacji lub działaniom wymagającym pozwolenia administracyjnego na renowację budynku, prace na dachu lub instalację systemu technicznego budynku;
  6. f) do 31 grudnia 2029 r. na wszystkich nowych budynkach mieszkalnych.

Szansa dla kolektorów słonecznych

W ostatnich latach energia fotowoltaiczna zdominowała wcześniej dobrze rozwiniętą technologię kolektorów słonecznych w Unii Europejskiej, ale przewiduje się, że popyt na te urządzenia będzie rósł zgodnie z obowiązującymi standardami.

Kolektor słoneczny to urządzenie przekształcające energię promieniowania słonecznego w ciepło. W przypadku kolektorów energia ta jest używana do ogrzewania wody i basenów lub wspomagania centralnego ogrzewania. Rzadziej stosuje się je do ogrzewania budynków ze względu na koszty.

Koniec wsparcia dla kotłów gazowych i węglowych od 2025 roku?

Dyrektywa o efektywności energetycznej w budownictwie wspiera produkcję ciepła z paneli słonecznych. Artykuł 15 dyrektywy przewiduje, że od początku przyszłego roku kraje Unii Europejskiej nie będą mogły udzielać wsparcia finansowego na montaż systemów ogrzewania opartych na paliwach kopalnych, takich jak gaz czy węgiel.

Dyrektywa zakłada też, że od 2028 roku nowe budynki sektora publicznego będą musiały spełniać standardy zerowej emisji. Dwa lata później standardy te obejmą wszystkie budynki. Do 2040 roku Unia Europejska planuje całkowite wycofanie paliw kopalnych z systemów grzewczych.

 

Przeczytaj również: