Taryfa G11 – kiedy warto ją wybrać?

Taryfa G11 to najczęściej wybierana opcja przez odbiorców indywidualnych. Popularność taryfy G11 wynika z jej przejrzystości oraz prostoty, ponieważ cena energii elektrycznej jest stała we wszystkie godziny i dni w tygodniu. Kiedy taryfa G11 będzie najlepszym rozwiązaniem i kiedy warto ją wybrać?

Czym jest taryfa G11?

Taryfa G11 przeznaczona jest przede wszystkim dla odbiorców indywidualnych i gospodarstw domowych. Określa się ją jako taryfę jednostrefową, uniwersalną lub całodobową. W taryfie G11 cena za energię elektryczną jest stała przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Oznacza to, że nie ma różnicy w cenie za kWh, niezależnie od tego, czy zużywamy prąd w godzinach szczytu (od 6:00 do 22:00), czy poza szczytem (od 22:00 do 6:00).

Taryfa G11 głownie wybierana jest przez właścicieli mieszkań i domów jednorodzinnych, które zużywają energię w celach gospodarczych. Jednak jej odbiorcami mogą być również inne podmioty. Warunkiem jest tylko maksymalna moc poboru w taryfie – nie może przekraczać 40 kW. Z taryfy G11 mogą korzystać odbiorcy, którzy pobierają energię elektryczną na potrzeby:

 • gospodarstw domowych,
 • pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych,
 • lokali o charakterze zbiorowego mieszkania jak np. internaty, akademiki, plebanie, jednostki penitencjarne i wojskowe, hotele robotnicze, domy opieki społecznej, domy dziecka itd. (jeśli nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza),
 • domków letniskowych, kempingowych, altan,
 • mieszkań rotacyjnych i mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych,
 • oświetlenia w budynkach mieszkalnych, zasilania dźwigów w bud. mieszkalnych,
 • węzłów cieplnych i hydrofornii będących w zakresie administracji domów mieszkalnych,
 • garaży indywidualnych odbiorców (jeśli nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza).

Co oznacza skrót G11?

Oznaczenia taryfy:

 • „G” nawiązuje do rodzaju odbiorcy, do którego skierowana jest dana taryfa – w tym przypadku chodzi o gospodarstwa domowe
 • pierwsza z liczb, „1”, odpowiada mocy, której nie można przekroczyć i która wynosi 40 kilowatów (kW)
 • druga liczba, „1”, oznacza ilość stref – w tym przypadku to taryfa jednostrefowa, a więc taka, w której nie istnieją przedziały czasowe i koszt prądu jest stały niezależnie od różnic w jego zużywaniu w ciągu całej doby.

Taryfa G11 – dla kogo?

Taryfa G11 jest najprostszą i najłatwiejszą do rozliczenia taryfą energetyczną. Jest również najpopularniejszą taryfą w Polsce, wybieraną przez około 80% gospodarstw domowych. Jest dobrym rozwiązaniem dla odbiorców, którzy:

 • Nie mają dużego zapotrzebowania na energię elektryczną.
 • Nie korzystają z prądu w dużych ilościach w godzinach szczytu.
 • Nie chcą się martwić o zmieniające się stawki za energię w zależności od pory dnia i nocy.

Decydując się na taryfę G11, należy pamiętać, że koszt energii jest stały niezależnie od poziomu zużycia w ciągu dnia i nocy.

Taryfa G11 dla firm?

Taryfy z grupy G są taryfami przeznaczonymi w szczególności dla klientów indywidualnych. Dla firm powstała taryfa C11 – jest całodobową taryfą dla firm o mocy umownej poniżej 40 kilowatów (kW) i przyłączonych do sieci niskiego napięcia. W sytuacji gdy w budynku mieszkalnym zarejestrowana jest działalność, ale nie są w nim przyjmowani klienci, ani nie są prowadzone z nimi rozliczenia, można nadal korzystać z taryfy G11.

Jak zmienić taryfę?

Raz w roku można bezpłatnie zmienić taryfę energetyczną – wystarczy, złożyć wniosek u swojego sprzedawcy energii elektrycznej. Dystrybutor będzie mieć obowiązek wymiany Twojego licznika.

Taryfa G11 to popularna taryfa energetyczna, dedykowana dla odbiorców indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw, których zapotrzebowanie na energię elektryczną jest niewielkie. Główną i najistotniejszą zaletą taryfy G11 jest stała cena za kWh, niezależna od pory dnia i nocy.

Przeczytaj również: