Do tej pory, aby zbudować instalację fotowoltaiczną o mocy powyżej 50 kWp, inwestor musiał uzyskać pozwolenie na budowę. Procedura była często długotrwała i kosztowna, co wpływało na wzrost kosztów z inwestycji. Dnia 17 sierpnia 2023 weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadza znaczące zmiany. Od teraz instalacje o mocy do 150 kWp są zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, co znacząco ułatwia i przyspiesza proces inwestycji.

Instalacje o mocy do 150 kW bez pozwolenia na budowę

Dotychczas pozwolenie na budowę nie było konieczne w przypadku uruchomienia tzw. mikroinstalacji fotowoltaicznych. Nowelizacja ustawy o OZE zakłada, że w ustawie Prawo budowlane w art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c wyrazy „50 kW” zostaną zastąpione wyrazami „150 kW”.

Wprowadzenie zmian wynika z wymogów Unii Europejskiej, które zobowiązują Polskę do zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej. Ułatwienie procedur związanych z budową większych instalacji fotowoltaicznych ma przyspieszyć transformację energetyczną kraju oraz pomóc w osiągnięciu celów związanych z redukcją emisji gazów cieplarnianych.

Zmiana przepisów przynosi korzyści dla inwestorów indywidualnych oraz dla przedsiębiorstw. Uproszczenie procesu inwestycyjnego pozwala na szybsze i tańsze realizowanie projektów fotowoltaicznych o większej mocy. Ponadto, większe instalacje generują więcej energii, co przekłada się na większą oszczędność i szybszy okres zwrotu z inwestycji.

Wpływ na rynek fotowoltaiczny powiększenia mocy fotowoltaiki bez pozwolenia na budowę:

Wprowadzenie nowych przepisów może przyczynić się do wzrostu liczby instalacji fotowoltaicznych o mocy 50-150 kWp. Taka sytuacja sprzyja dalszemu rozwoju rynku OZE oraz zwiększyć udział w odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym.

Przeczytaj również: