Termomodernizacja – czym jest? Jak podejść do termomodernizacji budynku?

Termomodernizacja domów jednorodzinnych to jedno z największych wyzwań właścicieli budynków w perspektywie kolejnych lat. W dobie rosnących kosztów energii i jej nośników konieczne staje się stosowanie rozwiązań, które pozwolą w przyszłości na ograniczenie kosztów. Dlatego, od pewnego czasu, powodzeniem cieszy się termomodernizacja budynków, która umożliwi osiągnięcie założonych celów, w szczególności obniżenia rachunków. Co kryje się pod pojęciem termomodernizacji? Sprawdź, w jaki sposób przeprowadzić udaną termomodernizację domu.

Czym jest termomodernizacja budynków?

Termomodernizacja to kompleksowy proces modernizacji i poprawy efektywności energetycznej istniejących budynków w celu zminimalizowania strat ciepła oraz obniżenia zużycia energii na ogrzewanie lub chłodzenie. Głównym celem termomodernizacji jest poprawa komfortu termicznego wewnątrz budynku. Zaliczyć tutaj można miedzy innymi ulepszenia skutkujące zmniejszeniem strat energii pierwotnej w sieci ciepłowniczej budynku oraz w użytkowanych źródłach ciepła. Przy okazji termomodernizacji budynku, inwestorzy często decydują się na wymianę źródła ciepła efektywne energetycznie. Kolejną grupą działań są te związane z likwidacją lub znacznym ograniczeniem strat energii.

Jaki jest cel termomodernizacji domu?

Celem termomodernizacji domu jest przede wszystkim poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez zminimalizowanie strat cieplnych oraz obniżenie zużycia energii na ogrzewanie lub chłodzenie. Kompleksowa termomodernizacja budynku obejmuje kilka rodzajów działań. Najważniejsze jest ocieplenie przegród zewnętrznych i dachu. W ramach termomodernizacji wykonywane jest również uszczelnienie systemu grzewczego oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Termomodernizacja może zapobiegać również wychłodzeniu lub przegrzaniu wnętrza budynku mieszkalnego. Dzięki odpowiedniej izolacji i właściwym materiałom można uniknąć sytuacji, gdy latem budynek nagrzewa się zbyt mocno, a zimą – ciężko go ogrzać.

Audyt energetyczny przed termomodernizacją budynku – dlaczego warto?

Audyt energetyczny wykonuje się, by określić energooszczędność budynku, przedstawić zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne prac związanych z jego termomodernizacją.

Audyt wskazuje także optymalne rozwiązania, biorąc pod uwagę koszty realizacji przedsięwzięcia oraz wynikające z niego oszczędności energii i czas zwrotu inwestycji.

Dlaczego warto zlecić wykonanie audytu energetycznego? Audyt ma wskazać, które działania modernizacyjne, przyniosą możliwie najwyższe korzyści. W audycie energetycznym szereguje się poszczególne działania – od najkorzystniejszych do najmniej korzystnych ekonomicznie. Taka analiza pozwoli inwestorowi podjąć decyzję o zakresie i kolejności prac termomodernizacyjnych. Jest to istotne ze względów finansowych.

Pomiary termowizyjne – czemu służą?

Niezbędnym elementem audytu energetycznego jest badanie kamerą termowizyjną – dzięki jej wykorzystaniu można dokładnie ocenić stan izolacji budynku. Badanie termowizją pozwala zlokalizować mostki cieplne oraz weryfikuje, czy budynek wymaga lekkich, czy kompleksowych prac termomodernizacyjnych.

Jakie prace obejmuje termomodernizacja budynku?

Termomodernizacja budynku to kompleksowy proces, który może obejmować różnorodne prace i modernizacje w celu poprawy efektywności energetycznej oraz warunków termicznych wewnątrz budynku. Ze względu, iż termomodernizacja ma na celu zmniejszenie zużycia energii niezbędnej do ogrzania budynku, głównym jej założeniem jest wdrożenie takich zmian, które ograniczą ucieczkę ciepła oraz zagwarantują energooszczędne, efektywne i ekonomiczne ogrzewanie. W związku z tym termomodernizacja domu obejmuje przede wszystkim czynności takie jak:

  • Izolacja termiczna ścian zewnętrznych – Dodanie warstw izolacyjnych na zewnątrz istniejących ścian w celu zmniejszenia strat cieplnych.
  • Izolacja termiczna stropu/posadzki poddasza – Zastosowanie izolacji termicznej na stropie lub posadzce poddasza w celu ograniczenia utraty ciepła.
  • Izolacja termiczna dachu – Dodanie izolacji termicznej na powierzchni dachu w celu redukcji strat ciepła.
  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – Instalacja energooszczędnych okien i drzwi o lepszych właściwościach izolacyjnych.
  • Modernizacja systemu grzewczego – Wymiana przestarzałego systemu grzewczego na bardziej efektywny, na przykład instalacja nowoczesnych kotłów kondensacyjnych.
  • Montaż systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła – Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, aby skutecznie wentylować pomieszczenia przy minimalnej utracie ciepła.
  • Montaż sterowników i regulatorów temperatury – Instalacja inteligentnych systemów zarządzania energią, które pozwalają na optymalizację zużycia energii w budynku.
  • Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii – Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, takich jak panele słoneczne, kolektory słoneczne czy pompy ciepła.
  • Usuwanie mostków termicznych – Wyeliminowanie miejsc, gdzie występują dodatkowe straty cieplne, na przykład poprzez zastosowanie izolacyjnych elementów budowlanych.

Poprawnie wykonana termomodernizacja może zmniejszyć zapotrzebowania na ciepło o kilkadziesiąt procent, dzięki czemu możliwa jest wymiana starego źródła ciepłą na oszczędną jednostkę, której pracę da się zautomatyzować. Pompa ciepła jest ponad 80% bardziej efektywna kosztowo niż inne źródła ogrzewania. Urządzenie to pozwala na pobieranie ciepła z powietrza i jego przetransferowanie do domowej instalacji grzewczej. Inwestorzy, którym zależy na jak największych oszczędnościach, powinny dodatkowo pomyśleć o inwestycji w panele fotowoltaiczne, które będą wytwarzały energię zasilającą pompę ciepła. W ten sposób, w ciągu dnia dobrze sparowany układ nie będzie wymagał zasilania z sieci energetycznej, bazując wyłącznie na energii słonecznej.

Dofinansowania do wymiany pieców i ulgi na termomodernizację

Termomodernizacja może być kosztownym przedsięwzięciem, warto więc skorzystać z dostępnych programów wsparcia. Na wymianę starego pieca na nowoczesne źródła ciepła, takie jak np. pompa ciepła można uzyskać wsparcie finansowe dzięki dofinansowaniu oferowanemu w ramach programu Czyste Powietrze. Projekt umożliwia jednocześnie zdobycie dofinansowania do zakupu mikroinstalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej z rekuperatorem, a nawet ocieplenia przegród budowlanych i wymiany stolarki okiennej lub drzwiowej.

Kolejnym programem, który umożliwia obniżenie kosztów związanych z termomodernizacją budynku jest ulga termomodernizacyjna. Ulga daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na poprawę efektywności energetycznej budynku mieszkalnego. Odliczenie to nie może przekroczyć 53 tysięcy złotych na osobę będącą właścicielem lub współwłaścicielem obiektu i odnosi się ono do wszystkich działań związanych z termomodernizacją obiektów.

Program Czyste Powietrze można łączyć z ulgą termomodernizacyjną i dzięki temu zwiększyć kwotę dotacji!

Podsumowanie

Termomodernizacja budynku ma na celu zabezpieczenie domu przed utratą ciepła, a tym samym obniżenie kosztów energii potrzebnej do ogrzania wnętrz i podgrzania wody. Dzięki termomodernizacji można nie tylko zlikwidować mostki termiczne i zmniejszyć rachunki za ogrzewanie – termomodernizacja pozwala też zwiększyć komfort termiczny.

 

 

Przeczytaj również: