Krzywa grzewcza – czym jest i jak ją ustawić ?

Dla utrzymania idealnej temperatury w pomieszczeniu ustawienie krzywej grzewczej jest priorytetem. Głównym celem posiadacza pompy ciepła oraz instalatora jest zapewnienie komfortowej temperatury w budynku. W końcu komfort jest tym czynnikiem, który jest jedną z największych zalet wykorzystania pomp ciepła względem innych urządzeń grzewczych. W kontekście ustalenia komfortowej temperatury, często można spotkać się z pojęciem krzywej grzewczej. W takiej sytuacji, wiedzieć jak poprawnie obchodzić się z krzywą grzewczą i jak sobie radzić z ewentualnymi problemami, które mogą pojawić się podczas jej ustawiania. Na te pytania znajdziesz odpowiedź poniżej!

Czym jest krzywa grzewcza?

Krzywa grzewcza to zależność pomiędzy temperaturą wody w instalacji grzewczej, generowaną przez pompę ciepła, a temperaturą powietrza na zewnątrz budynku. Należy dążyć do ustawienia krzywej grzewczej w taki sposób, aby przy różnych temperaturach zewnętrznych osiągnąć jednakową temperaturę w pomieszczeniu w budynku.

Krzywą grzewczą można przedstawić na wykresie, gdzie na osi poziomej znajduje się temperatura powietrza zewnętrznego, a na osi pionowej temperatura wody dostarczanej do systemu grzewczego. Właściwe ustawienie krzywej grzewczej ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia optymalnej temperatury wewnątrz budynku w zależności od zmieniających się warunków atmosferycznych.

Ustawienie krzywej grzewczej

Głównym celem konfiguracji krzywej grzewczej jest zapewnienie stałej temperatury wewnętrznej w budynku, niezależnie od zmian temperatury na zewnątrz. W praktyce oznacza to, że w chłodniejsze dni, gdy temperatura na zewnątrz jest niższa, pompa ciepła dostarcza wodę o wyższej temperaturze do systemu grzewczego. Natomiast w cieplejsze dni, gdy temperatura zewnętrzna wzrasta, pompa ciepła dostarcza wodę o niższej temperaturze. Dzięki temu, temperatura w pomieszczeniach pozostaje stabilna, zapewniając komfort termiczny dla mieszkańców.

Dobre skonfigurowanie krzywej grzewczej przyczynia się do osiągnięcia większej efektywności pompy ciepła. Jeśli krzywa jest zbyt wysoko ustawiona, urządzenie będzie dostarczać wodę o zbyt wysokiej temperaturze nawet w cieplejsze dni, co prowadzi do nadmiernego zużycia energii. Z drugiej strony, jeśli krzywa jest zbyt nisko ustawiona, pompa ciepła może nie być w stanie dostarczyć wystarczająco gorącej wody w chłodniejsze dni, co prowadzi do dyskomfortu termicznego w pomieszczeniach. Pojawia się więc pytanie – jak dobrze ustawić krzywą grzewczą?

Co ma wpływ na krzywą grzewczą?

Krzywa grzewcza w kontekście pompy ciepła jest kształtowana przez wiele czynników, a jej kształt zależy od różnych parametrów oraz warunków zewnętrznych. Na krzywą grzewczą wpływ mają następujące czynniki:

 • Indywidualne Preferencje lokatorów – temperaturę wewnątrz pomieszczeń ustawiamy w zależności od upodobań domowników
 • Stopień izolacji termicznej budynku – Poziom izolacji termicznej budynku ma wpływ na zapotrzebowanie na energię do ogrzewania.
 • Usytuowanie budynku – strefa klimatyczna
 • Moc oraz sprawność urządzeń grzewczych – Parametry i wydajność samej pompy ciepła, takie jak sprawność przy różnych temperaturach, również wpływają na krzywą grzewczą. Każda pompa ciepła ma swoje własne charakterystyki działania w zależności od warunków zewnętrznych.

Kształt krzywej grzewczej jest wynikiem złożonego oddziaływania wielu czynników, z których każdy ma wpływ na efektywność i wydajność systemu pompy ciepła w konkretnych warunkach. Bardzo trudno jest ustawić poprawnie krzywą grzewczą za pierwszym razem. Można ją ustawić na dwa sposoby: automatycznie lub ręcznie. Ustawienie ręczne polega na przesunięciu oraz nachyleniu krzywej w zależności od charakterystyki cieplnej budynku. Zmian dotyczących przesunięcia oraz nachylenia krzywej grzewczej należy dokonywać powoli (najlepiej o jeden stopień), obserwując przy tym jak zmienia się komfort cieplny w pomieszczeniach. Przy ustawianiu krzywej grzewczej najrozsądniejszym rozwiązaniem jest dążenie do ustawienia jak najniższej krzywej, przy której w budynku zostanie osiągnięty komfort cieplny.

 • Jeśli w okresie mrozów jest za zimno – musimy wybrać krzywą grzewczą o większym nachyleniu
 • Jeśli w okresie mrozów jest za ciepło – musimy wybrać krzywą grzewczą o mniejszym nachyleniu
 • Jeśli zawsze jest za zimno – musimy przesunąć krzywą grzewczą w górę
 • Jeśli zawsze jest za ciepło – musimy przesunąć krzywą grzewczą w dół
 • Jeśli w okresie mrozów temperatura jest odpowiednia, a poza tym okresem jest za zimno – musimy wybrać krzywą grzewczą o mniejszym nachyleniu
 • Jeśli w okresie mrozów temperatura jest odpowiednia, a poza tym okresem jest za ciepło – musimy wybrać krzywą grzewczą o większym nachyleniu, a następnie przesunąć ją w dół

Co pozwala uzyskać dobrze dobrana krzywa grzewcza?

Dobrze dobrana krzywa grzewcza w kontekście pompy ciepła może przynieść kilka korzyści:

 1. Optymalna Wydajność: Dobra krzywa grzewcza umożliwia optymalne wykorzystanie pompy ciepła w różnych warunkach zewnętrznych. Dzięki dostosowaniu parametrów pracy pompy ciepła do specyficznych warunków klimatycznych regionu, można osiągnąć wyższą efektywność energetyczną.
 2. Zminimalizowanie Zużycia Energii: Poprzez dostosowanie parametrów pracy pompy ciepła do rzeczywistych warunków zewnętrznych, można zminimalizować zużycie energii elektrycznej potrzebnej do ogrzewania budynku. Odpowiednio dostrojona pompa ciepła może działać bardziej efektywnie, co przekłada się na mniejsze koszty eksploatacji.
 3. Zwiększone Komfort Cieplny: Odpowiednio dobrana krzywa grzewcza może przyczynić się do lepszego utrzymania stałej temperatury wewnątrz budynku, nawet w warunkach zmieniającej się temperatury zewnętrznej. To zwiększa komfort cieplny mieszkańców.
 4. Dłuższa Żywotność Pompy Ciepła: Dobre dopasowanie krzywej grzewczej może pomóc w minimalizacji skoków obciążenia i częstych cykli włączania/wyłączania pompy ciepła, co może wpłynąć korzystnie na jej trwałość i żywotność.
 5. Elastyczność Systemu: Poprzez zrozumienie krzywej grzewczej można dostosować system do specyficznych potrzeb i warunków danego obszaru. W niektórych przypadkach może to obejmować zastosowanie dodatkowych źródeł ciepła w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych.

Dobrze dobrana krzywa grzewcza jest kluczowa dla efektywności i wydajności systemu ogrzewania opartego na pompie ciepła, a także dla zapewnienia komfortu cieplnego mieszkańców przy minimalnym zużyciu energii

Przeczytaj również: