W dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii Ministerstwo Klimatu zapowiedziało początek nowej edycji programu Mój Prąd. Pewne zmiany, jakie zaszły w ustawie o odnawialnych źródłach energii, to początek dalszych zmian, które kontynuowane są podczas czwartej edycji programi. Program Mój Prąd 2022, tak samo jak wcześniejsze edycje programu, ma na celu głównie zwiększenie poziomu efektywności energetycznej przede wszystkim z mikroinstalacji fotowoltaicznych. W ten sposób możliwe będzie zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w szeroko pojętym miksie energetycznym.  

Jaki jest podstawowy cel programu Mój Prąd?

Kolejna edycja programu Mój Prąd, to jednak nie tylko kwestia wzrostu efektywności energetycznej wszystkich gospodarstw domowych, co w konsekwencji ma się przełożyć na większe oszczędności prosumentów, ale także, a może przede wszystkim istotne zmniejszenie emisji CO2 do środowiska naturalnego. Tego rodzaju zmiany, które zaproponowane zostały przez resort klimatu, to także efekt coraz większego przykładania uwagi do kwestii związanych z ochroną środowiska naturalnego. To z kolei ma przełożenie na coraz większą popularność systemów fotowoltaicznych, co ma zachęcać do montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych. 

Do kogo skierowany jest program Mój Prąd?

Najnowsza wersja czwartej edycji programu przewidziana jest dla wszystkich osób fizycznych, które mają zawartą umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Z kolei forma składania wniosków i decyzje o przyznaniu dotacji pozostaną takie same. Wypłata dofinansowania projektów następuje prawdopodobnie na starych zasadach. Niemniej, warto pamiętać, że czwarta edycja programu prawdopodobnie dotyczyła będzie wyłącznie tych, którzy wybiorą fotowoltaikę na nowych zasadach, a więc po 31 marca 2022 roku

Jakie zaszły zmiany w programie Mój Prąd?

Z pierwszych zapowiedzi nowego programu wynika, że będzie on rozszerzony o szersze możliwości dopłat do innych inwestycji w obszarze, jakim znajdują się magazyny energii. Ten ruch ma uwzględniać między innymi zmiany w poprzednich regulacjach, które już na ten moment przewidują odejście od popularnych systemów opustów na rzecz prosumentów. 

O tym pamiętaj! 

Od pierwszego kwietnia 2022 roku wszyscy nowi prosumenci będą rozliczani na podstawie wartości energii, jaka przez nich zostanie wprowadzona do sieci, a nie ilości, jak było dotychczas. 

Jaki jest budżet programu Mój Prąd? 

Budżet programu Mój Prąd to około 1 mld zł, a więc ponad dwukrotnie więcej niż poprzednio. Jednak wysokość wsparcia prawdopodobnie będzie uzależniona od zakresu rzeczowego każdej inwestycji. 

Jaka jest data i termin programu Mój Prąd?

Na ten moment dokładna data przyjmowania wniosków nie została jeszcze ustalona. Jednak jak można się dowiedzieć z komunikatów wydawanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, dokładna data będzie znana w pierwszym kwartale 2022 roku. Warto zaznaczyć, że łączna moc planowanych instalacji, która bezpośrednio wynika ze złożonych wniosków w ramach programu Mój Prąd, to około 2,5 GW. Ponadto wszyscy ci, którzy prześlą zgłoszenie do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego, będą mieli możliwość rozliczania się na starych zasadach, a więc w systemie opustów, przez kolejne 15 lat. 

Przeczytaj również: