Jak wykorzystać nadwyżkę z fotowoltaiki?

Własny prąd z fotowoltaiki to spora oszczędność na rachunkach za elektryczność. Nie każdy właściciel domowej instalacji fotowoltaicznej wie jak zagospodarować nadmiar wytworzonej energii. Inwestycja w instalację fotowoltaiczną jest najbardziej opłacalna, kiedy wyprodukowany prąd jest na bieżąco konsumowany. Nie zawsze jest to możliwe, dlatego istnieją sposoby, aby zmaksymalizować zużycie. Prąd produkowany przez panele możemy zużywać na bieżące potrzeby, magazynować lub sprzedawać.

Kiedy powstaje nadwyżka energii z instalacji fotowoltaicznej?

Nadwyżka energii w instalacji fotowoltaicznej powstaje, gdy system produkuje więcej energii elektrycznej, niż jest w danej chwili potrzebne do zasilania urządzeń w domu lub w firmie. Do tego zjawiska dochodzi zazwyczaj w określonych sytuacjach. Działanie fotowoltaiki jest uzależnione od ilości promieniowania słonecznego, które różni się w zależności do pory doby i roku. W niektórych okresach, szczególnie latem, gdy nasłonecznienie jest większe, a dzień dłuższy, ilość energii elektrycznej produkowana jest w nadmiarze. Jej bieżące spożytkowanie jest w takich przypadkach niemożliwe, w związku z czym powstaje nadwyżka energii. Z odwrotną sytuacją spotkamy się zimą, kiedy nasłonecznienie jest niewielkie, a dzień krótszy, wówczas instalacja wytwarza znacznie mniej energii elektrycznej. Co więcej, podczas nocy panele fotowoltaiczne nie pracują. W tych sytuacjach przydatne jest skorzystanie w wygenerowanej uprzednio nadwyżki. W jaki sposób zapewnić jej przechowywanie, aby możliwe było jej efektywne wykorzystanie?

Co zrobić z nadmiarem energii?

To oczywiste, że najbardziej opłacalne byłoby wykorzystanie całej wyprodukowanej energii przez instalację fotowoltaiczną na swoje potrzeby lub w jak największym stopniu. Jeżeli jednak nie jest zużywana na bieżąco istnieją rozwiązania, które pozwolą na zużycie i zmagazynowanie jak największej ilości wytworzonej energii elektrycznej. Właściwe rozporządzanie energią to mniejsze wydatki.

Sposoby wykorzystania nadwyżki energii wyprodukowanej z fotowoltaiki:

  1. Korzystaj z urządzeń energochłonnych w ciągu dnia – To najbardziej opłacalne rozwiązanie, jednak wymaga dostosowania się do harmonogramu . Korzystanie z urządzeń energochłonnych, takich jak np.: pralka, suszarka, zmywarka lub klimatyzacja, w ciągu dnia kiedy produkcja energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne jest najwyższa jest bardzo istotne. W ten sposób możesz zwiększyć wykorzystanie wyprodukowanej przez siebie energii i zminimalizować koszty zakupu jej z sieci.
  2. Instalacja fotowoltaiczna z magazynem energii wyposażenie instalacji fotowoltaicznej w magazyn energii pozwala na magazynowanie nadmiaru wyprodukowanie energii elektrycznej. Kiedy podczas bezchmurnego, letniego dnia produkcja znacząco przewyższa nasze zużycie, dzięki zakupie magazynu energii możemy zakumulować jej nadmiar i wykorzystać go nocą lub podczas pochmurnego dnia. Montaż choćby niewielkiego magazynu energii wraz z prawidłowo dobraną mocą instalacji, może zwiększyć autokonsumpcję aż do ok. 90%. Bez wątpienia przyniesie to użytkownikowi wymierne oszczędności.
  3. Przejdź na ogrzewanie pompą ciepłaPompa ciepła w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną pozwala na oszczędności na rachunkach za energię elektryczną. Wykorzystanie pompy ciepła zasilanej energią słoneczną pozwala również na zwiększenie efektywności energetycznej budynku i redukcję emisji gazów cieplarnianych.
  4. Ładowanie elektrycznego samochodu – ładowanie samochodu pozwala na zwiększenie konsumpcji energii przy jednoczesnej redukcji kosztów paliwa.
  5. Podgrzewanie wody – Nadwyżka energii może być wykorzystywana do podgrzewania wody w domu, co jest szczególnie efektywne w miesiącach letnich, gdy zapotrzebowanie na ogrzewanie jest niskie.
  6. Inwestycja w inteligentne zarządzanie domem – Systemy inteligentnego domu mogą automatycznie regulować zużycie energii, wykorzystując nadwyżkę do zasilania urządzeń w najbardziej efektywny sposób.
  7. Sprzedaż energii do sieci energetycznej – Od 1 kwietnia 2022 właściciele instalacji fotowoltaicznych mogą sprzedawać nadwyżkę energii elektrycznej w systemie net-billingu. W tym systemie brana jest pod uwagę wartość energii, a nie jej ilość, w związku z czym nadwyżka energii z fotowoltaiki wprowadzona do sieci wyceniana jest po średniej cenie energii obowiązującej w danym miesiącu na rynku hurtowym. Uzyskany ze sprzedaży kapitał trafia na specjalne konto. Przy odbiorze energii elektrycznej z sieci będzie on pomniejszany o wartość energii wycenionej zgodnie z cennikiem sprzedawcy prądu.

Dobór właściwej instalacji

Zwiększeniu autokonsupcji sprzyja właściwie dobrana moc instalacji PV. Kluczowe jest w tym względzie zaprojektowanie i realizacja instalacji w dopasowaniu do dobrze zdefiniowanych potrzeb inwestora. Nie należy także zapominać o tym, że na bardziej stabilną produkcję w trakcie dnia może wpłynąć także zróżnicowanie usytuowania paneli. Pozwoli to zmniejszyć zakres wysyłki nadwyżek wyprodukowanego prądu do sieci. Rozwiązaniem może być rzetelny i kompleksowy audyt. Zanim rozpocznie się praca nad projektem instalacji PV, warto uwzględnić zapotrzebowanie na energię w domu lub firmie , oraz przeanalizować potrzeby mieszkańców czy pracowników. Warto dostosować moc instalacji do harmonogramu dnia wszystkich domowników oraz pracowników firmy.

Końcowo, decyzja o wyborze instalacji fotowoltaicznej powinna być dobrze przemyślana i dostosowana do indywidualnych potrzeb oraz możliwości. Inwestycja w energię słoneczną to nie tylko korzyści finansowe, ale również wkład w ochronę środowiska.

 

 

 

 

Przeczytaj również: