Na czym polega uziemienie instalacji fotowoltaicznej?

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się niesłabnącą popularnością. W celu prawidłowej pracy i ochrony instalacji fotowoltaicznej zaleca się stosowanie uziemienia. Czy uziemienie instalacji jest niezbędne? Jeśli tak, to o czym należy pamiętać podczas jego wykonywania?

W poniższym artykule znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania w kontekście uziemieniem fotowoltaiki!

Uziemienie fotowoltaiki – czym jest?

Uziemienie instalacji fotowoltaicznej odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa elektrycznego i ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z instalacją fotowoltaiczną. Uziemienie instalacji fotowoltaicznej to połączenie, którego celem jest odprowadzenie ładunków  elektrycznych z paneli do ziemi. Nadmiarowa energia elektryczna odprowadzana jest do ziemi oraz rozpraszana w bezpieczny sposób. Uziemienie służy do wyrównania potencjałów konstrukcji montażowej oraz właściwego modułu PV. Grunt charakteryzuje się zerowym potencjałem elektrycznym, co pozwala ograniczyć ewentualne efekty nadmiernego napięcia w ramach instalacji. Nadwyżka energii elektrycznej „rozchodzi” się po gruncie, zabezpieczając panele fotowoltaiczne przed uszkodzeniami.

Dlaczego uziemienie jest tak istotne?

Uziemienie instalacji fotowoltaicznej jest bardzo ważne, ponieważ ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz ochronę samej instalacji. Chociaż panele fotowoltaiczne nie generują dużego ryzyka porażenia prądem, to cała instalacja podłączona jest do sieci elektrycznej budynku. To niesie ze sobą ryzyko wystąpienia choćby przepięć elektrycznych, które mogą wystąpić w wyniku wyładowań atmosferycznych.

W wyniku uderzenia piorunów, instalacja fotowoltaiczna otrzymuje dużą nadwyżkę energii, która może spowodować przeciążenie sieci i przegrzanie kabli. Instalacja uziemiająca pozwala przekierować nadmiar energii do ziemi, z dala od instalacji. Uziemienie pomaga w utrzymaniu stabilności napięcia w instalacji elektrycznej. Uziemienie jest więc ważną częścią zabezpieczeń przeciwpożarowych i odgromowych, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo ludzi, chroni urządzenia i instalacje przed uszkodzeniem, utrzymuje stabilność napięcia oraz pomaga w zachowaniu zgodności z przepisami i normami dotyczącymi instalacji elektrycznych.

Czy uziemienie fotowoltaiki zwiększa bezpieczeństwo jej użytkowania?

Prawidłowe uziemienie systemu fotowoltaicznego ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas okresu eksploatacji instalacji. W razie wystąpienia niebezpieczeństwa, system PV zostaje zabezpieczony przed przepięciami, zwarciami, a także ryzykiem wystąpienia pożaru. W przypadku uderzenia pioruna w okolicę, uziemienie zapewnia bezpieczne rozpraszanie ogromnej ilości energii elektrycznej wytworzonej przez piorun.

Posiadając instalację odgromową zwiększamy poziom zabezpieczenia nie tylko całego systemu PV. Warto zdecydować się na uziemienie instalacji przy jej montażu. Takie rozwiązanie zapewne okaże się również optymalnym kosztowo, gdyż prace montażowe można od razu połączyć z instalacją uziemienia.

 

 

 

Przeczytaj również: