Opłata mocowa

Opłata mocowa jest jedną ze składowych kosztów na fakturze za energię elektryczną. Została wprowadzona w styczniu 2021 roku wraz z wprowadzeniem polskiego rynku mocy. Opłata mocowa doliczana jest do wszystkich rachunków za prąd niezależnie od wielkości danego odbiorcy energii elektrycznej. Z artykułu dowiesz się – czym jest opłata  mocowa i po co powstała, czy można zmniejszyć jej stawkę bądź całkowicie pozbyć się dodatkowych kosztów?

Opłata mocowa – co to jest, od kiedy obowiązuje?

Opłata mocowa wprowadzona została na mocy nowelizacji Ustawy o rynku mocy. Głównym założeniem opłaty mocowej było zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego odbiorcom poprzez utrzymanie elektrowni w gotowości do dostarczania energii elektrycznej. Fundusze z opłaty mocowej kierowane są do elektrowni w zamian za utrzymanie rezerw energetycznych i ich dostarczanie w okresach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną do konsumentów.

Dodatkowo, z opłaty mocowej jest również finansowane zabezpieczenie działania i rozbudowa infrastruktury energetycznej – budowa nowych elektrowni, a także modernizacja i utrzymanie już istniejących. Rozwiązania te mają zapewnić stabilność dostaw energii elektrycznej.

Stawka opłaty mocowej ustalana jest na każdy rok kalendarzowy przez Urząd Regulacji Energetyki, który ogłasza ją do 30 września roku poprzedniego.

Wysokość stawki opłaty mocowej dla gospodarstw domowych

Odbiorcy indywidualni płacą inną stawkę opłaty mocowej niż pozostali odbiorcy energii elektrycznej. W przypadku gospodarstw domowych jest ona zryczałtowana i uzależniona od rocznego zużycia energii elektrycznej, czyli od ilości kWh pobranej z sieci. Wyróżnione zostały 4 progi na rok 2024:

  • roczne zużycie energii elektrycznej do 500 kWh – wysokość z tytułu opłaty mocowej wyniesie 2,66 zł miesięcznie;
  • roczne zużycie energii elektrycznej od 500 kWh do 1200 kWh – wysokość z tytułu opłaty mocowej wyniesie 6,39 zł miesięcznie;
  • roczne zużycie energii elektrycznej powyżej 1200 kWh do 2800 kWh – wysokość z tytułu opłaty mocowej wyniesie 10,64 zł miesięcznie;
  • roczne zużycie energii elektrycznej powyżej 2800 kWh – wysokość z tytułu opłaty mocowej wyniesie 14,9 zł miesięcznie

URE poinformował, że do końca 2027 r. będzie obowiązywał podział na odbiorców ryczałtowych, dla których wysokość opłaty mocowej jest uzależniona od rocznego poboru energii elektrycznej oraz pozostałych, dla których będzie ona uzależniona od poboru energii w godzinach ogłoszonych przez Prezesa URE jako godziny szczytowego zapotrzebowania.

Od 1 stycznia 2028r. nie będzie już stawek ryczałtowych, a dla wszystkich odbiorców energii, włącznie z gospodarstwami domowymi, opłata mocowa będzie zależna od profilu zużycia (im stabilniejszy profil, tym niższa opłata).

Wysokość opłaty mocowej dla przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa, opłatę mocową naliczaną mają za każdą kWh pobraną z sieci w godzinach od 7:00 do 22:00 w dni robocze (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Najnowsze stawki, ogłoszone na 2024 rok wynoszą od 2,66 do 14,90 zł netto dla odbiorców rozliczanych w formie ryczałtowej oraz 0,1267 zł/kWh dla odbiorców rozliczanych na podstawie zużycia prądu elektrycznego.

Wysokość opłaty mocowej na rachunkach za dystrybucję energii elektrycznej dla przedsiębiorców będzie zatem różna. Będzie to zależne od trybu prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Opłata mocowa a instalacja fotowoltaiczna

Inwestorzy, którzy zainwestują w instalację fotowoltaiczną, będą mogli zaoszczędzić na rachunkach za energię elektryczną dla swojego przedsiębiorstwa. Posiadając własną elektrownię fotowoltaiczną zyskują oszczędności, gdyż nie muszą korzystać z dostaw prądu od zewnętrznych dostawców przez 24h na dobę. Ze względu na możliwość obniżenia ilości energii elektrycznej pobranej z sieci nawet do minimum, możliwe jest również zmniejszenie  wysokość opłaty mocowej.

Czy można obniżyć wysokość opłaty mocowej?

Opłata mocowa jest opłatą obowiązkową, której nie da się zupełnie uniknąć. Istnieją jednak sposoby, aby obniżyć jej wartość. Skutecznym rozwiązaniem jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej, co możliwe jest poprzez zastosowanie dobrych praktyk, takich jak wyłączanie światła w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa lub odłączanie urządzeń od gniazdek, gdy nikt z nich nie korzysta.

Metodą na obniżenie wysokość opłaty mocowej, jak i rachunków za prąd, do niezbędnego minimum jest montaż instalacji fotowoltaicznej, która pozwala uchronić się przed podwyżką cen prądu oraz innymi opłatami, w tym opłaty mocowej, w przyszłości.

 

 

Przeczytaj również: